Всяка година интересът към електронните услуги, предлагани от община Банско, нараства. От миналата седмица потребителите на електронни административни услуги могат да подават своите заявления и с ПИК на НАП, който се получава напълно безплатно от офисите на НАП. Това цели да облекчи максимално гражданите и бизнеса, като им предоставят още една възможност за заявяване на електронни услуги. От няколко дни част от онлайн услугите, предлагани от община Банско, са достъпни и чрез сайта на Държавна агенция „Електронно управление”. Това е още една възможност за достъп до е-услугите ни, който ще се доразвива през цялата година. Общината предлага 80 електронни административни услуги, квалифициран електронен подпис,
спестява се време за заявяване на услугата в общината, а също така има възможност да се заявят електронни услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.