Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 септември 2018  г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Перник

Община Брезник

На 03.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Брезник:  Александър Тинков, Варош, Нестор Петров

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бутроинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Врабча:  УПИ VІІ-62, 61, Кв.12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Проданча

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Билинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Богойна

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бохова:  УПИ-ХI-148

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Брезник

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бусинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Видрар

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Видрица:  Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Вукан:  УПИ III-130 Кв.12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Горна Мелна:  87

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Горочевци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Гърло:  Общ.Брезник

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Джинчовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Долна Мелна:  НУПИ 12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Дълга Лука:  УПИ IV-71, Кв.17

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ездимирци:  УПИ ІІІ-179, Кв.32

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Забел

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Зелениград:  Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Конска:  УПИ ІІІ-202, Кв.6

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Кривонос

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Къшле

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Лешниковци:  Имот 32, Кв.5

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън:  М.Ждрелото

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Милославци:  УПИ V-71, Кв.18

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Мракетинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Мрамор, Общ. Трън:  Стълб 32, Клон А

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Муртинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Насалевци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Неделково:  махала Недялкови Ханове

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Парамун:  махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Радово

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Рани Луг:  П-Л ХХІ-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала  Пещер

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ребро

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Реяновци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Слишовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Стайчовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Стрезимировци:  56

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Трън:  8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Възраждане, Георги Бабичев, Георги Димитров, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Захари Иванов, Имот 000697 Стопански Двор, Китка, махала Ахчийски Кошари, махала Горно Баринци, махала Китка, махала Кошарите, махала Кошаре, Мосаловска, Мурговица, Нов Живот, Петко Д. Петков, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов, Яким Тошков

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Туроковци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Филиповци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Цегриловци:  ПИ 197

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Шипковица

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 03.09.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ – Брезник:  Бърдо

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Банище

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Бегуновци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Беренде, Общ. Земен

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – БРЕЗНИК:  МТП РЪЖДАВЕЦ

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезнишки Извор

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Велиново

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Габровдол

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Гигинци:  УПИ ХіV-219, Кв.22

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Горна Секирна:  Местн.Валога

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – ДОЛНА СЕКИРНА:  МТП Д.СЕКИРНА

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Душинци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Ерул

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Кошарево

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Милкьовци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Непразненци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Режанци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Садовик

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/  На 04.09.2018 г. /08:00 – 15:15 ч./ – Станьовци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Брезник:  06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Ноевци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Слаковци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Сопица

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 05.09.2018 г. /08:30 – 16:15 ч.; 08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Селищен Дол

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Бабица:  С.Бабица

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Гоз:  П-Л ХіV-110, Кв.13

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Брезник:  06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 07.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник:  Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

Община Ковачевци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Габровдол

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Горна Врабча:  Стопански Двор

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Горна Глоговица

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Дивля:  махала Кукувичарска, махала Фильова

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Долна Врабча

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Долна Секирна

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Еловдол:  Кв.15

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Калище

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Калотинци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци:  XXVI-1148, Кв.49, НУПИ 1, Масив 1, С.Ковачевци, НУПИ 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Косача

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Кошарево:  000339

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Лобош

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Мурено

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Перник:  Хасково

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Радибош

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Ракиловци

На 03.09.2018 г. /10:00 – 15:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./  На 04.09.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./  На 05.09.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./  На 07.09.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Светля

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Сирищник:  УПИ ІV-494, Кв.38

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Слатино, Общ. Ковачевци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Смиров Дол

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Чепино

 

 

Община Перник

На 03.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./  На 04.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник:  Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Варшава, Владимир Комаров, Воронеж, Златоград, Златоград, Златоград, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Йордан Благоев, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Куйбишев, Лев Толстой, Лом, Луганск, Луганск, Луганск, Луганск, Максим Горки, Максим Горки, Максим Горки, Максим Горки, махала Лалова, махала Портарева, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Никола Чучулков, Новгород, Огнян Станков, Огнян Станков, Огнян Станков, Олег Кошевой, Олег Кошевой, Оряхово, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рига, Рига, Сергей Есенин, Ставропол, Стомана, Стомана, Тева, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Хавана, Ханой, Харков, Хемус, Чернишевски, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 03.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Батановци:  3ти Март, Бела Вода, махала Трънска и Кащерова, Свети Спас

