Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 1721 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период,  Времетраене,   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник

Община Брезник

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бегуновци:   Къща

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Конска:   Iv-310,311  ,   Месност Райкова Страна

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  , Упи Vii-115 Кв.26  ,   Вила,Къща,Упи X-244, Кв.15,Упи Іі-94, Кв. 25

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Трън:   8ми Март  6,5,14,10,18,2,13,1а,12,22,20,1,16,4,24,3,11,17,4а,9, 9ти Септември  47,43а,20,49,37,31,45,39,41,27,29,43, Александър Стамболийски  13,1,2,1.,21,13,5,15,23,9,11а,25.,17,6,2.,11,8.,23,25, Атанас Ботев  2,4,4,3,17,14,15,30,12,19,13,6,1,11,10,8,16,21, Бор  2,4,1,3,11,24,3,23,18,16,9.,4,36,4а,21,25,13,2,14,9,22,6,15,34,38,27,29,40,26,10,5,7,17,31,1,12,20, Васил Левски  5,7,10,2а,6,12,8,20,1,3,2,9,11,16,1а,14,4, Вельо Стоянов  11,11,34,24,1,32,26,18,20,21,36,28,16,2, Владо Васев  9,23,2,53,4,51,13,33,7,11,27,43,16,14,Павилион,17,49,41,59,6,5,38,31,45,35,39,25,47,8,35а,19,21,31., Владо Тричков  1,1.,6,5,1.,2,2,1.,.2,3,2.,1, Връх  3,1,5, Възраждане  6,3,8,4,2, Георги Димитров  8,15,10,19,14а,1,24,21,22,14,17,8,16,18,26.,26,4,6.,2,6,6,4, Гочо Гопин  27,4,11,13.,9,19,3,2,25,7,21,17.,21., Денчо Знеполски  1, Десета  9,5,3,7, Ева Волицер  4,6,2,1,3, Еднофамилни Жилища  10,3,11,4,9,5,6,2,1,7,8, Здравец  2,4, Имот 000697 Стопански Двор  , Мах.Ахчийски Кошари  , Мах.Кошарите  7,9,2,13,6,8, Мах.Шиловец  , Мир  2,8,3,12,4,9,1,13,15,5,10,11, Младост  9,17,7,15,11,5,1,3, Мосаловска  2,2.,31.,52,56,54,50,1,5,1.,2.,36,50,16,38,27,37,30,43,22,41,35а,31.,46,31,6,35,39,16,24,48,23.,14,40,21,28,47,20,49,29,44,32,45,3,2,1,19,11а,10,17,15,3а, Народна Воля  17,1,15,37,18,35,3,Павилион,45,26,25,46,30,10,6,20,38,5,44,36,12,24,15,14,13, Петко Д. Петков  2.,Павилион,3.,3,3,1 Търговска,16,12,3,20,10,18,8, Петър Асенов  2а,4,13,8,15,7,10,12,5,30,9,11, Стадион  Кв.4, Стефан Караджа  2,5а,1,11,3 А,5,13,1а,7,3,9,8, Тако Пеев  3,20,1,6,14.,11.,29,9.,19,5,2,7,31,18,13,27,33,25,23, Тенеси  3,8,2,5, Хаджи Димитър  1,4,9,3,5,14,6,2,8а,16,18,10, Хараламби Стоянов  3,2,1,5, Христо Ботев  3,8,10,4, Чарчалат  6,5,3,1,4а,4,2,5,5., Юрий Гагарин  11,6а,4,19,6,Стадион,5,12,17,2,16,13,3,7,1.,10,2а,8,15,9, Яким Тошков  3,4,2,6,9,8,10,7,   Механа,Сп&Quot;Ехо-Т&Quot;

Община Земен

На 17.06.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 18.06.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 12:00 – 16:00 Ч./ –  Долна Врабча

На 20.06.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Еловдол:   Iv-355 Кв.23

На 19.06.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Мурено:   Къща

На 20.06.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  С. Елов Дол

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  С. Падине

На 19.06.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Габровдол

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Горна Врабча:   Стопански Двор  ,   Къща

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Горна Глоговица

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Дивля:   Мах.Кукувичарска  , Мах.Фильова

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Долна Врабча

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Долна Секирна

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 09:30 – 11:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  , Кв.15

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Калище:   Къща

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Калотинци

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148, Кв.49  , Xxxii,Кв.54а  , Махала Калайджийска  , Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци  , Нупи 17а, С. Ковачевци  , С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  , Упи Xіі-343 Кв.36  , Упи-Xiii, Кв.53а  , Циганка  ,   Жил.Сграда,Къща,Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Косача:   Мах&Quot;Дръжкарска&Quot;,Къща,Къща,Мах.Малинова

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Кошарево:   000339  ,   Мах&Quot;Ранинци&Quot;,Къща

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Лобош:   Нупи 14  ,   Яз.Пчелина

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Мурено:   Къща

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Радибош

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Ракиловци:   Къща

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Светля:   Упи Xix-298 Кв.22  ,   До Черквата

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Сирищник:   Упи Iv-1161 Кв.39  , Упи Іv-494, Кв.38  ,   Мах;Денева;

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Сирищник

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 09:30 – 11:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 09:30 – 11:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Смиров Дол

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч./ –  Чепино:   Над  Центъра

Община Перник

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Горна Диканя:   Iii-1699,Кв.194  , Vii, Кв. 154  , X-1583 , Кв 195  , Горна Диканя  , Махала Джорговица  , Парцел Хіх-1127, Кв.116а  , Пи203  , Упи I-1026,Kb.103  , Упи І-1517 Кв.211  , Упи Х-1306, Кв.165  ,   Упи І, Кв.115,Къща,Вила,Мах&Quot;Джорговица,Къща,Вила,Упи І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 18.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 19.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Гълъбник

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Даскалово:   Втора

На 17.06.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 09:15 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Дивотино:   3-Ти Март  15,21,29,28,3,26,13,24,22,10,42,2,20,8,11,7,40,16,6,34,19,30,2,23,14,40, 34069  , Витоша  1,5,2,14,1,7,14,7а,9,16, Втора  5,2,7,1,10,8,2а,6, Двадесета  6,31,19,27,6,1,2,11,5, Двадесетивтора  7,1,21,6,4,7,19,9,12,25,17,5,13,11,1,2,8, Двадесетидевета  1,9,5,2,13,4,9,7,17,3, Двадесетиосма  21,12,20,26,25,29,15,8,18,19,22,22,32, Двадесетипета  7,8,1,5,26,27, Двадесетиседма  10,8,6, Двадесетитрета  2,7,3,4,6,4,14,11,5, Двадесетичетвърта  6,11,4,10.,2,6,7,3, Двадесетишеста  12,2,2, Дванадесета  10,2а,6,10,1,5, Девета  4,7,5,3,12,10,8,13,4,6,5,1, Деветнадесета  2,6,1,2,6а,4,6, Десета  2,6,1,3,5, Единадесета  14,12,19,9,11,10,15,28,26,30,2,24а, Комсомолска  1, Люлин  45,49,31,43 Б,46,47.,47,43,5,15,14,3,4,1,8,12,2,11,6,10,28,19,35,32,27,25,21,17,30,37,18,23,20,33,38,28,16,40,42,31,26,29, Махала Герен  5, Махала Ливаге  22,5,8, Махала Светавода  2,1, Махала Тенов Дол  , Миньор  22,68,25,62,15,23,70,35,17,58,51,31,37,14,27,41,66,19,2,60,64,8,10,3,33,52,18,46,28,9,38,56,35,62,54,86,16,68,5,27.,11,47,32,15,12,1,4,40,29,32 А,20,7,42,33,53,53,32,7,30,Къща,39,26,11,13,6,49,24,109,128,147,121,125а,135,162,131,134,154,119,129,126,59,160,111,152,113,143,156,123,120,117,138,137,158,116,122,124,126а,133,115,127,132,119.,150,118,142,141,140,125,130.,107,79,72,102,83,75,104,96,105,69,87,82,98,108,61,74,67,79а,80,86,91,84,73,81,99,106,93,112,78,71,65,95,73.,94,59,100,114,101,97,110,92,77,88, Осемнадесета  7,9,5,1, Осма  4,3, Пета  4,2,1, Петдесета  8,10,12,3,5,6,13,2, Петдесетивтора  15,2,11,17,7,5,8,1, Петдесетипета  1, Петдесетитрета  5,3, Петнадесета  7а,10,12,7,6,1,2,9,5, Първа  8,28,34,12,20,11,26,.11,26,10б,24,16,13,113,7,18,1,11е,11б,5,22,11,2,14,10а,10,3,37,29,31,54,38,96,25,33,28,88,42,49,64,18,100,48,40,15а,74,34,21,78 Къща,Парцел 9-18,39,15,102,47,35,72,46,82,32,80,60,19,36,77,75,61,108,53,116,73,65,79,46,55,118,104,55а,57,67,1,26, Рила  9,11,13,7,6,1,3,5, Седемнадесета  2,1, Седма  10,7,3,3,31, Слатина  12,8,8,3,9,10,2,5,1,3, Струма  5,9,7,3,13,27,4,19,1,15,21,11,2а,36,79 А,34,32,77,79,39,41,59,55,53,63,61,16,45,18,65,8,47,14,57,51,49,16,13,24, Тенов Дол  1, Тридесета  1,5,2, Тридесетивтора  2,8,6,3,1,5, Тридесетиосма  1,7, Тридесетипета  13,11,13,6,1,3,17,33,23,37,25,35,41,2,43,29,27, Тридесетипърва  6,9,10,4,7,5,3,9,1, Тридесетиседма  5, Тридесетитрета  2, Тридесетичетвърта  25,1,7,27,41,1 В,6,45,20,43,19,39,33,3,37,31,5,24,11,21,13,47,23,9,15,17, Тридесетишеста  5,7, Тринадесета  13,12,9,18,1,7,5,3,2, Упи Viii – 296 Kb.21  , Упи Іі Кв.746  , Четвърта  6,15,11,2,8,13,1,4,10,7,9,3,5,7, Четирдесета  11,1,10,9,3, Четирдесетиосма  5,3,7,5б,9,7,3,5а,9,10,4, Четирдесетипета  6,43,27,49,9,6,21,13,17,37,25,7,29,15,31,9,19,11,35, Четирдесетиседма  22,15,11,18,10,14,6,30,32,21,34, Четирдесетитрета  7,6,3,9,1,2,10,5,4,8, Четринадесета  6,19,20 Къща,26,21,10,9,7,18,1,14,5,13,3,17,11,2,4,8,16,14, Шеста  3,30,31,3,2,4,9,1,5,7,8, Шестнадесета  4,2,   3,М. &Quot;Прогон&Quot;  Пи 151084,Бреста,В Двора На Ткзс,Махала&Quot;Градините&Quot;

