Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.04-03.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 08.05.2019 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Големо Село

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 08.05.2019 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Каменик

На 07.05.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Голема Фуча

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 14:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Голям Върбовник:   011066, 262, УПИ VIII-277,Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв.25

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 14:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Локвата

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Баланово:   XII  – 429, Кв. 80, Стопански Двор, УПИ-1 За Сонс, Кв.30, ХІІІ – 329, Кв. 16

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, ПИ 452,Кв.3, УПИ – II-444,Кв.9

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Долистово:   I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Дупница:   68789.173.5, Пътен Възел Дупница Юг

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мало Село:   Iv-17,Кв.3, Станке Димитров, УПИ III -226, УПИ VІ-3,Кв.1, УПИ XVII-215

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мламолово:   371, VI-618,Кв.19, VII-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Палатово:   083002

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Паничарево:   Iv,Кв.1, УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 09.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Шатрово:   067016, VІ-255, Кв.27

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч./ –  Паничарево:   IV,Кв.1

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Блато:   махала Хановете, местност Турските Ниви

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мали Върбовник:   УПИ – 1-9, УПИ X-199,Кв.18

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мърводол:   УПИ VII-23, Кв.5

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Пастух:   местност Падина

На 09.05.2019 г. /10:00 – 14:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Циклово

Община Бобошево

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Блажиево:   VII-236,Кв.15, Васил Левски, Демокрация, Залез, Изгрев, Китка, Минзухар, Пламък, Св.Иван Рилски, Стопански Двор, Теменуга, УПИ – V-77,Кв.11, ХII,Кв.22, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол:   Васил Коларов

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бобошево:   04532.142.023 Света Богородица, 14532.040.017, XIII-591 Кв.65, Ал.Константинов, Ал.Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. И К. Миладинови, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Герена, Д-Р Стефан Волев, Детелина, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Жп Гара, Заводска, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Изгрев, Кирил И Методий, Крайречна, Лале, Липа, Ловна Среща, Лоза, М.Турсуно ПИ №135017, местност Галенковци, местност Герена, местност Друма, местност Затона, местност Кощанево, местност Липовица, местност Манастира, местност Миладин, местност Мърдище, местност Секелица, местност Тупузица, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Николай Поп Величков, Околище, Опълченска, Отец Паисий, Пейо Яворов, Пирин, Пламък, Път 104, Пътен Възел Бобошево, Роза, Руен, Самуил, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Свобода, Силистра, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза, Теменуга, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Бачев, Христо Ботев, Цар Борис, Череша, Явор

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Висока Могила:   Мильов Рид

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Вуково:   087040, 12351.153.0030

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Грамаде, Общ. Дупница:   Іх – 136, Кв. 18

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Доброво:   046015, Vі-293,  Кв. 20

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   местност Мело

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Каменик

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рила

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Скрино:   116, X-83

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево:   Лоза, местност Слатинско Ханче, Цар Борис

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Смочево:   048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, УПИ-Vііі-361,Кв.15, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сопово

Община Дупница

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Верила, Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Дупница, Ивайло, Клисура, Клокотница, Николаевска, Орлинска, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Тракия, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, ХххvI – 2262, Цар Освободител, Шейново

На 09.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, Александър Димитров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Васил Коларов, Верила, Генерал Заимов, Георги Бенковски, Гергана, Джубрена, Дунав, Захари Стоянов, Крайречна, Неофит Рилски, Самуил, Солун, Стопански Двор, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър

На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   Андрей Жданов, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Кирил Овчарченски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Малчика, Мара Петлякова, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Райко Даскалов, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Христо Ботев, Христо Механджийски, Яне Сандански