На 03.09.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Кладница:  Хижа Селимица

На 03.09.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 03.09.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Перник:  Цалева Круша

На 04.09.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Перник:  Александър Стоянов, Ваклин Церковски, Вела Пеева, Ковачевци, Мануш Войвода, Никифор Панкев, Пещера, Църква

На 04.09.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник:  Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Капитан Петко Войвода, Крайречна, Лъката, Люлин, Незабравка, Панайот Волов, Панайот Хитов, Райна Княгина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шийница

На 05.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./  На 06.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./  На 07.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./  На 08.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник:  Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Бучински Път, Варшава, Владимир Комаров, Воронеж, Златоград, Златоград, Златоград, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Йордан Благоев, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Куйбишев, Лев Толстой, Лом, Луганск, Луганск, Луганск, Луганск, Максим Горки, Максим Горки, Максим Горки, Максим Горки, махала Портарева, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Мошино, Никола Чучулков, Новгород, Огнян Станков, Огнян Станков, Огнян Станков, Олег Кошевой, Олег Кошевой, Оряхово, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рига, Рига, Сергей Есенин, Ставропол, Стомана, Стомана, Тева, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Хавана, Ханой, Харков, Хемус, Чернишевски, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 05.09.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Студена, Общ. Перник:  Баба Тонка, Градище, Калоян, Кирил Богданов, Леденика, махала Шестакова, Местн.Буката/И.Р./, Одеса, Пороя, Разсадника, Струма, Христо Ботев, Христо Проданов, Юрий Гагарин

На 05.09.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник:  Блато, Божур, Бурковица, Вит, Градище, Еделвайс, Иглика, Извор, Йордан Корчев, Кокиче, Лебед, махала Каназирова, махала Кюлова, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Перуника, Самуил, Съединение, Теменуга, Христо Ботев, Цар Иван Асен I, Чифлик, Янтра

На 07.09.2018 г. /08:45 – 12:15 ч./ – Дивотино:  махала Тенов Дол, Тенов Дол

На 07.09.2018 г. /08:45 – 12:15 ч./ – Люлин, Общ. Перник:  Дванадесета, Девета, Десета, махала Лесков Дол, Осма, Пета, ПИ 874, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Перник:  Ален Мак, Балван, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Бунтовник, Васил Априлов, Васил Петлешков, Витоша, Вихрен, Дъга, Ела, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Калина, Капитан Векилски, Кръстец, Лилия, Люлин, Малашевска, Мальовица, Могиличе, Момина Сълза, Мургаш, Никола Козлев, Оборище, Острица, Отец Паисий, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пантелеи, Петрохан, Пирин, Протожерица, Рила, Родопи, Роза, Света Петка, Селимица, Сергей Румянцев, Синчец, Софийско Шосе, Средец, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Странджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ясенов, Чавдар, Чинар, Шибой, Шипка

На 07.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Перник:  Бачо Киро, Божур, Васил Петлешков, Зюмбюл, Лилия, Никола Козлев, Света Петка, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Христо Ясенов

На 07.09.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Люлин, Общ. Перник:  Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета

Община Радомир

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Беланица

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Бобораци:  Ііі – 323 Кв.26, ХVIII-136, Кв.23

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Жедна

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Житуша:  П-Л ІV Пл.№711, Кв.56, УПИVі

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир:  Кв.1, УПИ ХіV, махала Канджулица

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Касилаг:  УПИ Ііі-230, УПИ ХіV-191

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Кленовик:  Кв.20

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Кошарите:  П-Л VII-117, Кв.18, УПИ Vііі, Кв. 17

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Негованци:  VI-355, УПИ-130 Кв.37

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Поцърненци:  махала Калугерски Чифлик 65

На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Прибой

Община Трън

На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Филиповци

На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Дълга Лука:  УПИ IV-71, Кв.17

На 04.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Парамун:  махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука

На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Врабча

На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън:  М.Ждрелото

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Богойна

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Трън:  9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, махала Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков

На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Костуринци

 

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP