Николай Георгиев

Благоустрояването на общинската инфраструктура в Кресна ще продължи и тази година, ще се надгради направеното през миналата 2018 г., което никак ни бе малко. „Всеки жител на общината може да потвърди, че количеството на положения асфалт миналата година надхвърли онова, което е виждал за цял мандат на предходните кметски управи. Искам да отбележа, че благоустрояването не се извършва стихийно, а в рамките на цялостна програма за развитие, въпреки че разполагаме с ограничен бюджет и стриктно изпълняваме Общинския план за финансова стабилизация. Полагането на асфалт задължително се предхожда от подмяна на подземната инфраструктура”, заяви градоначалникът на Кресна Николай Георгиев. Той е удовлетворен, че през 2018 г. е извършена и мащабна ремонтна дейност на общински полски пътища, а не само на улици в населените места, пише Kmeta.bg. Най-важните сред тях са с. Влахи – местността Полена – профилиране на земната основа с дължина 6 км, с. Влахи – местността Клетище – профилиране на земната основа с дължина 7 км, други 12 км са профилирани от разклона край село Влахи до местността Върбите, а от град Кресна до местността Стара Моравска е извършено профилиране на земната основа с дължина 6 км.