Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.04-03.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Конска:  IV-310, 311

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лялинци:  I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Трън:  8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Видрица:  Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв.17

На 07.05.2019 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Ноевци

На 08.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Бегуновци

Община Земен

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Земен:  Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

Община Перник

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дивотино:  34069, Втора, Двадесетичетвърта, Девета, Деветнадесета, махала Ливаге, Миньор, Първа, Тридесетипета, Тридесетиседма, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Шеста

На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Богданов Дол:  Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Отец Паисий, Петър Берон, Рила, Стара Планина, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон

На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Георги Бенковски, Св.Св.Кирил и Методий, Христо Ботев

На 09.05.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:  Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян

На 09.05.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радомир

На 09.05.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:  махала Егреците

На 09.05.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Перник:  Васил Левски, Железни Заводи, Караманица

Община Радомир

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борнарево:  УПИИ I-066007 Кв.66

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Копаница

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:  Бившо ТКЗС

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:  Железничарска

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:  П-Л ХХіі, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радомир:  махала Арбанас

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 07.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:  VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 07.05.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:  VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Стража

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP