Започна тазгодишният активен селскостопански сезон в Долнобанското поле. Районът от години се слави като един от големите производители в страната на ягодоплодни култури и най-вече на прочутите долнобански ягоди и малини.

Преди да оберат реколтата от ягоди, стопаните положиха много грижи за насажденията – плевене, окопаване, подхранване и торене, в очакване на добра реколта от ароматните и вкусни ягоди.

По данни на общинската земеделска служба в рилския град в момента в Долнобанското поле се отглеждат около 250-300 дка с ягоди и малини, предимно от частни стопани.