Една фирма е подала само документи за доставка на репатриращ автомобил за нуждите на община Дупница. Това стана ясно по време на откритото заседание на комисията, чийто председател е зам.-кметът Крум Милев, за закупуване на “паяк”. Софийската фирма “Би Ем Лизинг-Трейд” АД е единственият участник. На следващо заседание, след проверка на реквизитите и техническите спецификации, ще бъде отворена ценовата оферта, ако бъде допусната фирмата, а ако бъде отстранена, следва нова процедура. Прогнозната максимална стойност за “паяка” е в размер на 90 000 лева без ДДС.