Добромир Янев

Частен съдия изпълнител подхвана земеделските земи на Добромир Янев и съпругата му Спаска Янева в кочериноското село Бараково.

Елица Христова

Според данните в страницата на ЧСИ Елица Христова за продан са обявени три ниви на семейдството. Първият имот представлява пасище  от 48727 кв. м. в Кочериново, в месността Габеро. Първоначалната цена за нея стартира от 19 100 лв.  Земята е ипотекирана и се продава, за де се удовлетвори вземането на банка.

Следващият поземлян имот на името на Яневи е 10000 кв.м., представляващ лозе, а съгласно нотариалния акт – нива се намира в село Бараково в месността Бачище и Л.Дупки. Това място отново е ипотекирани и началната цена 7 900 лв.

Имотите на Яневи

За третата земеделска земя се иска 11 058 лв. Тя е на площ от 12991 кв. м. и се намира в село Бараково, в месността Среден рид.

 Припомняме, през 2011 сем. Яневи бе застигнато от огнено бедствие, когато пожар  унищожени напълно 5 декара лозов масив и 3 декара овошки на границата между кочериновското село Бараково и село Рилци.
20 доброволци и четири пожарни се бориха с пламъците.
Именно, тези изгорели  лозя бяха собственост на Добромир Янев и съпругата му, които са собственици на масиви и винарната в Бараково. Те са и арендатори на лозови масиви в с. Бураново. Така огънят унищожи бизнесът им, граден години на ред с много труд.