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б  , 926  , Iv-744, Кв.49  , V-648  5, Xi-790, Кв.55  , Xii-375  , Xiii-755,Кв.47  , Xiv-990,Кв.71  , Гаджова Махала  , Градините  , Кв. 72, Упи V-955, 954  , Упи I,Кв.43  , Упи Iv-838,Кв.62  , Упи Ix=883 Кв 67а  , Упи Vii- 852, 854 Кв.65  , Упи Xi-261, Кв.40  , Упи Xiii-990  , Упи Xxi-338  , Упи Хiv-749, Кв. 48  , Х-260 Кв 40  ,   Милева Махала,Вила,Гусева Махала,Къща,Вила,Вила,Тп &Quot;Вилите&Quot;,Къща,Къща,Склад,Под Язовирната Стена,Бунгало,Къща,Тп Калугерица

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Драгичево:   Байкал  2, Възраждане  23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Георги Бенковски  7,8а,9,3,2,12,18,4,14,10,6,5,16,1, Кракра  28,43,45,26,30.,47,46,44,42,49.,30,51,.30,40,53,36,45.,49,38,70,61,77,69,3,54,63,75,59,52,81,65,45,79,110,62,46,48,83,58,60,66,101,56, Магистрала  Гл.Път Е79,1,Гл.Път Е79,1,Автокъща, Мария Луиза  3,8,2, Пирин  53,51,53а, Първа  6,18, Райна Княгиня  14,4,7,19,16а,5,17,6,12,8,25,27,.9,23,21,13,11,15,9,16,18,22,31,39,29,20, Рила  3,7,3,1, Рударска  39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,16,17,9,11,3,35,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,37,Магист.Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;,Павилион, Стара Планина  5,1,3,2,5., Стефан Караджа  2,1а,1,3, Струма  7,13,9,1,2,5,16,11,8,4,13.,6, Тинтява  6,3,9,2,1,5, Христо Ботев  12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Цар Симеон  3,16,29,24,20,27.,19,11,14,4,30,13,31,21,26,25,33,17,8,28,7,12,9,10,23,34,22,36,1,32,18, Явор  11,9,1,2,5,7,6,3,4, Янтра  4,   С/У Склад Строителни М-Ли,13,Магистрала,Тир-Паркинг,Е-79,.1

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4  , Втора  4,3,5,20,36,7,26,28,24,40,11,9,38,32,13,18,30,22,16,42,1,1,4,22,10,60,6,39,46,48,27,1,43,17,56,41,58,31,35,60,15,29,33,50,52,37,44,21,25,19,23, Двадесет И Втора  7,8,6,9, Двадесет И Девета  1,5,4,2,1,3, Двадесет И Осма  1,3, Двадесет И Пета  6, Двадесет И Първа  2,10,6, Двадесет И Седма  3,1, Двадесет И Трета  9,5,7,23,23,21, Двадесет И Четвърта  8,6,2,9,13,3, Двадесет И Шеста  3, Двадесета  3,2,6, Дванадесета  3,1,4,2,5, Девета  1,2,4, Деветдесет И Девета  5,2,3,1,8,4,9,7, Деветдесет И Осма  2,9,7,3,1, Деветдесет И Седма  9,1,11,13,5,2,4, Деветдесет И Трета  1, Деветдесет И Четвърта  5, Деветнадесета  5,6,8, Десета  5,9,23,19,11,21,17,1,13,27,29,25,7,15,3, Единадесета  18,6,1,5,9,10,4,7,3,13,11,8,12,21,2,19,6,14, М.Попова Махала  , Махала Мали Дрен  5,6,33,5,3,11,Къща,10,17,41,8, Махала Тареина  , Осемдесет И Девета  5,7,9, Осемдесет И Осма  6,3,5,2, Осемдесет И Пета  4, Осемдесет И Първа  6,10,20,4, Осемдесет И Трета  3,5,8,12, Осемдесет И Четвърта  6,3, Осемдесет И Шеста  13,17,23,10,3, Осемдесета  2,1, Осемнадесета  4,4, Осма  7,11,14,2,3,6,24,5,10,15,28,13,20,22,9,4,1,8,12,17,26, Пета  6,2,5,4, Петдесет И Втора  2,10, Петдесет И Девета  2,9, Петдесет И Осма  6,8, Петдесет И Пета  7,6,2, Петдесет И Първа  3,7, Петдесет И Седма  2,6, Петдесет И Трета  25,29,31,11,7,5,19, Петдесет И Четвърта  5,6, Петдесет И Шеста  1,5,6,1,4,3, Петнадесета  21,25,31,27,26,35,24,17,15,22,19,2,11,3,1,5, Първа  46,50,54,32,1,20,6,38,14,13,5,15,11,28,17,22,21,19,30,4,25,7,12,3,26,23,10,36,34,24,40,52,2,18,42,8,32,1, С.Дрен  , Седемдесет И Втора  7,9, Седемдесет И Девета  4,10,6,3, Седемдесет И Осма  1,4,2, Седемдесет И Пета  1, Седемдесет И Седма  3, Седемдесет И Трета  3,1,5, Седемдесет И Четвърта  6,1,10,8, Седемдесет И Шеста  4,6, Седемдесета  2,4, Седемнадесета  1, Седма  18,6,7,15,12,10,9,16,13,19,8,3,2,5,1,4,17,11, Сто  4,6,2, Сто И Втора  3,5,7,1, Сто И Девета  6,21,1,18, Сто И Единадесета  2,7, Сто И Осма  8,2, Сто И Пета  4,12,7,13,11,15,19,6,9,10,14,21,8,2,20,18, Сто И Петнадесета  6,24,14,4,18,16,10,2,26,20,28,8,12,20,4, Сто И Първа  5,3,1, Сто И Седма  4,21,3,19,8,7,2,9,23,25,11,10,14,17,15,1,5,6,16, Сто И Трета  1,5, Сто И Тринадесета  6,4,2, Сто И Четвърта  4,2,6,10,3,8,11,7,1,5,9, Сто И Шеста  1,4,8,2,6, Трета  7,9, Тридесет И Втора  3,1, Тридесет И Девета  5,3,1,1, Тридесет И Осма  4,1,2,12, Тридесет И Пета  2, Тридесет И Първа  1, Тридесет И Седма  6,2,1,7,9,3, Тридесет И Четвърта  16,9,15,10,6,2, Тридесет И Шеста  12,1,4, Тридесета  20,18,7,2,4,3,5,1,1, Тринадесета  8,114,17,15,3,5,6,2,11,4,9,1,7, Хейзел Майнер  , Четвърта  89,93,67,62,58,56,65,97,64,111,77,54,71,75,83,105,63,57,61,99,81,69,60,101,50,59,91,52,79,109,73,95,87,103,16,4,18, Четиридесет И Втора  7,12,3,14, Четиридесет И Девета  7, Четиридесет И Осма  4, Четиридесет И Пета  18,5,15,16,29,25, Четиридесет И Първа  9,1,7, Четиридесет И Седма  5,7,3,1,14, Четиридесет И Трета  8,1,14, Четиридесет И Четвърта  16,14,22, Четиридесет И Шеста  3,2,5,7, Четиридесета  27,24,37,28,29,23,26,22,8,11,21,12,1,3,19, Четиринадесета  1,2,5,3, Шеста  20,11,9,1,3,5,7, Шестдесет И Втора  4, Шестдесет И Девета  2, Шестдесет И Пета  7,9, Шестдесет И Първа  6,1,4, Шестдесет И Седма  3,5,1, Шестдесет И Трета  2,5, Шестдесет И Четвърта  10,1,9,5, Шестдесет И Шеста  5,7,66, Шестдесета  2,10,2,3,4, Шестнадесета  3,1,2,4,5,7,   3,Къща

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:45 Ч./ –  Земен:   Пещерско Шосе  23

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:45 Ч./ –  Кралев Дол:   3-Ти Март  20,14,19,38,25,30,28,22,17,18,16,24,24.,13,3,32,41,42,40,10,4,12,11а,3,7 А,11,6,7,14,5, Божилец  7,5, Боян Витков  13,12,3,16,23,1,5,17,8,2, В.Левски  14,12,1,13,21, Васил Левски  6,19,3,9,15,16,17,13, Велико Търново  11,14,3,6,15,10,6а,5,8, Волга  21,23,19,10,17,14,4,9,5,6,7,2,1, Голо Бърдо  7,1,21,8,13,3,6,10, Граничар  4,2,5,3,32,Къща,8,1, Драва  4,2, Дунав  4,2, Дъбрава  Къща,3,2,25а,29,27,14,1,10,26,20,4,21, Еделвайс  2,1, Извора  8,4,6,5, Изгрев  9, Искър  11,3,10,17,7,9.,8,15,20,5,6,14,2,9,4,25,11, Калофер  6,3,2,1, Калужерец  14,10,15,8,1, Лале  9,5,16,7,8,1,12,2,10,6,9,21,34,6,22,32,23,26,19,28а,20,17,8,33,36,25,31,27,38, Люлин  8а.,2,13,1,7а,7,8 А,6,8,4,5,10,7, Люляк  5,9,10,14,11, Махала Айдарица  11,2,4,5,12,13,3,10,5, Махала Орниче  3,16,12,26,8,4,15,2, Металург  8,3,16,35.,11,13,21,20,12,29,5,6,30,9,35,1,17,15,28,19,24,9а,2,25,18,19,8, Минзухар  1,10,2,4,10,7, Миньор  3,5, Орниче  6,25,14,1,5,9,24,4,21,11,4а,29,2, Отец Паисий  17,27,31,29,35.,55 А,19,73,61,48,51,63,4,39,62,21,41,71,69,81,33,25,79,45,43,23,59,55,75,65,3,6,12,11,13,6а,14,18,15,26,5,2,12.,21,9,13.,24,8,10, Родопи  12,1,7,33,4,15, Светлина  3,2,1, Синчец  3, Славей  1,8,13,7,17,6,18,36,12,44,4,15,16,25,23а,26,23,10,9а,9,32,27,5, Струма  14,8,4,6,5,7,2,   Фуражомелка

На 17.06.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 09:15 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   Iv-537  , V-614 Кв 59  , Viii-491  , Втора  21,18,31,27.,.28,.55,16,7.,11,33,23,37-39,35,4.,2,42,.24,59,49-51,.40,32,.35,.1,57,.53,28.,8,38,42.,29.,9,30,34,47,3,59, Двадесет И Втора  13,6,19,9,15,21,2,11,7,17,5,1,3, Двадесет И Девета  2, Двадесет И Пета  17,4,26,29,23,8а,7,20,15,22,10, Двадесет И Първа  2, Двадесет И Седма  3,7,13,1, Двадесет И Трета  2,12,16,2, Двадесет И Четвърта  44,32,47,41,26а,30,31,57,38,59,27,12,23,10,4,42,58,55,37, Двадесет И Шеста  15,Строеж,14,10,13,3,7,22,27,33,5,18, Двадесета  3, Дванадесета  .12,20,.6,9,.20,.11,.8,27,.14,.12,.23,10,.25,6,.4,.5,7а,.2,2,.3, Девета  2,4,6,.14, Деветнадесета  6,3,1,2,4, Десета  10,18,40,2, Единадесета  9,3-4,1, Кв.31,Упи1-577  , Мах.Лесков Дол  34,3,33,5,Къща С Ателие, Мах.Стакьовец И Манастира  22,5,7, Местн.Задбудилица  Къща,Фургон,Вила,Парцел 88,8, Осемнадесета  4,14,1, Осма  4,1, Пета  43,25,17,.14,3,25.,1,23.,.49,.12,.15,49,13,29.,39,11., Петнадесета  3,.6,10,4, Пи 874  , Първа  13,9,20,11,16,6,21,138,123,140,112,134,156,109,107,119,17,125,108,146,122,154,104,64,103,16,89,73,85,56,71,68,66,92,84,57,95 А,86,.49,32,45,35,42,.24,27,55.,51.,31, Седемнадесета  6, Седма  14,11.,.9,.8,4., Трета  10,25,6,12.,23,.18,2,14,19,7,10,.10,2.,11,4,.13,1,.8,10.,.6,15.,9.,8, Тридесет И Осма  3,7,15,9,17,1, Тридесет И Седма  3.,2,1,6,4,8, Тридесет И Шеста  3,1,4,2,5,7, Тридесета  1, Тринадесеста  .1,2,.4,.11,5,.9,13,.5,.2,.3,5, Четвърта  .2,26,25,.6,7,3,28,15,22,16,.8, Четиринадесета  6,.17,.5,2,.3,.8,.9,7,.15, Шеснадесета  27,21,2,37,23,19,3,13,29,35,31, Шеста  24,5,2,8,6,3,1.,   22,Местност Над Шосето,Райлово Центъра,74,72,27,Райлово Центъра,Вила,Цьрнел,37-39,41

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Мало Бучино:   16  , 46721.3581.698.2  , Xix – 700  , Бански Път  1,7, Бенковска/В.З.Симоница/  29 Упи І – Ткзс Кв.6,27,7,11,8,12,13,31 Кв.5 П-Л 30,22,2,Вила,19,29,28,1,4,9,10, Бор/9-Та/  3,1,2,5 А,7,5, Борис Найденов/11-Та/  3,2,1, Боян Б.Костов/4-Та/  3, Бузлуджа/В.З.Симоница/  1, Васил Левски/В.З.Симоница/  1,7,9, Вид/В.З.Пладнище/  Вила,6,3,4, Витоша/7-Ма/  1,3, Демокрация/3-Та/  5,7,15,6,12,18 А,4,1,2,18,17,8,Упи І Кв.6б,14,11,3,5 А,13, Димотика  5,19-21,1,7,9,3,11, Дъб/13-Та/  16,18,10,Вила,8,14,22,12,Барака, Еделвайс/6-Та/  34,42,46,32,38,П-Л 14703-Стр.Табло,44,Стр.Табло,40,36,30,Язовир,8 А,20,28,6,5-1,8,10,П-Л 307,1,26,12,20 А,16, Искър/В.З.Пладнище/  И Ул.Мургаш,1а,7,9,Вила,Упи 23-724,15,1,31 Стпански Двор С Две Сгради, Кокиче  15,12б,2,11,И Реката,Вз,12, Кольо Фичето  3,13,15,7,21,11,9,5, Ком/10-Та/  1,3, Липа/12-Та/  9,17,3,19,13,7,2,5,15, Люлин/2-Ра/  18,10,20,2,17 Упи Vііі-729, Кв.4а, М.Мерата,8,4а,14,22,6,22 А,12,24,4 А,16,1,1,1,1,4,16,1,13,21,5,65,50,27 А,42,34,60,9,Кв.18/П-Л 2,31 А,17,58,15,37,1,3,43,52,54,27,38,33,30,17 А,39,26,45,29,28,41,Упи Іх-230,Кв.12,32,40,56 А,23,56,39 А,31,52а,35 А,35, М.  Извън Селото  1,1, Малобучински Път/Ман.Дол/  , Мургаш/В.З.Пладнище/  № 20,Вила,1,12,5,31,7,3,8, Никола Петков/8-Ма/  10,12,И Витоша,6 А,4,8,2 Б,14,2 А,1,6,7,3,2, Овча Могила  , Орлица  1 А,42,3,38,12,28,40,22,30,10,58,6,18,20,50,26,1,16,32,Пи 46721.3856.63,54 А,48,8,56,52,24 А,44,15,46,54 Б,14,52 А,24,44,8, Осъм  3,9,5,2, Пирин/В.З.Пладнище/  16 Вила,5,28,15,12,14,25,11,37,35,4,19,1,43,16 Вила,22,34,47,17,2,53,3,29,26,20,24,39,Вила,16 Вила, Раковска/В.З.Симоница/  6,4,8,10,7,1,15,9, Рила  25,18,36,И Ул.Осъм,40,6,38,23,27,14,24,8,15,17,46,35,33,28,19,45,39,Вила,32,50,4,3,31,49,21,2,29,7,30,12,10,34, Родопи/В.З.Пладнище/  33,52,34,55,7,11,23,32,45,25,2,42,54,29,37,13 Вила,29а,8,58,27,15,3,49,51,18,60,9,46,17,61,53,19,36,14,21,50,35,1,48,41,44,47,Вила,22, Свежест  11, Селище  , Стара Планина/5-Та/  5,7,1,Вила,3, Стефан Караджа/В.З.Симоница  4,39,6, Стопански Двор  , Странджа  1,6,Вила,18,22,16,24,21,3,11,14,8,10,12,5,17,15, Тих Кът  Стопански Двор,2 П-Л 718-Стр.Табло,2, Упи Iii-893 Кв.10  , Упи Vi-1028, Кв.18  , Упи Vi-729/Пи 46721,3851,729/Кв.4а  , Упи Xvi-319 Кв.16  , Филип Б.Костов/1-Ва/  19,9,7 А,11,18а,2,5,12,25,24 А,18,16,15,14,35,16 А,4,30,28,13,29,39,10,6,21,27,7,№ 5,31,26,20,9а Къща,33,57,32,55,47,77,45,65,50,71,69,П-Л 768,61,67,81,53,59,73,63,43,П-Л 772,36,41,42,30,48,52,49,85,51,49 А,1,3а,3, Хаджи Димитър/В.З.Симоница/  7,32,4,53,21,6,33,31,1,9,14,39,19,29,24,22,18,25,2,16,20,55,11,12,13,28,Вила,47, Христо Ботев/В.З.Симоница/  Вила,18,14,10,11,16,7,6,3,12, Янтра/В.З.Пладнище/  8,Вила,30,13,11,9,17а,17,6,4,10,12,И Ул.Рила

На 18.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 19.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Мещица:   Андрей Жданов  7,6,4,8,7.,1, Васил Коларов  .25,9,13,56,17,46,11,19,10,36,15,24, Васил Левски  , Генерал Гурко  6,16, Генерал Скобелев  2,4,3, Генерал Толбухин  10, Генерал Тотлебен  7,9,11, Гео Милев  , Георги Димитров  30,33,14,49,52,31,48,65б,22,18,40,53,36,63в,43,61,54,44,47,12,140,25,63,35,65а,16,42, Даме Груев  1,3,4, Детелина Минчева  2, Димитър Благоев  20,6,19,18,16, Димитър Каляшки  6,3,8,3а,1,2,4, Иван Вазов  11, Йордан Йовков  4,2,6,1, Йорданка Николова  1, Комсомолска  2,5,9,11,20,1,3, Ленко  20,8,4 Къща,2, Райна Княгиня  2,3,1,5,10, Рахила Ангелова  1

На 20.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 21.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Мещица:   Васил Коларов  90,31,66,53,72,51,64,41,66,33,34 Къща,35,4, Генерал Скобелев  4, Георги Бенковски  2, Георги Димитров  86,64,101,94,77,66,95,58,62,88,79,90,69,103, Георги Сава Раковски  2,4,1,4, Детелина  10,8,18,20,15,9,3,7,4,24,1,5,14, Еделвайс  1,3,2, Елена Георгиева  1,4, Елин Пелин  3,15,9,22,14,15,21,5,16,1, Захари Стоянов  1а,11, Кв.3 Упи Vііі-165  , Кокиче  5,15, Лилия  4,2, Никола Вапцаров  19,10,15, Никола Парапунов  11,6,8,5,3 Къща, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62  , Синчец  2

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52  , Рударски Път  4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/  156

На 18.06.2019 Г. /13:30 – 14:45 Ч./ –  Перник:   Аврора  2,1,13,7,7а,10,11,15,3,4,5, Айдарица  4, Александър Стоянов  1а,17,3,3а,20,27,40,1,33,29,24,36,5,8а,25,22,19,10,35,9,7,32,21,38,31,8,23,6,11,39,37,15,48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Асен Търновски  16.,6,4,3,10,12,5,16,14,2,8, Баба Парашкева  4,1.,3,6,1,5,7,2, Балева Махала/Даскалово/  , Белоградчик  21,19,10,2,14,1,15,12,25,11,23,17,9,8,18,3,16,5,13,7,4, Белоградчишки Скали  5,6,1,2,3,18,7, Бор  3,1,2,7,5,6,4,7, Боровец  21,3,7,8,26,13,10,11,9,22,12,6,27,24,15,2,4.,4,5,18,1,1а,17,20,29,16,25,19,9, Боян Чонос  3, Братя Кокарешкови  7,3,1,5, Ваклин Церковски  16, Валентина Терешкова  8,3,9,5,2,1,15,13,11, Вела Пеева  32,18,37,21,28,30,19,34,14,15,23,27,20,33,18а,12,31,26,13,16,26а,35,29,25,5,24,23.,17,47,51а,62,49,46,52,59,51,53,50,57,60,48,56,55,61,70,66,72а,64,68,72,38,1,8,4,39,2,9,3,36,11,6,43,40,41,37,42,44, Волга  69,64,61,65,59,67,18,3,7,19,21,25,16,8,4,6,17,15,1,9,5,14,20,23,11, Грамаге  7,20,29.,17,2а,14,27,13,37,6а,25,19а,21,16,29,24,15а,18,19,20а,10,9,3,22,18а,5,29а,35,4,15,6,33,31,1,8, Димитър Благоев  31.,76,70,90,94,78,29,90.,74,45а,66,43,96,33.,72,88,43а,92,86,86а,68,80,31,96а,45,84,82,137,141.,146,141,135,139,40,155,131,163,244,234.,146,157,152,121,228,234,91,97,226,145,210,254,238,113,153,167,159,173,206,216,137,188,184,222.,115,155,138,154,208,89,216.,220,250,182,171,192,198,242.,200а,200,248,242,93,232,152.,117,236.,194,119,131,222,194.,240,95,149,174,176,236,142,127,99,230,204,180,133,147,150,123,178.,157а,246,178,192.,148,230.,140,212,169,202,190,218,87,144,125,196,266,264,240,268,260,256,258,270,262,191,193,185,260,272,276,187,278,195.,183,189,280,197,195,187.,274,113,99а,159.,111.,113.,99,117,111,172,104,37,39,132,67.,118.,45.,55,59,65,41,55.,118,112,67,79.,69,83,126.,124,122,77,108,110,61,130,73,116,39а,85,81,79,100,65.,63,56,126а,102,98,106,128,134,53,126,71,75, Димитър Хранов  3,3а,2, Добри Миланов  2,7,6,16,3,5,19,9,18,12,23,10,8,7а,15,21,4,14,11,2.,25,1,17,33,22,26,30,20,31,27,35,28,29, Драва  3,1,4,2, Дъбрава  28,10,23,22,6а,33,16,27,16,12,25,21а,4,24,8,5,32,17,13,19,15,29,31,2,1,6,33а,11,18,21,3,18,20,14,9,30,7, Евгении Ачанов  7,5,6,17,8,12,2,3, Еднофамилни Къщи  5,3,10,4,2,9,1,8,7,6, Жива Вода  3,1,11,5,2,7,6,1, Ивайло  1, Йордан Лютибродски  1,4а,6,3,4,9,10,2,5,7,11,73а,75,77,78,76,79,80,74,81,67,70,62,71,69,65,63,73,66,70а,34,20,33,17.,16,30,20,32,18,19,14а,24,29,12,13,26,27,22а,28,15,14,26,25,21,23,33а,17,31,37,43,48,53,35,50,42,58,54.,39,38,54,45,55,52,41,49,40,47, Калофер  8а,3,16,6,14,12,1,10,4,5, Кирил Тупанков  8а,26,6.,25,14,12,24,16,18,1,19,6,17,9,23,3,8,20,22,24а, Климент Охридски  8,12,10,6,1,2,4, Ковачевци  10,5,3,6,1,2,7,4,17,15,19,9,8,21, Костенец  7,9,5,4,5,8,2,3а,3,6,1, Кралевски Път  22,9,173,1,284,189,201,15,3,7,24,18,12,13,280,20, Крум Накев  16,14, Кръстина Михайлова  13,10,5,11,2,9,8,6,3,7,4,3а, Кюстендил  10,13,11,16,15,12,5,14,17,18,9,7,3,6,4,6а,1,8, Лазар Робев  10,8,10.,6,4а,4,2, Леденика  4,1,2,6,10,1,12, Ленин  2,4,3,13,7,15а,17,18,14,20,23,7.,19,16,15,5,6,71,78,48,40,77,63,56,60,58,75,61,68.,50,73,54,67,68,42,57,69,65,42,45,74.,70,59,72,64,46,66,74,76,44,52,70а,51,43,53,62,55,72а,49,40.,47,90,111а,85.,99,111,84,94,93,78а,96,85,83,104,82,101,83а,109,80,95,102,88,89,100,107,105,98,86,97а,91,97,101а,92,87,6.,6а,20,28,34,41,22,29а,37,31а,32,38,24,25,29,35,31,33,33а, Лиляна Димитрова  4,6,15,2,5,7,1,19,9,3,11,12,13,16,18,14,8,10а,10,20,17,23,22а,21б,32,19,25,28,22,29,30,26,30а,21а,27,24,34,38.,46,48,37,54,35,45,52,49,47,46а,37 Б,42,33,43,36,41,38,50,51,40, Мадарски Конник  4,6,12,3,8,16,14,10, Малчика  5,3,1, Маниш  9,9,11, Мануш Войвода  17,19 Жилищна Сграда,.12,15,14,13,1,7,5,2,12,1,4,2,6,10,3,7,11,5,8,9, Мах.Захаринова  46,50,41,56,40,54,44, Мах.Чешкарова  , Металург  5,2,7,17,3,9,11,19,1,13, Момин Проход  5,1, Никифор Панкев  30,45 А,49,22,53,43,37,26,55,35,32,57,71,59,47,45,28,51,41,31,33,18,10,17,15,8,2а,27,19,16,13,6.,2,21,14,11,4,6,25,12,9, Никола Вапцаров  10а,3,2,1,10, Николай Островски  12,7,14,2,8,10,6,4,2а,5,1, Огнян Ягодински  4,2,1,6, Огоста  33,28,

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ –  Перник:   Аврора  2,13,7,7а,10,11,15,3,4,5, Аврора  2,1,13,7,7а,10,11,15,3,4,5, Айдарица  4, Александър Стоянов  1а,17,3,3а,20,27,40,1,33,29,24,36,5,8а,25,22,19,10,35,9,7,32,21,38,31,8,23,6,11,39,37,15,48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Александър Стоянов  1а,17,3,3а,20,27,40,1,33,29,24,36,5,8а,25,22,19,10,35,9,7,32,21,38,31,8,23,6,11,39,37,15,48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Асен Търновски  16.,6,4,3,10,12,5,16,14,2,8, Асен Търновски  16.,6,4,3,10,12,5,16,14,2,8, Баба Парашкева  4,1.,3,6,1,5,7,2, Балева Махала/Даскалово/  , Белоградчик  21,19,10,2,14,1,15,12,25,11,23,17,9,8,18,3,16,5,13,7,4, Белоградчик  21,19,10,2,14,1,15,12,25,11,23,17,9,8,18,3,16,5,13,7,4, Белоградчишки Скали  5,6,1,2,3,18,7, Бор  3,1,2,7,5,6,4, Бор  3,1,2,7,5,6,4,7, Боровец  21,3,7,8,26,13,10,11,9,22,12,6,27,24,15,2,4.,4,5,18,1,1а,17,20,29,16,25,19,9, Боян Чонос  3, Боян Чонос  3, Братя Кокарешкови  7,3,1,5, Ваклин Церковски  16, Ваклин Церковски  16, Валентина Терешкова  8,3,9,5,2,1,15,13,11, Валентина Терешкова  8,3,9,5,2,1,15,13,11, Вела Пеева  32,18,37,21,28,30,19,34,14,15,23,27,20,33,18а,12,31,26,13,16,26а,35,29,25,5,24,23.,17,47,51а,62,49,46,52,59,51,53,50,57,60,48,56,55,61,70,66,72а,64,68,72,38,1,8,4,39,2,9,3,36,11,6,43,40,41,37,42,44, Вела Пеева  32,18,37,21,28,30,19,34,14,15,23,27,20,33,18а,12,31,26,13,16,26а,35,29,25,5,24,23.,17,47,51а,62,49,46,52,59,51,53,50,57,60,48,56,55,61,70,66,72а,64,68,72,38,1,8,4,39,2,9,3,36,11,6,43,40,41,37,42,44, Владайско Въстание  89,87,83,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров  4,3,7,5, Волга  28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Волга  69,64,61,65,59,67,18,3,7,19,21,25,16,8,4,6,17,15,1,9,5,14,20,23,11, Възход  23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец  5, Грамаге  45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,63,55,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,54,46,67,34, Грамаге  7,20,29.,17,2а,14,27,13,37,6а,25,19а,21,16,29,24,15а,18,19,20а,10,9,3,22,18а,5,29а,35,4,15,6,33,31,1,8, Димитър Благоев  125,181,177,179, Димитър Благоев  31.,76,70,90,94,78,29,90.,74,45а,66,43,96,33.,72,88,43а,92,86,86а,68,80,31,96а,45,84,82,137,141.,146,141,135,139,40,155,131,163,244,234.,146,157,152,121,228,234,91,97,226,145,210,254,238,113,153,167,159,173,206,216,137,188,184,222.,115,155,138,154,208,89,216.,220,250,182,171,192,198,242.,200а,200,248,242,93,232,152.,117,236.,194,119,131,222,194.,240,95,149,174,176,236,142,127,99,230,204,180,133,147,150,123,178.,157а,246,178,192.,148,230.,140,212,169,202,190,218,87,144,125,196,266,264,240,268,260,256,258,270,262,191,193,185,260,272,276,187,278,195.,183,189,280,197,195,187.,274,113,99а,159.,111.,113.,99,117,111,172,104,37,39,132,67.,118.,45.,55,59,65,41,55.,118,112,67,79.,69,83,126.,124,122,77,108,110,61,130,73,116,39а,85,81,79,100,65.,63,56,126а,102,98,106,128,134,53,126,71,75, Димитър Благоев  31.,76,70,90,94,78,29,90.,74,45а,66,43,96,33.,72,88,43а,92,86,86а,68,80,31,96а,45,84,82,113,99а,159.,111.,113.,99,117,111,172,104,37,39,132,67.,118.,45.,55,59,65,41,55.,118,112,67,79.,69,83,126.,124,122,77,108,110,61,130,73,116,39а,85,81,79,100,65.,63,56,126а,102,98,106,128,134,53,126,71,75, Димитър Хранов  3,3а,2, Добри Миланов  40, Добри Миланов  2,7,6,16,3,5,19,9,18,12,23,10,8,7а,15,21,4,14,11,2.,25,1,17,33,22,26,30,20,31,27,35,28,29, Добри Миланов  2,7,6,16,3,5,19,9,18,12,23,10,8,7а,15,21,4,14,11,2.,25,1,17,33,22,26,30,20,31,27,35,28,29, Драва  3,1,4,2, Дунав  3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава  52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,43,34,40,57,60,55,51, Дъбрава  28,10,23,22,6а,33,16,27,16,12,25,21а,4,24,8,5,32,17,13,19,15,29,31,2,1,6,33а,11,18,21,3,18,20,14,9,30,7, Дъбрава  28,10,23,22,6а,33,16,27,16,12,25,21а,4,24,8,5,32,17,13,19,15,29,31,2,1,6,33а,11,18,21,3,18,20,14,9,30,7, Евгении Ачанов  11,13, Евгении Ачанов  7,5,6,17,8,12,2,3, Еднофамилни Къщи  5,3,10,4,2,9,1,8,7,6, Еднофамилни

На 18.06.2019 Г. /13:30 – 14:30 Ч./ –  Перник:   Аврора  2,13,7,7а,10,11,15,3,4,5, Александър Стоянов  1а,17,3,3а,20,27,40,1,33,29,24,36,5,8а,25,22,19,10,35,9,7,32,21,38,31,8,23,6,11,39,37,15,48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Асен Търновски  16.,6,4,3,10,12,5,16,14,2,8, Белоградчик  21,19,10,2,14,1,15,12,25,11,23,17,9,8,18,3,16,5,13,7,4, Бор  3,1,2,7,5,6,4, Боян Чонос  3, Ваклин Церковски  16, Валентина Терешкова  8,3,9,5,2,1,15,13,11, Вела Пеева  32,18,37,21,28,30,19,34,14,15,23,27,20,33,18а,12,31,26,13,16,26а,35,29,25,5,24,23.,17,47,51а,62,49,46,52,59,51,53,50,57,60,48,56,55,61,70,66,72а,64,68,72,38,1,8,4,39,2,9,3,36,11,6,43,40,41,37,42,44, Владайско Въстание  89,87,83,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров  4,3,7,5, Волга  28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход  23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец  5, Грамаге  45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,63,55,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,54,46,67,34, Димитър Благоев  125,181,177,179, Димитър Благоев  31.,76,70,90,94,78,29,90.,74,45а,66,43,96,33.,72,88,43а,92,86,86а,68,80,31,96а,45,84,82,113,99а,159.,111.,113.,99,117,111,172,104,37,39,132,67.,118.,45.,55,59,65,41,55.,118,112,67,79.,69,83,126.,124,122,77,108,110,61,130,73,116,39а,85,81,79,100,65.,63,56,126а,102,98,106,128,134,53,126,71,75, Добри Миланов  40, Добри Миланов  2,7,6,16,3,5,19,9,18,12,23,10,8,7а,15,21,4,14,11,2.,25,1,17,33,22,26,30,20,31,27,35,28,29, Дунав  3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава  52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,43,34,40,57,60,55,51, Дъбрава  28,10,23,22,6а,33,16,27,16,12,25,21а,4,24,8,5,32,17,13,19,15,29,31,2,1,6,33а,11,18,21,3,18,20,14,9,30,7, Евгении Ачанов  11,13, Еднофамилни Къщи  5,3,10,4,2,9,1,8,7,6, Жива Вода  3,1,11,5,2,7,6, Йордан Лютибродски  61,60,63, Йордан Лютибродски  1,4а,6,3,4,9,10,2,5,7,11,34,20,33,17.,16,30,20,32,18,19,14а,24,29,12,13,26,27,22а,28,15,14,26,25,21,23,33а,17,31,37,43,48,53,35,50,42,58,54.,39,38,54,45,55,52,41,49,40,47, Калофер  8а,3,16,6,14,12,1,10,4,5, Кв. Старата Църква  , Кирил Тупанков  8а,26,6.,25,14,12,24,16,18,1,19,6,17,9,23,3,8,20,22,24а, Климент Охридски  20,12,5,3,16,8,16,18, Ковачевци  10,5,3,6,1,2,7,4,17,15,19,9,8,21, Костенец  12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път  , Крум Накев  16,14, Кръстина Михайлова  13,10,5,11,2,9,8,6,3,7,4,3а, Кюстендил  10,13,11,16,15,12,5,14,17,18,9,7,3,6,4,6а,1,8, Лазар Робев  10,8,10.,6, Ленин  2,4,3,13,7,15а,17,18,14,20,23,7.,19,16,15,5,6,6.,6а,20,28,34,41,22,29а,37,31а,32,38,24,25,29,35,31,33,33а, Лиляна Димитрова  51а,55, Лиляна Димитрова  4,6,15,2,5,7,1,19,9,3,11,12,13,16,18,14,8,10а,10,20,17,23,22а,21б,32,19,25,28,22,29,30,26,30а,21а,27,24,34,38.,46,48,37,54,35,45,52,49,47,46а,37 Б,42,33,43,36,41,38,50,51,40, Мадарски Конник  4,6,12,3,8,16,14,10, Малчика  5,3,1, Маниш  9,9,11, Мануш Войвода  17,19 Жилищна Сграда,.12,15,14,13,1,7,5,2,12,1,4,2,6,10,3,7,11,5,8,9, Мах.Горна Църква  15,11, Мах.Тутулова  25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Металург  5,2,7,17,3,9,11,19,1,13, Момин Проход  3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,12,29,5,15,20 А,8,20,17, Момин Проход  5, Никифор Панкев  30,45 А,49,22,53,43,37,26,55,35,32,57,71,59,47,45,28,51,41,31,33,18,10,17,15,8,2а,27,19,16,13,6.,2,21,14,11,4,6,25,12,9, Никола Вапцаров  5, Никола Вапцаров  10а,3,2,1,10, Никола Парапунов  2,1,4,3, Николай Островски  12,7,14,2,8,10,6,4,2а,5,1, Огнян Ягодински  4,2,1,6, Огоста  33,28,21,18,37,24,23,22,29,20,39,31,32,35,27,25,41,16,36,34,49,46,42,47,38,51,45, Опълченска  1,3,13,6,18,17,9,7,5,10,2,16,14,22,8,20,15,12, Паисий Хилендарски  3.,2,6,4,3.,5,3,1,7, Пещера  9,10,11,7.,17,1,3,16,7,27,8,6а,19,12,2,6,4, Пушкин  12,14,1,9,11,8,13,3,5,6, Ракитовец  3,14,1,4,7,1а,2,15,8,10,5,13, Рахила Ангелова  2.,3,6,5,1,2,2,14,10,12,4,8,5,20,32,9,13а,7,11,24,16,28,26,28а,30,13,18,5,22,17,34,15,21, Рилски Езера  13,23,23., Родина  1

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Ахелой  1а,3,12,3а,1, Баба Тонка  7,18,15,1, Бела Вода  8,10,2,87,311а,339,332,307,316,362,19,12,319,8б.,22,9,358,304,328,8,13,338,320,321,2,315,337,21,329,20,336,11,Канцелария,17,334,Селекц.Център,317,320,322,3,1,39,340,15,18,Зад Кметството,333,311,335,25,314,330,361,313, Градина  , Григорий Цамблак  2 Читалище, Иван Асен Втори  18,13,11.,26,34,19,62,29,28,23,8,3,30,12,11,1,36,22,32,17,Бензиностанция, Клокотница  12,4,1,3,6,2,10,8, Матей Преображенски  2, Света Гора  21,15,18, Симеоновград  20,5, Хан Аспарух  2,12,25,15,8,3,27,10,19,17,6,16,22,11,4,28,10.,30, Хан Омуртаг  39,22,37,43,33,35,41,20, Цар Самуил  1,2,3,7,6,5,4

На 17.06.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Цалева Круша  34,6,7,1,10,11,36,28,3,27,33,35,22,5,2,32,4,26,16,Дърводелска Работилница,   Гробищен Парк

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Рударци:   1452  , 3-Ти Март  18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Vi-001267 Кв.82  , Xviii-1965,1967 Кв.127  , Арда  1, Балчик  4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Бели Брег  4, Бистрица  1, Божур  19,11,14,15,13,14а,12,2,7,5,3, Бор  4 Къща,1,2, Борова Гора  2,39,21,5,11,9,4,15,7,6,19,17,3, Боровец  4,6,17,8,12,2,8а, Бреза  4, Бузлуджа  13,3,7,12,9,16,5,1, Бургас  11,15,22,9,19,5,13, Вардар  18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Варна  16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Васил Априлов  6,1, Ваташка  1,1а,19,11,7,5,13,3,9,15, Вела Пеева  9,1,5, Веслец  3,7,12,6,2,13,5,4,16а,10,16,8, Витоша  21,17,19,10,13,11,9,7,18,5,3,1, Ген.Столетов  6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гео Милев  3,29,16,4,12,19,20,22,27,21,13,7,18,2,10,15,14,24,9, Гоце Делчев  3, Гурко  11,12,2,Тп Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Дабо  4,1, Добрич  2,6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Драва  1 А, Дренов Дол  13,11,3 Къща, Дулова  , Дунав  , Ерма  24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Ехо  , Загарица  7,10,21,5,7,2,3,4,23,8,6,1,13,26, Захари Зограф  23,6, Здравец  8,4,6,2,3, Земен  6,4,3,5,2,1, Иван Вазов  19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Изгрев  38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Искър  4,12,10,6,8,2,15, Йовчова  37,17,4,3,2,5,8,10,1, Кало  104,109,94,113,106,93,11,107,1,98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28 А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,Тп Кало Ст.26 Кл.А,13,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Камчия  4,6, Капенешка  16,23,21,6,11,3,7,4,5,18,15,4 Б,10,9,2,8, Кирил И Методий  4,9а,11,1,9,7,8,6,2,3,4.,10,5, Кирил Пчелински  22, Кракра  35,12,31,25,26,17,19,36,42,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля  12,15,2,Тп Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лаката  16,14,40,24,26,12а,2,6,12,.1,36,28,20,30,4,18,34,9,22,8, Лиляна Димитрова  3, Лом  6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора  2,3, Людмила Димитрова  , Люлин  3,4,2,12,6,1,5, Марица  1,8,3,6, Мария Луиза  4,15,13,11,7, Места  5, Местн.Кало  , Металург  12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Минерал  4, Миньор  6,14,2,8,4,22,18.,10,12,6,18,20, Михаил Дойчев  10,8,4,5,16а,24,28, Москва  25,31,1,9,3,11,18,28,17,15,14,5,22,19,12,24,20,29а,35,21,38,36,27,37,29,16,13,23,39, Несебър  3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров  7,3,24,22,14,2,7,18,4,20,6,9,13,12,1,27, Обеля  2,3,1,4,5, Оборище  3,8,17,11,9,13,7,1,5,4а,15,2,4, Опълченска  32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46,8, Острица  3,1, Отец Паисий  19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник  20,16,12,56,7,18,46,10,22,21,56а,34,25,48,14,38,24,11,44,30,28,15,13,37,5,33,27,3,32,26,54,58,62,17,29,35,50,52,9,19,42,6,7,8,4,1,5, Пирин  14,17,13,3,2,12, Пловдив  6,12,50,22,5,35,8,30,22а,21,39,15,24,37,44,48,33,25,23,16,46,36,31,42,32,20,28,2,17,7,11,38,26,40,10,29,14,27, Поморие  7, Презвитер Козма  4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8,51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Пчелинска  1,3,6,8, Първи Май  18,20,38,3,42,12,58,34,2,17,29,14,4,28,35,27,30,22,21,56,11,7,33,19,46,1,25,13,24,32, Радомир  9,11,26,19,12,24,7,10,30,4,5,8,13,14,2,20,34,52,1,17,15, Райко Янков  10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11,17,15, Рено  , Рига  7,5,1,2, Рила  6,23,2,15,21,19,16,7,12,14,4,1,8,13,5,10, Родопи  17,6,7,5.,9,4.,2,4,8,24,31,26,37,21,30,32,10,27,25,16,52,39,23,33,60,19,34,42,18,14,13,36,29,9,12,20,22, Розова Долина  32,14,30,11,2,13,36,20,6,16а,23,26,22,3,5,21,10,1,24,25,9,12,34,8, Ропотамо  35,17,3,15,30,23,16,7,19,5,26,20,10,27,12,18,2,11,34,22,13,25, Рударска  2,6, Рудничар  2, С.Рударци  Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Самоков  6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Св. Иван Рилски  1,2,11,3, Свищов  25,17, Селимица  20,10,13 А,14,6,11,2,17,16,3,23,4,8,16,1,6,7,9,5, Силистра  15,7,10,1,9а,1

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  София:   1-Ва  М.Мало Бучино П.Л850, 413-Та  , Асен Йорданов/486-Та/  , Демокрация  №9,М.Мало Бучино, Искър  21 В.З.Мало Бучино, Кокиче  , Колю Фичето  5, Малобучински Път  1, Местност Суходол  Серумен Институт,До Болницата,Болница За Наркомани, Милин Камък  17, Мургаш  8, Овча Купел  Мало Бучино Упиіі-798 Кв.65, Пирин  4,10,31 Упи Ix-500,Кв.135,9 Пи 46721.3852.948, Рила/Вас.Главинов/  22, Родопи  46, С.Мало Бучино,Упиххіv-702,Кв.4а  , Странджа  2 Мало Бучино, Суходол  База Люлин

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   I-51, Кв.11  , Vii-157 Кв.17  , Xxvіі-Xxvііі Кв.12  , Мах.Дукова  ,   Къща

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена  , Ален Мак  , Баба Тонка  2,1, Баба Тонка  7,6,5,9,11,4,3, Барбеш  9,5,7,14,1,3,Военен Блок,8, Бачо Киро  7,11,9,3, Бистрица  4,2,5,1,6, Блато  7а,13,14,21,15,9,11,16,3,17,12,23,4,6,5,1, Божур  4,2, Бор  2 Срещу Д  Л  В, Боровец  14,7, Боровец  , Бурковица  21,12,6,1,11,13,3,19,15,4,8,2,14,16, Бързатица  1, Вардар  1,10,8,5,4,6,2,3, Васил Левски  4,3,1,2, Вит  1, Витоша  3, Волга  4,67, Върбица  2, Вършец  6,5,3,7,2,8,4, Георги Бенковски  2,4,3,6, Георги Раковски  1,5, Голо Бърдо  7,3,11,1,2,15,13,4,9,10,8,14,5,6,2, Горска Поляна  8,1,2,4,9,6,7,3,5, Градище  5,6,1,7,3,1,6,9, Дома  , Дъбрава  23,18,6,9,3,7,15,15а,1, Еверест  11, Еделвайс  6,5,13,17,7,9,11,16,1,14,3,12,4, Ерма  4,6,1, Землище Мктп Щрабаг  , Иван Вазов  , Иван Вазов  6,4,2,3,1,8, Иглика  7,13,9,2,1, Извор  3,9,8,12,7,14,11,10,6,11.,13,2,5,1,4,Вила, Извън Регулация С.Студена Кариера  , Искър  4,15,1,2,5,10,3, Йордан Корчев  2,18,10,12,7,9,5,8,16,1,14, Калоян  3,4,2а,1,2.,2, Капитан Петко Войвода  39,3,2,1.,1,4,11,21,20,2,13,22.,23,27,33,18, Каражинец  8,2,Вила,13б,1,56,7,28 Къща,26,5,4,3,11,39,6, Кирил Богданов  14,4,5,1,10,12,8, Кокиче  2,6,8, Кольо Фичето  4,3,10,6,1,16,8,12,2,7,14, Крайречна  3, Кралевски Път  1, Лебед  2,5,1а,3,1,6,2а,4,24, Леденика  3,9,5,7,13,11, Лилия  7,1,3,5, Лъката  15,27,7,37,11,45,9,114,21,17,25 А,33,35,13,23,25,29,5, Люлин  8,10,5,3,4, Мах.Бугьовец  , Мах.Каназирова  2,3,1, Мах.Кашова  , Мах.Кюлова  7,1,3,5,4,6,8, Мах.Опашиница  1,9,26,Вила,Барака,30 Вила,8,Къща,12а, Мах.Рулева  3,9,4,11,10,7,5, Мах.Шестакова  2, Мах.Язовира  , Местн.Буката/И.Р./  , Местн.Каражинец/И.Р./  15,29, Местн.Шарков Дол /И.Р./  3,7,Къща,11, Местн.Шумнатица  5,Вила,6, Могилата  9,5,7,2,5., Незабравка  9,3,7,10,11,2,1, Оборище  8,13,20,18,22,4,10,11,17,14,2,5,1,16,3,19,7, Одеса  1, Панайот Волов  1,3,4,6, Панайот Хитов  3,5, Перуника  3,4,1,6, Пороя  4,1,5,3,7,2, Простор  8а,8,2,4,1,6,10,5,9,7, Първи Май  21,3,23,1,6,11,8,15,17,13,19,10,2, Разсадника  5, Разсадника  2,4,1,3, Райко Даскалов  4а, Райна Княгина  4, Рибарица  16а,4,13,11,1,9,100, Рила  2, Родопи  3,2,7,1,6,5, Ропотамо  4,9,3,2,1,7, Рулева  2а,2,4,1а,8, Самуил  1,11,13,4,3,5,7,12,9,14,6, Сините Вълни  4,2, Слатина  4,2,6, Спортист  4,1,2,6,8, Стадионна  5,9,7,3,11, Стария Площад  8,2,1,5,4,3,6, Стефан Караджа  3,7,3.,6,5, Струма  16,14,12,8,24,10, Струма  26,36,34,40, Съединение  2, Теменуга  12,5,14,4,7,9,2,13,1,3, Тодор Каблешков  4, Упи Ii-456 Кв.39  , Хаджи Димитър  3,8,6,2,1,4, Хан Крум  43,14,1,51,37,23,2,8,27,33,34,47,40,11,36,45,15,24,32,5,31,12,7,4,6,20,13,10,26,30,3,41,21, Христо Ботев  63,40,28,47,65,60,52.,59а,43,56,64,54,25,61,59,Сп.Превалец,68,70,50,36,69,32,30,45,34,77,46,41,51,71,48,72,23,39,57,45.,73,52,49,42,31,62,35,44,37,58,26,75,38,67,66,153,176,180,157,159,182,178,151,155,203,228,244,197,199,224,214,242,185,248,230,232,204,220,218,236,246,234.,244.,191,206,183,Площада,226,222,210,238,181,201,189,240,195,175б,177,175 В,234,196,90,192,169,165,186,188,163,200,167,194,198,171,175б,202,179,На Площада,175,184,161,166,145,150,136,134,127,158,135,140,115,164,168,126.,143,154,122,130,152,126,124,131,148,144,133,150а,128,121,129,139,117,160,149,147,162,146,132,123,170,137,106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9, Христо Ботев  215,201,240,252,207,219,217,213,193,209,211,254,205,119а,258,203,256,250,221,.264 Военен Блок,225,268,262,264 Военен Блок,266,239,229,270,223,235,260,231,264,237,264 Воен.Бл. -Стълби,264,264 1, Христо Ботев  2.,11, Христо Проданов  3,1, Цар Иван Асен I  10, Чифлик  8,23,18,4,11,28,2,3,20,6,21,25,7,19,1,25а,22,15,26,13,12,9,24,9а,23.,5,18а, Шийница  46,38,132,28,26,20,34,42.,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,4,17,10,12,2,1,15,8,11,13,6, Юрий Гагарин  24,18,9,11,34,8,27,13,10,32,29,16,22,14,26,21,19,4,3,7,6,15,28,23,12, Явор  6,3,4,1,2, Янтра  4,1,   45,Автосервиз,Вила,Къща,Автосервиз,   2,Воен.Бл.-Вентилатор,5,1,Военен Блок-Вентилатор,Военен

