Шест нови проекта ще бъдат реализирани в община Банско. Те са одобрени от Министерството на околната среда и водите, в рамките на Нациoналната кампания „Чиста околна среда 2019” и конкурса „Обичам природата и аз участвам”. Комисия оцени общо 805 проекта на общини и даде зелена светлина на 234 от тях на стойност до 10 000 лв. всеки. Проектите, които предстои да бъдат осъществени в община Банско, са на обща стойност 34 000 лв. В първата група – общини и кметства, ще бъде облагородена спортна площадка, намираща се на пл. ”Илинден” в Банско. Във втората група са одобрени следните проекти – „Класна стая на открито” в НУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Банско; „Красива природа – щастливи деца в ДГ „Слънце” – с. Места; „Обичам природата – и аз участвам от ДГ „Здравец” – гр. Банско;
„Екокът в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Места;
„Обичам природата и аз участвам от ПГЕЕ” – гр. Банско
Целта на втората група проекти е повишаване на екологичната култура.