На 09.05.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.20.626, Кв.248, 68789.25.438, III-449,Кв.1912, Академик Петър Динеков, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Асен Меджидиев, Атанас Величков, Бачо Киро, Бистрица, Братя Миладинови, Бричи Бор, Бузлуджа, Велико Търново, Владимир Димитров Майстора, Влахина Планина, Генерал Владимир Вазов, Граничар, Двадесет И Втори Март, Дупница, Евтим Трайчев, Еделвайс, Жива Вода, Иван Шишман, Искър, Калина, Калоян, Княз Ал. Батенберг, Люляк, Максим Горки, махала Гиздова, местност Савако, Никола Чомаков, Отец Полихроний, Професор Ал. Балабанов, Ропотамо, Росица, Средец, УПИ 1-449,2-449 И УПИ 1-449, Фенерка, Цар Симеон Велики, Чавдар Войвода

На 09.05.2019 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Бистрица

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бадино:   УПИ – Іі-113, Кв.21

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бобошево:   махала Въртен Камък

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Боровец:   II-259,Кв.14, XvIII-263 Кв.14, УПИ XII-99q, УПИ Xv-172, УПИ-І

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бураново:   007004, 023014, 025033, 267, Селището, УПИ I-63, Кв.6, ХIII-483,Кв.50

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Джерман:   013024, 017022, 059050, VIII-419,Кв.35, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил И Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, местност Бела Вода, местност Голямата Порта, местност Еминица, местност Китева Ливада, местност Кръсто, местност Мали Бельов Дол, местност Площа, местност Пульова Воденица, местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ II-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Драгодан:   №000026, Извън Регулация, махала Ортакчийска

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.25.34, 68789.28.351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, местност Бунищерица, местност Злево, местност Пульова Воденица, местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Крайни Дол:   III-33,43,Кв.5, УПИ – VII-86, ХIх-51

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Крумово, Общ. Кочериново:   000477

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, II-353,Кв.11, III- 279, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, ПИ 056021 местност Деве Богаз, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево:   Iv-123,Кв.15, XvI – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, местност Герена, местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, ПИ 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, УПИ XII-406, Христо Смирненски, Цар Борис

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Усойка:   Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, местност Будаковица, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св.Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Фролош

На 10.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Цървище:   махала Ореевица, Цървище

На 10.05.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.25.34, Ботьо Петков, Люляк, местност Бунищерица, местност Злево, Отец Полихроний, Прогона

На 10.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   Баба Тонка, Васил Левски, Георги Раковски, Дупнишка Комуна, Иван Вазов, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Кокиче, Любен Каравелов, Младост, Петко Славейков, Трети Гв. Полк, УПИ II-302,Кв.79, Христо Ботев, Яне Сандански

Община Кочериново

На 07.05.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Бараково:   Александър Стамболийски, местност Чалтиците

На 07.05.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кочериново:   Антон Иванов, В.Везенков, Владимир Заимов, Жельо Демиревски, Заводска, Зоя Космодамянская, Климент Готвалд, Малчика, Никола Вапцаров, Толбухин, УПИ XII-1397, Кв.89, УПИ ХvIII-1396, Кв.88, УПИ-Хіv-1395,Кв.88, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Хан Аспарух

Община Кюстендил

На 07.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Чудинци

На 07.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Берсин:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вола, Възраждане, Георги Димитров, Георги Зарев, Георги Раковски, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Извън Регулация, Козлодуй, Комунизъм, Полет, Първи Май, Свобода, София, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Чавдар

На 07.05.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   Босилеградска, Бузлуджа, Булаир, България, Драгомир, Йосиф Ковачев, Неофит Бозвели, Раковски, Спасовица, Три Уши

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Брестница:   Влахов Дол, местност Влахов Дол

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Грамаждано:   II-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, местност Гола Велика, местност Динката, местност Исманица, местност Стрелбище, местност Стрелбище ПИ003007, Осогово, ПИ 17680.25.36, Почивало, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Жиленци:   Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Глоковска, Гюешевско Шосе, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Курбанци, Кьошко, махала Везенска, махала Долна, махала Сиракова, махала Черковна, махала Чифлика, местност Баладърица, местност Гьоло, местност При Къщи, местност Разкръсие, местност Сбирище, местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Петър Ризов, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Райна Княгина, Теменужка, УПИ II-105, Кв.26, УПИ XII, Кв. 17, УПИ ХVIII -187 Кв.228, Христо Ботев

