Общината тръгна на проверка за излезли от употреба коли, заразяни от собствениците им, глобите стигат до 1000 лв.

 

Ferrari F40, принадлежало на сина на Саддам Хюсеин – Удай, събира прах из улиците на Ирак

Контролното звено към Община Дупница започна комплексна проверка по установяването на изоставени, излезли от употреба моторни превозни средства на територията на града.

Проверките стартираха от вчера и до момента са установени 11 автомобили. Съгласно изискванията на “Наредбата за управление на отпадъците на територията на гр.Дупница” всеки  собственик на МПС с прекратена регистрация, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване, в случай че се установи, че се намира върху имот държавна или общинска собственост.

Когато собственикът не изпълни задълженията си или МПС-то не може да бъде с установен собственик, се прилага процедура по преместване с представители на РУ-Дупница. На установените до момента изоставени автомобили са залепени стикери-предписания със срок за изпълнение 14 дни.

При неизпълнение на предписанията ще бъдат съставени протоколи за техническото състояние на МПС-тата и същите ще бъдат преместени на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собствениците.

На всички установени собственици, които не са изпълнили дадените предписания ще бъдат наложени административни санкции в размер от 200 до 1000 лв. съгласно Наредбата. За изоставени автомобили, без регистрационни номера можете да сигнализирате на 0701 5 92 73.

Едни от най-луксозните, но изоставени коли се намират в Дубай. Призраци на суперлуксозни автомобили могат да бъдат забелязани почти навсякъде из улиците му. Причината е, че таксите и данъците за тях са много високи, а неплащането им може да ви вакара зад решетките. Говори се, че дори за един ден забава може да влезете в затвора, а таксите явно са изключително високи, тъй като изоставените коли не са една или две, а колите не са просто коли, а става въпрос за Ламборджинита, Поршета и Мазаратита. В страха си да не отнесат солени глоби, собствениците им напускат страната, изоставяйки свърхскъпите возила. Има слухове, че в Ирак е изоставено и Ferrari F40, принадлежало на сина на Саддам Хюсеин Удай.