Иван Димитров

437 души са били осъдени през 2018 г. от Районния съд в Дупница, показва годишният отчет на ведомството, представен от председателя на съда Иван Димитров. 13 от получилите присъда са непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 294 лица. С „лишаване от свобода” от 3 до 15 години са наказани 4 лица. На 34 лица е наложена глоба, на 46 – пробация, на 11 – други наказания, на 46 – административни наказания „глоба”. Отчетът показва увеличение на новообразуваните дела за общоопасни престъпления. За 2018 г. тези дела са били 199, при 184 за 2017-а и 189 – за 2016 г. Има ръст и на делата срещу дрогирани шофьори, които са повече от делата за шофиране с алкохол. От отчета се вижда, че е налице спад на образуваните дела за престъпления против собствеността. За 2018-а те са 52, при 71 за предходните 2 години.

Близо 4300 са приключените дела през миналата година. Сред гражданските преобладават имотните спорове и исковете срещу длъжници. Увеличават се бракоразводните процеси, както и тези за защита от домашно насилие. Най-голям брой от наказателните дела са за кражби.