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гола Велика, местност Гърлянски Черешарник, местност Динката, местност Кандило, местност Кандило ПИ 050199, местност Лозенски Механи, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Соволска, Спартак, УПИ III-7156,Кв. 398, УПИ VII Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лозно:   ПИ 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, махала Кепазка, махала Корубанска, местност Азна, местност Кочине, местност Лозище, местност Орачето, местност Пладнище, местност Под Селото, местност Разкръсе, местност Стари Лозя, местност Стрелбище, местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Свети Илия, Слатина-026005, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, Топила, Топилата, УПИ XI-223 Кв.21, УПИ Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 07.05.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ –  Лозно:   Васил Левски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, местност Кочине, местност Пладнище, местност Стари Лозя, Осогово, Стефан Караджа, Четиринадесети Май

На 07.05.2019 г. /11:00 – 15:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Константин Николов, Овощарска, Цар Освободител

На 07.05.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Нови Чифлик:   Бивш Стопански Двор, Борис Тасев, Васил Левски, Владимир Заимов, Девети Септември, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, УПИ Ix-142,Кв.15, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 07.05.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Банска, Бащовица, Витоша, Зимница, Кв. Изток, УПИ I, Комплекс Изток, Любимец, Медковец, Мездра, Пловдив, Риша, Ропотамо, София, Стрелча, Ямбол

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Неделкова Гращица

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Багренци:   Александър Стамболийски, Андон Разсипийски, Бандерата, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Зеленков, Георги С. Раковски, Григор Чергов, Дим.Разсипийски, Димитър Каляшки, Дядо Иван Самоволеца, Емил Шекерджийски, Землище На С.Багренци И С.Граница, Иван Вазов, Извън Регулация, Ильо Войвода, Йордан Каймакански, Кирил Орловски, Криволак, Крум Джиджински, Любен Каравелов, местност До Селото, Митко Палаузов, Осогово, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Рила, Руен, Румена Войвода, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тодор Каблешков, УПИ Iv-331, Кв.42, Харалампи Разсипийски, Христо Ботев, Шипка

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Берсин:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вола, Възраждане, Георги Димитров, Георги Зарев, Георги Раковски, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Извън Регулация, Козлодуй, Комунизъм, махала Стубела, Полет, Първи Май, Свобода, София, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Чавдар

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Берсин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Ваксево:   №024084, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Деветнадесета, Деветнадесети Февруари, Димитър Благоев, Димитър Евтимов, Димитър Каляшки, Елешница, Зафир Николов, Кирил И Методий, Койно, Ленин, махала Адамска, махала Албания, махала Баздарска, махала Бантовска, махала Бела Вода, махала Воденичарска, махала Горна Йовчовска, махала Горчовска, махала Гошевска, махала Грънчарска, махала Гърличка, махала Гъскарска, махала Гюрова, махала Димовска, махала Долна Дралевска, махала Долна Йовчовска, махала Дралевска, махала Дърманска, махала Занева, махала Заячка, махала Испорска, махала Йовкинска, махала Кадрамска, махала Камберска, махала Каменичка, махала Карамфиленска, махала Ковачка, махала Котаранска, махала Кузумска, махала Кумбазка, махала Лазарска, махала Лапевска, махала Лесичкова, махала Маджирска, махала Маринкова, махала Михтарска, махала Моравска, махала Мулова, махала Падинарска, махала Парлапанска, махала Песокарска, махала Петачка, махала Пупулска, махала Рановска, махала Русулска, махала Сапунджийска, махала Селишка, махала Семенска, махала Симонска, махала Соколовска, махала Соколчева, махала Средна махала, махала Станковска, махала Стойчовска, махала Тасковска, махала Текемска, махала Треновска, махала Хаджийска, махала Цанкина, махала Чорбаджийска, махала Чукарлийска, махала Шаренкова, махала Шукалска, махала Юзунска, Никола Важаров, Никола Камбера, Никола Мирчев, Славчо Павлов, Сотир Васев, Стоядин Иванов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Гирчевци:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Марин Дринов, Никола Вапцаров, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Горна Гращица:   Александър Димитров, Антон Иванов, Болшевик, Двадесет И Трети Септември, Девети Май, Девети Септември, Дрин, Изгрев, Ленин, Любен Каравелов, местност Заечки Камик, Опълченска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Юри Гагарин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Граница:   Антим Първи, Арда, Бачо Киро, Беласица, Вела Пеева, Вола, Дъбо, Искър, Йорданка Николова, Кирил Самоволски, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Манастир Света Лука, Места, местност Манастира, местност Ридо, местност Шамака, Мусала, Неофит Рилски, Нов Живот, Осми Март, Осоговска, Панайот Волов, Партизанска, Пенчо Славейков, Пионерска, Пирин, Пролет, Първи Май, Рила, Руен, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   махала Милчовска, местност Орехчето

