Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 – 31 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Банско: България, Кирил и Методи, местност Рупчовец, Отец Паисий, Стефан Стамболов, Тодор Александров

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Баня, Общ. Разлог: III,Кв. 49, IV,Кв 29, IVI-348,Кв. 29, Xl,Кв. 41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Имот С Пл. №813, местност Бански Път, местност Камено, местност Конещица Пи, местност Конищица, местност Почивачката, Неизвестна, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, УПИ I-056017, М. Бански Път, УПИ XIX-610 Кв 44, Х-276 Кв. 25, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, Шестнадесета

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Банско: местност Свети Георги, Патриарх Евтимий

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гостун

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Добринище: Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Димитров, Георги Темелков, Иван Галчев, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Места: І-92 Кв. 6

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Обидим: 000024 ЕККТЕ 53059, местност Долене

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Филипово, Общ. Банско: Vііі-138, Кв. 13, VІІІ-34 Кв. 13

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Добринище: 9ти Септември, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги. С. Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р. Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 27.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Банско: местност Малка Ливада, местност Рупчовец

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Добринище: 9ти Септември, Адам Трънка, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги. С. Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, местност Гоце Делчев, местност Лаговете, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р. Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 29.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Банско: Драма, Цар Симеон

На 29.08.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Банско: Асаница

На 29.08.2018 г. /13:00 – 15:15 ч./ –  Банско: Братя Миладинови, Ген. Стилян Ковачев, Георги Бенковски, Иван Вазов, Н. Й. Вапцаров, Никола Вапцаров, Ст. Л. Костов, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодорин Връх, Христо Ботев, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон

Община Благоевград

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Андрей Ляпчев, Броди, Ветрен, Иван Михайлов, Освобождение, Пейо К. Яворов, Питу Гули, Славянска, Струмско Център, Трудолюбие, УПИ -V,Кв. 192,Идн. 04279. 601. 131, Цар Самуил, Чавдар, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Братя Иванови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Менча Кърничева, Пейо К. Яворов, Полковник Димов, Тодор Александров, УПИ -III,Кв. 117,Инд. №04279. 612

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Логодаж

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Обнова: Ив. Вазов

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Покровник: Ленището

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Логодаж: УПИ -ІV-195 Кв. 14, Голяма Нива

На 27.08.2018 г. /08:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Илинден, Петър Зографски, УПИ -І-04279. 616. 90,Кв. 125

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Селище, Общ. Благоевград: УПИ VІ-297, Кв. 10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище

На 27.08.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Крушево, Петър Зографски, Радовиш

На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Ветрен, Иван Михайлов, Славянска, УПИ -V,Кв. 192,Идн. 04279. 601. 131

На 28.08.2018 г. /08:15 – 12:30 ч./ –  Обел

На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Ветрен, Ветрен, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Славянска, Славянска, УПИ -V,Кв. 192,Идн. 04279. 601. 131, УПИ -V,Кв. 192,Идн. 04279. 601. 131

На 31.08.2018 г. /10:15 – 13:15 ч./ –  Благоевград: Иван Михайлов

Община Гоце Делчев

На 28.08.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Корница: Владимир Поптомов, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Драгоман, Здравец, Октомврийска, Отец Паисий, Рила, Цар Самуил, Шипка

На 28.08.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Корница: Анещи Узунов, Георги Бенковски, Драгоман, Иван Вазов, Иван Козарев, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Неуточнен Адрес, Пирин, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 30.08.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото

На 30.08.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Гоце Делчев: местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 30.08.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Мусомища: Анещи Узунов, Гоце Делчев, Лозята, Марица, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пирин, Рила, Сан Стефано, Струга, Хан Аспарух, Цар Симеон, Шипка

На 31.08.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Господинци

Община Гърмен

На 28.08.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен: ||-42, Кв. 3, Благой Матеров, Горни Бани, Долни Бани, Неуточнен Адрес

На 31.08.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Рибново: Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, М. Бърдо, М. Плевнето, М. Селища, М. Снесеното, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Шеста

Община Кресна

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кресна: Александър Македонски, местност Кресненско Ханче, Ново Село

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Крупник: извън регулацията, местност Кресненско Ханче

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сандански

На 27.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Стара Кресна: местност Кулата

Община Петрич

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Георги С. Раковски, Георги Урумов, Градска, Д-Р Иван Цветков, Люле Бургас, местност Бухото, местност Неволница, местност Омондрос, Нерезлъците, Оборище, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 27.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Воден, Гарата, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Долна Джумая, Дунав, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Каймак Чалан, местност Кумли, местност Под Гарата, Морихово, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Серска, Славянска, Стопански Двор, Христо Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Калоян, Шипка

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кърналово: Бъкстон, Г. Димитров, Георги Раковски, Ленин, местност Сукако, местност Юрето, Оборище, Родопи, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Стою Хаджиев, Хан Аспарух, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цветко Аврамов

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Кърналово: 098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г. Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, местност Бельовица, местност Борсата, местност Германско Летище, местност Горни Бари, местност Джуново, местност Ливарски Рид, местност Подливарски Път, местност Слонищата, местност Сукако, местност Улуко, местност Чикуто, местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р. Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня на Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв. Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Джевезлъка, Полковник Дрангов, Рокфелер

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Богородица

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Дреново, Общ. Петрич

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кавракирово: Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Места, местност Исмаилица, местност Ризово Дере, местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен Адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Михнево: Айвански Гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло Море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Ел-Тепе, извън регулация, извън регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местносt Дъбо, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Пирин, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Стопански Двор, Струма, Тесния Път, Тома Митов, Хан Крум, Червена Скала, Шипка

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Младост, Червен Път

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Рибник: Горни Лаки, Трапо

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Старчево: XVI-8, Кв. 3, Асанката, местност Асанката, местност Равнако, С. Старчево, Общ. Петрич, УПИ II, Кв. 11, Солун, Тафтинка

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Чучулигово: Чучулигово

На 27.08.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Яково

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Долно Спанчево: местност Реката

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р. Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р. Славейков

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич: извън регулация, местност Вадата

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Монтана: Хан Кубрат

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, местност Корията, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ Ііі-131,Кв. 7, Хр. Ботев

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Старчево

На 27.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Чучулигово: 000242, Стопански Двор, Капсиди, местност Янкулица

На 27.08.2018 г. /10:15 – 11:00 ч./ –  Кърналово: местност Адата

На 27.08.2018 г. /10:15 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Веран Чифлик, местност Караач-Дамяница, местност Лъките, Оборище, Ормански Път

На 27.08.2018 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Кърналово: 098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г. Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, местност Адата, местност Бельовица, местност Борсата, местност Германско Летище, местност Горни Бари, местност Джуново, местност Ливарски Рид, местност Подливарски Път, местност Слонищата, местност Сукако, местност Улуко, местност Чикуто, местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р. Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня на Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв. Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин

На 27.08.2018 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Веран Чифлик, местност Джевезлъка, местност Караач-Дамяница, местност Лъките, Оборище, Ормански Път, Полковник Дрангов, Рокфелер

На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Старчево: XVI-8, Кв. 3, местност Асанката

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Генерал Тодоров, Гео Милев, Драва, Искър, Папульо, Полковник Дрангов, Рокфелер, Софрони Врачански, Цар Симеон, Черно Море

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Рибник

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Старчево: местност Равнако, С. Старчево, Общ. Петрич, УПИ II, Кв. 11, Тафтинка

На 30.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Ильо Войвода, местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров

На 30.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Кавракирово: местност Тополите

На 30.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Митино: местност Порой

На 30.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Михнево: Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, извън регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 30.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв. 18

На 30.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  София: Андрей Сахаров

На 30.08.2018 г. /11:15 – 13:00 ч./   На 31.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Даме Груев, Осогово, Полковник Дрангов, Просвета, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ ХІІІ-3694, Кв. 312, УПИ ХХ Кв. 314, ХІІІ, Христо Чернопеев

На 30.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово: Вит, Витоша, Г. Димитров, извън регулацията, местност Бельовица, местност Джуново, местност Юрето, Одрин, Петко Р. Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето

На 31.08.2018 г. /09:00 – 13:15 ч./ –  Гега: Боровичко, Боровичкото

На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ключ: Ал. Стамболийски, Антон Попов, Ген. Скобелев, извън регулацията, Ил. Макариоплски, Илинден, Кирил и Методий, Самуилова Крепост, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 31.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Яворница: Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, местност Прогон, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Христо Смирненски

Община Разлог

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Деветнадесета, извън регулация С. Баня, извън регулацията

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Горно Краище

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М. Долни Мин. Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица: 39270. 25. 208, І-500, Кв. 35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 27.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Градево: местност Бяла Поляна, местност Калугерица, местност Лаго – Изг. Чарк, местност махала Кацарска, местност Стружка Река – Лагове, Средорек, Требища, Требище

