Д-р Георги Алексиев  доброволно напуска болницата в Сандански, стана ясно на заседанието на ОбС в курортния град.  Сандански, свикано на 27.12.2018 г. Дневен ред от 3 точки:
1.Изслушване на управителя на МБАЛ ” Югозападна болница” ООД д-р Илия Тонев и на д-р Георги Алексиев.
2.Решение на ОбС, Сандански за свикване на Общо събрание на съдружниците на МБАЛ ” Югозападна болница” ООД.
3.Възлагане на мандат на упълномощени представител на община Сандански в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ ” Югозападна болница” ООД да внесе писмено искане с предложение за възстановяване на д-р Георги Алексиев като изпълняващ длъжността завеждащ ” Хирургично отделение в МБАЛ” Югозападна болница “ООД на адреса в град Сандански, до провеждане на конкурс за съответната длъжност.
Искането беше внесено преди една седмица от група общински съветници и подписано от 18 души.
Заседанието започна с изслушване, като първи се изказа д-р Георги Алексиев, който заяви лично решение, че се оттегля от работата в Югозападна болница, което изненада присъстващите в залата. След него няколко думи каза и управителя на общинската болница д-р Илия Тонев.
Заседанието бе прекратено по предложение на Явор Аргиров, а то първоначално гласуваха: за – 13, после прегласуване поименно: за – 16.  Така заседанието приключи преди да е започнало.
Д-р Георги Алексиев заяви, че като хирург не може да работи професионално в такава среда, защото се изисква екипна работа.

Роска НОЦКОВА