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Долна Гращица:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Владимир Ил. Ленин, Георги Димитров, Георги Кирков, Девети Септември, Иван Вазов, Иглика, Лиляна Димитрова, местност Дупките, местност Ридо, Митко Палаузов, Оборище, Първи Май, Румена Войвода, Свилен Русев, Свобода, Стефан Караджа, Христо Ботев, Шипка

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Долна Козница:   22112.500.2

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Друмохар:   010015, 013004, 500274, махала Ангеловци, махала Джоганска, махала Табачка, махала Таушанска, местност Сврътките

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Друмохар:   махала Брашненица

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Еремия:   М-Ст Разкръстницата, махала Брезалийска, махала Бумбарска, махала Влашка, махала Геровска, махала Гугушанска, махала Златковска, махала Ивановска, махала Керелска, махала Ковачка, махала Костовска, махала Лесовска, махала Манчовци, махала Марковска, махала Мурджовска, махала Мухтийска, махала Пенковска, махала Рекалска, махала Сарамандовци, махала Секалска, махала Стаменковци, махала Стойковска, махала Тинтилиговска, махала Тотевска, махала Фудулска, махала Цинцовска, махала Цоцоманска, махала Чифличка, махала Чукардова, махала Шопска, махала Щърбевци, махала Якимовска, махала Яновска

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Жабокрът:   Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Еделвайс, Ивайло, Иван Вазов, Извън Регулацията, Калоян, местност Върбата, Оборище, Овощарска, Осми Март, Осогово, Пауталия, Плиска, Помпулузки Бахчи, Средец, Струма, Суха Река, Христо Ботев, Шипка

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Згурово

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Илия:   махала Груйовска, махала Делийска, махала Карадачка, махала Кацарска, махала Левковци, махала Миленска, махала Мишовска, махала Ралинска, махала Рекалийска, махала Тузлучка, махала Чукарска

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Кадровица:   Кролевци, махала Постолска, махала Станкова

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Катрище:   Боян Колев, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Димитър Каляшки, Здравка Сапунджийска, Капитан Петко Войвода, местност Валого, местност Забел, Мир, Млада Гвардия, Могила, Първи Май, Стефан Димитров Иванов, Стоил Колев, Странджата, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Червена Армия

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   местност Николичевски Път

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Лиляч:   местност Войника

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Невестино, Общ. Невестино:   УПИ XvIII – 221 Кв.39, I-446-&Quot;За Църква&Quot;,Кв. 43, VI-124, VIII – 298, Кв. 37, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Батак, Бузлуджа, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Трайков, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Здравец, Земен, Кокиче, Максим Горки, махала Развигорска, махала Разсолкова, махала Синорска, местност Дренето, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Пробуда, Първи Май, Струма, УПИ Іх-61,63,70, Кв.22, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Пелатиково:   махала Брусарска, махала Бумбарска, махала Горовска, махала Дръчките, махала Карпуска, махала Кацарска, махала Леската, махала Лодарска, махала Манчовска, махала Орешарска, махала Очипалска, махала Попанска, махала Раковска, махала Селишка, махала Суровичка, махала Сърнатичка, махала Траянци, махала Тръстеник, махала Харизанска, махала Чифлико, махала Шеовци, махала Шишовска, махала Шопска, махала Янкуловци

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Заимов, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Каляшки, Зинови Григоров, Иван Вазов, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Крум Стоянов, Ленин, Лиляна Димитрова, махала Дядо Манова, местност Друмарката, местност Капинката, Митко Палаузов, Нов Живот, Отец Паисий, Пенчо Славейков, ПИ 56378.6.10,М-Ст Друмарката, Руен, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Плешивец:   Дванадесета

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски, Асен Китанов, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Девети Септември, Зора, махала Гьошевска, махала Каменичка, махала Лазовска, махала Начковска, махала Ненкова, махала Сухар, Никола Вапцаров, Пролет, Стоян Заимов, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Слокощица:   XII-394,Кв.31, Александър Димитров, Ален Мак, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Добри Чинтулов, Елин Пелин, Ефендиското, Зинови Григоров, Иван Вазов, Иван Шишман, Искър, Кокиче, Кубрат, Любен Каравелов, М-Ст Чадъра ПИ 67461.24.17, Марин Дринов, махала Селото, местност Змиярника, местност Кръста, местност Мичевица, местност Ридо, местност Саманли Баир, Мусала, Никола Въжаров, Орлица, Пробуда, Пролет, Пролетарска, Спортист, Стоян Лудев, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Смоличано:   махала Бачовска, махала Беловинска, махала Габерлийска, махала Гьоревци, махала Каргалий, махала Мангелска, махала Миринска, махала Райков Рид, махала Реката, махала Св.Ана, махала Сделище, махала Хаджийска, махала Чифлико, махала Чорбаджийска, махала Чукарлийска, махала Юговци

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Страдалово:   махала Борачичка, махала Геберо, махала Дъбовска, махала Заячка, махала Иванковци, махала Кьосевци, махала Лингурска, махала Логодашка, махала Нечемска, махала Орничарска, махала Пешовска, махала Реката, махала Рудишка, махала Рудище, махала Стамболийска, махала Шаинска, махала Ширилийска, махала Шияне, махала Шиячка

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Таваличево:   Атанас Малинов, Васил Демиревски, Васил Левски, Велин Богданов, Виден, Георги Димитров, Григор Манев, Девети Септември, Димитър Благоев, Еверест, Иван Калфин, Искър, Кирил Мазнев, Кирил Николов-Странджата, Кокиче, Костадин Чесновски, Ленин, Мусала, Осогово, Пирин, Рила, Руен, Станке Димитров, Стефан Димитров, Страцин, Струма, Харалампи Аничкин, Харалампи Митов, Христо Ботев, Христо Манев, Юри Гагарин

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Тишаново:   махала Божковци, махала Воденица, махала Гълъбовска, махала Ивановска, махала Качанска, махала Колевска, махала Митковска, махала Найденци, махала Новковска, махала Реката, махала Тутковска, махала Хайдушка, махала Цървилото, махала Янчовска, местност Соборището

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Търновлаг:   Васил Йорданов, Иван Андонов, Кирил Тонев, Лиляна Димитрова, Мата Стоименова, местност Шамака, Осогово, Партизанска, Стоян Стоименов, Струма, Трети Март

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Църварица:   махала Гракалска, махала Карадачка, махала Копривен, махала Реката, махала Укалска

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Цървеняно

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./ –  Четирци:   М.Топилата, махала Ямен, УПИ VI-127 Кв.15

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Търсино

На 08.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 12:30 ч./   На 10.05.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Лелинци:   Васил Левски, махала Горна

На 08.05.2019 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 08.05.2019 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Крум Стоянов, Ленин, Лиляна Димитрова, махала Дядо Манова, местност Капинката, Митко Палаузов, Нов Живот, Отец Паисий, Пенчо Славейков, ПИ 56378.6.10,М-Ст Друмарката, Руен, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 08.05.2019 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Слокощица:   местност Мичевица

На 08.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Жиленци:   махала Чифлика

На 08.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   местност Влахов Дол

На 08.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Лозно:   ПИ 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Дрин, Китка, махала Кепазка, местност Азна, местност Кочине, местност Лозище, Осогово, Паисий Хилендарски, Стефан Караджа, Стоян Лудев, Топила, Топилата, УПИ XI-223 Кв.21, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Богослов:   местност Ръжеве

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Вратца:   махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, местност Дервена, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Горна Брестница:   Кортин Дол

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Грамаждано:   местност Гола Велика, местност Колушка Река

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Гърляно:   Iv-111,Кв 22, Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Доло, местност Смоквата, Руен

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Жиленци:   Везенска, Везенска махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Куртевите, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, местност Лешовица, Осогово, ПИ 003070 местност Грамаге, При Къщи, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:   Сребърно Коло

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Крум Зарев, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, Ул. Дупнишко Шосе

На 08.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Ръсово:   махала  Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка

На 08.05.2019 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Вратца:   махала Мазнево

На 08.05.2019 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Жиленци:   Деляница, махала Мазнево

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Цървена Ябълка:   Таскова Плевня

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Богослов:   037149, махала Топилата, местност Саманли Баир

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Ветрен, Общ. Невестино:   махала Агушка, махала Дамянска, махала Капралска, махала Ковачевска, махала Новаковска, махала Ризовци, махала Смиленска

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Илия

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Белият Камък, местност Планина Осогово, местност Ръжеве, местност Самали Баир, местност Хисарлъка

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Ново Село, Общ. Кюстендил:   махала Двете Реки

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Раково, Общ. Невестино:   махала Бурнаавска, махала Зидинци, махала Ковачка, махала Озранци, махала Рахталинска, махала Реката, махала Решанска, махала Чеканец

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Савойски:   махала Бреза, махала Пелтечка, местност Предела

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Сажденик:   махала Златанска

На 10.05.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Слокощица:   247, № 021067 местност Дупката, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил И Методий, Кубрат, махала Диновска, махала Маркова, махала Рошковци, местност Галеница, местност Змиярника, местност Реката, местност Саманли Баир, местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Хайдушка Ливада, Шипка

На 10.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Гърляно:   Iv-111,Кв 22, Владимир Заимов, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Долна, махала Леските, махала Реката, Руен

На 10.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Богослов:   037149, махала Топилата

На 10.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, местност Планина Осогово, местност Хисарлъка

На 10.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Слокощица:   махала Рошковци

На 10.05.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Берсин:   махала Стубела

Община Невестино

На 09.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   махала Милчовска, местност Орехчето

На 09.05.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ –  Пелатиково:   махала Брусарска, махала Бумбарска, махала Манчовска, махала Орешарска, махала Очипалска, махала Попанска, махала Тръстеник, махала Шеовци

Община Сапарева баня

На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, 53254.50.46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, местност Герена, местност Песоко, местност През Реката, местност Ридо, местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Паничище:   300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970, II, II,Кв.8, Іх – Кв. 8, местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, УПИ – І ,Кв. 70, УПИ III, УПИ VIII Кв.10

На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   XI-742,Кв.53, 026170, 027007, 100005, III-548,Кв.58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв.36, ХIv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самораново:   65245,6,153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, местност Златковица, местност Марков Камък, местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня:   032046, 65365,601,10, 65365.210.111, 65365.24.636 До Банята, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.005, 65365.601.964, 65365.602.602, I ,Кв.74, III, Кв.125, Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375, Lxxx,Кв.74, LxxxIv-2797,Кв.74, XvIII, Кв. 98, Ііі-3071,Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, местност Бончук, местност Водни Дол, местност Зелени Преслап, местност Света Вода, местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, ПИ – 1351, ПИ Lxxxііі; Кв.74, ПИ №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, УПИ IX-999, Кв. 33, УПИ LXXX, Кв.74, УПИ VI-147,Кв 12,Пи65365.601.92, УПИ VIII-2759,Кв.109, УПИ І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 10:00 – 13:30 ч./ –  Ресилово:   100005, Бачо Киро, Вария, Гагарин, Иван Рилски, Отец Паисий, Раковски, Синчец, Спартак, Стопански Двор, ХIv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP