Ели Скоклева
  • Корнелиус Хендрикус Николаас Ван Тиен „забравил” да сключи договор с работничка, изготвил документа, след като във фирмата отишли проверяващи

 

Инспекцията по труда в Кюстендил налага глоба на дупнишка фирма за неспазване на трудовото законодателство. „Степс Фуутсокс  Юръп“ ЕООД, представлявано от управителя Корнелиус Хендрикус Николаас Ван Тиен, действащ чрез пълномощника си Светлана Костадинова, ще плати санкция от 1500 лв., наложената му преди 1 г. При проверка в цех за опаковане на чорапи, намиращ се на ул. ”Неофит Рилски” № 42 в Дупница, на 9 май миналата година служители на инспекцията установили, че една от работничките няма трудов договор. Проверяващите изискали от работничката декларация на основание чл. 399 от Кодекса на труда (КТ). Тя попълнила декларацията, в която посочила, че работи в цеха от датата на проверката – 9 май 2018 г. Написала и с какво работно време е, трудовото възнаграждение, което получава, и какви почивки ползва. По преписката бил представен трудов договор между дружеството и работничката, сключен на 9 май, и справка за подадени уведомления до НАП, от която е видно, че трудовият договор на последната е регистриран същия ден в 15,57 часа. За нарушението бил съставен Акт за установено административно наказание (АУАН) за допускане на работа на лице, без да му е връчено копие от уведомлението до НАП (нарушение по чл.63, ал.2 от КТ). Въз основа на акта е издадено атакуваното наказателно постановление, с което е наложена имуществената санкция. След събраните писмени доказателства по преписката и показанията на разпитаните свидетели съдът приема за установен факта, че при проверката работничката е била на работното място и е опаковала чорапи, и потвърждава наказателното постановление. Решението на съдия Ели Скоклева подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд.