Съветниците приеха Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

Дадоха 200 лв. на на Стефан Димитров, грижил се за наскоро починал възрастен човек

 

Съветниците в Кочериново отпуснаха еднократна помощ от 250 лв. на Мирослава Александрова от с. Бараково. Жената има здравословни и финансови проблеми, а освен това е майка на две ученички, се посочва в молбата за парична помощ. Съветниците гласуваха за отмяна Решение №35 от 2 март за парична помощ от 400 лв. на Огнян Вангелов, понеже човекът е починал. Съветниците решиха да бъде отпусната помощ на Стефан Димитров – човека, който се е грижил за него, тъй като има направени разходи за погребението му. Слави Христов предложи да му бъдат отпуснати 200 лв., което бе прието от ОбС. Съветниците гласуваха заместник-кметът Любка Йорданова да представлява общината на предстоящо Общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил. ОбС разреши продажба на имот в с. Стоб с площ от 379 кв.м с отреждане „За обществено обслужване”, както и за продажба чрез публичен търг на земеделска земя в землището на гр. Кочериново, местност Точилото, с площ от 150.644 дка нива, четвърта категория.

Съветниците дадоха съгласие за продажба на недвижим имот с площ 771.00 кв.м, представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, собственост на общината, и приеха Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за периода 2018-2020 г. по докладна на кмета Иван Минков. Приет бе и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2018 г.