Емил Христов

ТЕЦ „Бобов дол“ има нова потвърдена от дупнишкия съд глоба в размер на 3000 лв. Санкцията, наложена от  от Басейнова дирекция е потвърдена от Районен съд Дупница и касае замърсяване на реките Разметаница и Джерман.

До глобата се стига след проверка от страна на Басейнова дирекция по сигнал в РИОСВ-Перник за замърсяване на река Джерман. Установено е, че водите на реката текът в сиво. Установено е, че източник на замърсяването е бетонова шахта, от която се заустват отпадъчни води от клетка на „Черно езеро”, в което постъпват шламови води от производствената дейност на централата. Това място на заустване на отпадъчни води в река Разметаница не присъства в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ „Бобов дол”ЕАД за ползването река Разметаница, което
Решението на Районен съд подлежи на обжалване като директорът на централата Емил Христов ще се възползва от тази опция.