На 18.06.2019 Г. /13:30 – 14:30 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена  , Ален Мак  , Баба Тонка  2,1, Баба Тонка  7,6,5,9,11,4,3, Барбеш  9,5,7,14,1,3,Военен Блок,8, Бачо Киро  7,11,9,3, Бистрица  4,2,5,1,6, Блато  7а,13,14,21,15,9,11,16,3,17,12,23,4,6,5,1, Божур  4,2, Боровец  , Бурковица  21,12,6,1,11,13,3,19,15,4,8,2,14,16, Бързатица  1, Вардар  1,10,8,5,4,6,2,3, Васил Левски  4,3,1,2, Вит  1, Витоша  3, Върбица  2, Вършец  6,5,3,7,2,8,4, Георги Бенковски  2,4,3,6, Георги Раковски  1,5, Голо Бърдо  7,3,11,1,2,15,13,4,9,10,8,14,5,6,2, Горска Поляна  8,1,2,4,9,6,7,3,5, Градище  5,6,1,7,3,1,6,9, Дома  , Дъбрава  23,18,6,9,3,7,15,15а,1, Еверест  11, Еделвайс  6,5,13,17,7,9,11,16,1,14,3,12,4, Ерма  4,6,1, Землище Мктп Щрабаг  , Иван Вазов  , Иван Вазов  6,4,2,3,1,8, Иглика  7,13,9,2,1, Извор  3,9,8,12,7,14,11,10,6,11.,13,2,5,1,4,Вила, Извън Регулация С.Студена Кариера  , Искър  4,15,1,2,5,10,3, Йордан Корчев  2,18,10,12,7,9,5,8,16,1,14, Калоян  3,4,2а,1,2.,2, Капитан Петко Войвода  39,3,2,1.,1,4,11,21,20,2,13,22.,23,27,33,18, Каражинец  8,2,Вила,13б,1,56,7,28 Къща,26,5,4,3,11,39,6, Кирил Богданов  14,4,5,1,10,12,8, Кокиче  2,6,8, Кольо Фичето  4,3,10,6,1,16,8,12,2,7,14, Крайречна  3, Лебед  2,5,1а,3,1,6,2а,4,24, Леденика  3,9,5,7,13,11, Лилия  7,1,3,5, Лъката  15,27,7,37,11,45,9,114,21,17,25 А,33,35,13,23,25,29,5, Люлин  8,10,5,3,4, Мах.Бугьовец  , Мах.Каназирова  2,3,1, Мах.Кашова  , Мах.Кюлова  7,1,3,5,4,6,8, Мах.Опашиница  1,9,26,Вила,Барака,30 Вила,8,Къща,12а, Мах.Рулева  3,9,4,11,10,7,5, Мах.Шестакова  2, Мах.Язовира  , Местн.Буката/И.Р./  , Местн.Каражинец/И.Р./  15,29, Местн.Шарков Дол /И.Р./  3,7,Къща,11, Местн.Шумнатица  5,Вила,6, Могилата  9,5,7,2,5., Незабравка  9,3,7,10,11,2,1, Оборище  8,13,20,18,22,4,10,11,17,14,2,5,1,16,3,19,7, Одеса  1, Панайот Волов  1,3,4,6, Панайот Хитов  3,5, Перуника  3,4,1,6, Пороя  4,1,5,3,7,2, Простор  8а,8,2,4,1,6,10,5,9,7, Първи Май  21,3,23,1,6,11,8,15,17,13,19,10,2, Разсадника  5, Разсадника  2,4,1,3, Райна Княгина  4, Рибарица  16а,4,13,11,1,9,100, Рила  2, Родопи  3,2,7,1,6,5, Ропотамо  4,9,3,2,1,7, Рулева  2а,2,4,1а,8, Самуил  1,11,13,4,3,5,7,12,9,14,6, Сините Вълни  4,2, Слатина  4,2,6, Спортист  4,1,2,6,8, Стадионна  5,9,7,3,11, Стария Площад  8,2,1,5,4,3,6, Стефан Караджа  3,7,3.,6,5, Струма  16,14,12,8,24,10, Струма  26,36,34,40, Съединение  2, Теменуга  12,5,14,4,7,9,2,13,1,3, Тодор Каблешков  4, Упи Ii-456 Кв.39  , Хаджи Димитър  3,8,6,2,1,4, Хан Крум  43,14,1,51,37,23,2,8,27,33,34,47,40,11,36,45,15,24,32,5,31,12,7,4,6,20,13,10,26,30,3,41,21, Христо Ботев  63,40,28,47,65,60,52.,59а,43,56,64,54,25,61,59,Сп.Превалец,68,70,50,36,69,32,30,45,34,77,46,41,51,71,48,72,23,39,57,45.,73,52,49,42,31,62,35,44,37,58,26,75,38,67,66,153,176,180,157,159,182,178,151,155,203,228,244,197,199,224,214,242,185,248,230,232,204,220,218,236,246,234.,244.,191,206,183,Площада,226,222,210,238,181,201,189,240,195,175б,177,175 В,234,196,90,192,169,165,186,188,163,200,167,194,198,171,175б,202,179,На Площада,175,184,161,166,145,150,136,134,127,158,135,140,115,164,168,126.,143,154,122,130,152,126,124,131,148,144,133,150а,128,121,129,139,117,160,149,147,162,146,132,123,170,137,106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9, Христо Ботев  215,201,240,252,207,219,217,213,193,209,211,254,205,119а,258,203,256,250,221,.264 Военен Блок,225,268,262,264 Военен Блок,266,239,229,270,223,235,260,231,264,237,264 Воен.Бл. -Стълби,264,264 1, Христо Проданов  3,1, Цар Иван Асен I  10, Чифлик  8,23,18,4,11,28,2,3,20,6,21,25,7,19,1,25а,22,15,26,13,12,9,24,9а,23.,5,18а, Шийница  46,38,132,28,26,20,34,42.,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,4,17,10,12,2,1,15,8,11,13,6, Юрий Гагарин  24,18,9,11,34,8,27,13,10,32,29,16,22,14,26,21,19,4,3,7,6,15,28,23,12, Явор  6,3,4,1,2, Янтра  4,1,   45,Автосервиз,Вила,Къща,Автосервиз,   2,Воен.Бл.-Вентилатор,5,1,Военен Блок-Вентилатор,Военен Блок

На 18.06.2019 Г. /13:30 – 14:45 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Бор  2 Срещу Д  Л  В, Боровец  14,7, Волга  4,67, Кралевски Път  1, Райко Даскалов  4а, Христо Ботев  2.,11

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Студено Буче:   Стефан Караджа  2

На 19.06.2019 Г. /10:00 – 13:00 Ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник

На 18.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 19.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 20.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./   На 21.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Ярджиловци:   Арда  4,2,3, Девети Септември  32,34,53, Йордан Станоев  6, Китка  13, Кракра  13,3,7, Орниче  12,26,13,10а,1,9,8,32,7,5,19,28,30,10,3,34, Перник  5,4,7, Първи Май  9,3,4,7,5,6,10,13, Рила  4,8, Свилен Русев  3,1, Средна Гора  7,11,9,13а,13,5,2,3,6,1, Тодор Димитров  4,3,2а,6,21,15,19,13,2, Христо Смирненски  4

Община Радомир

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Владимир:   V-57, Кв.6а  , Пи 149 Кв,14  ,   Вила,Къща

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Горна Диканя:   Упи I-1026,Kb.103

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 Упи Xііі-353  , Пи 110, Кв.16  , Упи Vіі-112,Кв.16  , Упи Хv-45, Кв.6  ,   До Селската Чешма,Вила,Къща,11-12,Вила

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Долна Диканя:   Тп &Quot;Вилите&Quot;

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Долна Диканя

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Долни Раковец:   Кв.22,Упи Х-206  , М-Ст Банята , Упи Xi-306  , П-Л Іх-428, Кв.27  , Упи 1-167  Кв.11  , Упи Іі-26  , Упи Хі-34, Кв.1

На 21.06.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Долни Раковец

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Друган:   Vі-485,Кв. 45  , Упи Vi-337, Кв.25  , Чачулова Махала  ,   Вила,Чакърова Махала,Къща

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Кондофрей:   Общ.Радомир  , Упи I Кв 43а  ,   Къща

На 18.06.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Радомир:   Райко Даскалов  , Алеко Константинов  1, Арката  , Батенберг  41,43, Блок Ное – 2  Ное – 2, Евтим Рангелов  12,5,13,11, Кирил И Методи  3,5,21,15,9,12,11,17.,1,14, Майор Чиляев  18,5,6,11,3,16,14,1,10,8,12,13,4,9, Ное  Магазин,1.,2.,2,2,Павилион,1, Райко Даскалов  1.,Сервиз За Гуми И Кафе,38,Павилион, Свобода  5,7,10,8,14

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Радомир:   Антим I  9,2, Априлско Въстание  52,46 Къща,25,47,42 Къща,20, Божур  5, Васил Петлешков  8, Върба  Къща,Училище,Барака,18 &Quot;Самарско Знаме,Упи Ii, Кв.7,4,Сграда,12,Къща,37,17,Къща,1, Ген. Столетов  10 Къща,15,3, Детелина  4, Драва  6, Еделвайс  12,10,2,17 Къща,7, Здравец  9, Иван Георгиев  4,3,14, Иван Соколов  8,33,16,28,59,12,5,46,38, Иглика  13, Ильо Войвода  5,36,13, Климент Охридски  3, Кокиче  14,1 Фургон, Коста Миланов  Къща,2,11 Къща, Мах.Гьорева  , Опълченска  9, Райко Даскалов  107 Кв.Върба,111,3,100, Райна Княгиня  12, Роза  12,26,3, Самарско Знаме  18, Соболч  5,7, Станко Косовски  7 Къща, Трети Март  Читалище,Кино,К И Н О, Хан Омуртаг  5,13,2,8,1,3,   0

На 21.06.2019 Г. /11:00 – 14:00 Ч./ –  Радомир:   Гърляница  10,11,   3

На 21.06.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  С. Долни Раковец

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   X-350  , Мах.Горни Раковец  Къща,Упи Xv-158,Къща,Вила, Мах.Егреците  Къща,Къща,Къща,Вила,Фургон,Къща, Пи 604 Кв.101  , Упи Іx-1083,1084

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Червена Могила

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

Община Трън

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Ездимирци:   Абисинска Мах.

На 17.06.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ –  Ездимирци:   Упи Xvi-197 Кв.24  , Упи Ііі-179, Кв.32

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 13:00 – 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 13:00 – 16:15 Ч./ –  Лева Река

На 20.06.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ –  Неделково:   Мах.Недялкови Ханове  Вила,Долен Хан

На 20.06.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Неделково

На 18.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Парамун:   Xi – 89, Кв.18  , Мах.Парамунска Чука  , Упи-V, Кв.15  ,   Къща

На 21.06.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Парамун

На 17.0618.06.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Трън:   8ми Март  6,5,14,10,18,2,13,1а,12,22,20,1,16,4,24,3,11,17,4а,9, Атанас Ботев  2,4, Гочо Гопин  4,11,13.,9,19,3,2,25,7,21,17.,21., Десета  9,5,3,7, Мосаловска  3,2,1,19,11а,10,17,15,3а, Народна Воля  17,1,15,37,18,35,3,Павилион,45,26,25,46,30,10,6,20,38,5,44,36,12,24, Петър Асенов  2а,4,13,8,15, Тако Пеев  3,20,1,6,14.,11.,29,9.,19,5,2,7,31,18,13,27,33,25,23

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP