Отново добра слука споходи тази есен ловците от Ловно-рибарското сдружение “Сокол – 1898” в Долна баня с председател Станислав Рименов.

Подробности в печатното издание