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Разлог: База Предел, Бойков Рид, Изворите, местност Баба Цвета, местност Бойков Рид, местност Кошольовото, местност Кулата, местност Кулиното, местност Логовете, местност Мразеница, местност Пети Километър, местност Предел, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, местност Раплево, местност Скалата, местност Солището, местност Тишето, местност Шипоко, Предел, Черна Река

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов

На 29.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Разлог: 15-ти Септември, 5-ти Километър, Бела Река, Гоце Делчев, Кукурево/Бетолово, Местн. Янколова Река, местност Бельов Баир, местност Бетоловото, местност Извора, местност Катарино, местност Кукурево, местност Пети Километър, местност Пром. Зона-Горен Стопански Двор, местност Реденка, местност Църнако, Опълченска, Проф. Иван Кипров, Св. Климент Охридски

На 29.08.2018 г. /11:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Разлог: Bgl1203, 61813,558,483, Александър Стамболийски, Безименна, Бела Река, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги С Раковски, Георги Финдрин, Голак, Дълга Махала, Екзарх Йосиф, Иван Даскала, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Крапа, Л. Каравелов, Македония, местност Извора, местност Малък Чурулец, местност Пром. Зона-Горен Стопански Двор, Младост, Пирин, Полковник Лазар Нишков, Предел, Пром. Зона-Горен Стопански Двор, Хайдушка Чешма, Шейново

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Разлог: Бела Река, Вихрен, Катарино, местност Банище, местност Катарино

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Бачево: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, местност Перивол, местност Раждавец, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Оборище, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака, Шипка, Яне Сандански

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: местност Семково

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Годлево

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Горно Драглище: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Добърско

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Долно Драглище: 026036, УПИ Ix 219 Кв 42

На 29.08.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Разлог: местност Перивол, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев, Черна Река

Община Сандански

На 27.08.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Сандански: IV – 1539, Връх Елен, Каменица, Кожух, Македония, Мусала, Огражден, Пресиян, Свобода, Синаница, Сирма Войвода, Славянка, Хан Крум

На 27.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Берово, Иван Вазов, Свобода, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански: Малашевска, Петър Берон, Скопие

На 28.08.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Сандански: Илинден

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Бельово

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Враня

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Голешово

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Горно Спанчево

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К. Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Ковачево, Общ. Сандански

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Кромидово: 038008, местност Селището, Под Черквата, Реката

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Лехово

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Ново Делчево: Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Ново Кономлади

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Ново Ходжово

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Алибеговица, местност Извора

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Пиперица

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Пирин: местност Калугера

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев

На 28.08.2018 г. /11:45 – 13:00 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна;  Черешница; Яново

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Враня: извън регулация, До С. Враня

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Калиманци, Общ. Сандански

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Капатово

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Катунци: Асен Лагадинов, Бельовска Комуна, Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Гьорче Петров, Димо Х. Димов, Еделвайс, Иван Вазов, Любен Каравелов, М. Раздол, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Опълченска, Петър Димитров, Район Мтс, Район Стопански Двор, Стадиона, Трети Март, Хан Крум, Христо Ботев, Юри Гагарин, Явор, Яне Сандански

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: УПИ VІ-203,Кв. 23

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Втора, Главна, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, извън регулацията, Мали Дол, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, местност Друма

На 28.08.2018 г. /12:00 – 13:15 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: 00061, Бели Брег, местност Падарката

На 28.08.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Беласица, местност Ушите, Пирин, Р-Н Ушите, Свобода

Община Сатовча

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Вълкосел: Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев

Община Симитли

На 29.08.2018 г. /09:15 – 13:15 ч./ –  Крупник: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Трайков, Даме Груев, Димитър Благоев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кресненско Въстание, Крупник, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 27.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Полето

Община Хаджидимово

На 29.08.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Васил Левски, Георги Бенковски, Петър Берон, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Симеон, Юрий Гагарин

На 29.08.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово: Акация, Бор, Вихрен, Възрожденска, Димо Хаджидимов, Драма, Панайот Волов, Петър Берон, Прогрес, Цар Калоян

Община Якоруда

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Четвърта, Шеста

На 30.08.2018 г. /11:00 – 15:15 ч./ –  Гр. Белица: Вец Галабница и Вец Станкова Река

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Дагоново

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог: Безименна

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако

На 30.08.2018 г. /11:00 – 11:30 ч.; 14:45 – 15:15 ч./ –  Якоруда: Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.