ОбС - Сапарева баня
  • Местният парламент дава още две разрешителни за водовземане, пуска на търг 4 земеделски имота в Сапарево и курортния град

 

Общината в Сапарева баня ще подпомогне финансово страдащата от детска церебрална парализа Веселина Грахльова. Молба за помощ към местната управа е внесла майката на момичето Йорданка Грахльова. На свой ред председателят на Общинския съвет Иван Куйов е внесъл докладна записка с предложение за отпускане на еднократна парична помощ на Веселина, на която предстои лечение в чужбина. Общинските съветници ще разгледат предложението на заседанието на 30 май, като те ще определят и размера на помощта. Средствата ще бъдат заделени от бюджета на общината.

Както сме писали, Веселина Грахльова страда от детска церебрална парализа. Прикована е на инвалидна количка. „От приложените към заявлението документи е видно, че лицето е в тежко здравословно състояние. Лечението ще се проведе в клиника в Република  Турция, за което е необходима сума от 13 000 евро”, се казва в докладната.

На сесията си в четвъртък местият парламент ще разгледа 12 докладни записки. Сред тях са предложенията за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, издаване на 2 разрешителни за водовземане от минерална вода, предоставяне на поземлен имот по Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Част от докладните са за отдаване под наем на 4 имота частна общинска собственост чрез публичен търг или конкурс. Това са земеделски земи в с. Сапарево и м. Целините в Сапарева баня. Към двата имота в Сапарево е заявил интерес местният жител Борислав Иванов от с. Сапарево, а към другите два – Валентин Станикин и Иван Станикин от Сапарева баня. Едно от предложенията е да бъде възстановено правото на собственост върху имот на наследниците на Никола Младенчев. И на тази сесия ще бъдат разглеждани докладни относно провеждане на конкурси за добив на дървесина от общинската гора.