Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев направи и работна среща с кмета Апостолов, учители, директори, синдикати в Симитли.

На срещата с директори и учители от Симитли и региона бяха обсъдени промените в Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове, свързани с извънкласните занимания в държавните и общински училища, за които в бюджета са предвидени 25 милиона лева за следващата календарна година, професионалното образование в специалностите, които са с техническа насоченост, проблеми и тяхното решение в общината и други.

Изключително топло бе посрещнат министърът и в село Долно Осеново, където беше на посещение в Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ и детска градина „Здравец“. Подаръци от малките ученици в училището бяха подарени на скъпия гост. Той направи обиколка в училището и детската градина и разгледа базата.