Основания за безпокойство има, предупреди пред БНР проф. Духомир Минев от “Антибедност мрежа“ по повод последното преброяване на населението от НСИ.

Продължава да бъде стабилен отрицателният естествен прираст на населението. Нетното салдо от външната миграция също е отрицателно. Броят на трудоспособното население намалява. Намалява броят на новородените деца, на живородените деца, каза още той в интервю за предаването “12+3“ и допълни:

“Намалява коефициентът на общата раждаемост. За сметка на това коефициентът на общата смъртност е много висок – над 15 при средно за ЕС около 10“.

Делът на смъртните случаи, които е могло да бъдат предотвратени – показателят за преждевременна смъртност, е също много висок и расте. Няма как да приемем тази картина като благоприятна, категоричен беше проф. Духомир Минев.

Също така растат броят и делът на хората на 65 и повече години. Средната възраст вече е доста висока около 40-40 и няколко години, а ако така върви, след 8 години ще отива към 50 години, посочи още проф. Минев.

 

Източник: bnr.bg