Обща трудова борса, целяща повишаване на заетостта в различни области, се проведе в Разлог. В събитието, организирано от Дирекция „Бюро по труда“ – Разлог, взеха участие 10 работодатели, които обявиха 82 работни места в сферата на туризма, строителството, дървопреработването и шивашките услуги. Работодателите проведоха лични срещи с търсещите работа лица, които проявяват интерес към техните предложения и имаха възможността да представят дейността и възможностите си за разкриване на нови работни места. Директорът на бюрото в Разлог Марияна Тренчева представи работодателите и запозна присъстващите безработни лица с възможностите за подобряване на тяхната конкурентоспособност чрез включване в курсове за професионална квалификация.