Áÿëà (27 þëè 2018) Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ïðèñúñòâà â Áÿëà, îáëàñò Ðóñå íà òúðæåñòâåíî îñâåùàâàíå íà íîâîïîñòðîåíèÿ ïðàâîñëàâåí õðàì "Ñâåòè Âåëèêîìú÷åíèê Ïàíòåëåéìîí". Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Áèñåð Òîäîðîâ (ÂØ)

Премиерът присъства на освещаването на новия храм „Св. Пантелеймон“ в Бяла

 

Премиерът Бойко Борисов не открива основания за предсрочни избори. Това стана ясно от негово изказване в град Бяла, където присъства на тържественото освещаване на новопостроения православен храм „Св. Пантелеймон“.

Борисов коментира и протестите на хората с увреждания. Според него в момента бюджетът не позволява да бъдат изпълнени всичките им финансови искания.

Министър-председателят каза, че не му е приятно да вижда подобни протести, но може би точно в тях се ражда истината.

“С цялото ми уважение – грозно е да има такива протести. Даже съм им казал – ние няма да излизаме отпуска. Аз не съм излизал отпуска от 17 години. Ние сме там и се сме готови да работим, но да кажем, че това може да се даде. Другото е да обясним – замразяваме заплатите и пенсиите, или спираме “Хемус”, коментира Борисов, цитиран от “Нова телевизия”.

„Колкото и да строим нови църкви, те все не са достатъчни. Но смея да твърдя, че няма период, в който да са построени и ремонтирани толкова много църкви и манастири“, отбеляза премиерът, като изтъкна, че освен храмовете се обновява и инфраструктурата около тях. “Минахме през 2000 души и всички те казаха благодаря“, посочи той.

„На жълтите павета какво ще кажат е важно, но това, което се случва навсякъде в страната също е много важно“, допълни Борисов.

„Това, което се случва, никога не се е случвало, никога толкова пари за учители, за училища, детски градини, за църкви и манастири, за инфраструктура не са отделяни. Никога за заплати толкова пари не са отделяни, колкото са доходите в момента. Да, недостатъчни са. И моите не са ми достатъчни, на никой не са. И милиардер да отидете и да питате ще ви каже – искам още. Но гледайте параметрите на държавата през годините и ще видите, че в момента имаме най-ниска безработица. Убеден съм, че заплатите ще започнат да се вдигат и в частния сектор, защото, за да запазят добрите работници, искат не искат, ще дават по-големи заплати“, коментира още премиерът.