Уважаеми дами и господа,

 ЧЕЗ Разпределение България изпълнява мащабен проект за защита живота на птиците, опазване на биоразнообразието, както и за предпазване на мрежата от възникване на аварии и пожари в резултат от досега с тях. В хода на проекта и в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, бяха извършени теренни проучвания и бяха локализирани най-рисковите за птиците райони.

С повече информация за проект „Живот за птиците“, неговите цели и предстоящи дейности в региона на Перник, ще имаме удоволствието да Ви запознаем на:

28 юни 2019г.

от 10:30 ч.

в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ №1

Ресторант Двореца – конферентна зала

По време на събитието ще Ви покажем и новите изрисувани разпределителни касети в гр. Перник от художници, припознали каузата на ЧЕЗ Разпределение.

За потвърждение на присъствието, конкретизиране на брой участници от дадена организация и въпроси, можете да се свържете с  Мария Георгиева, тел. 0889510989; е-мейл mariya.yaneva@cez.bg.

Повече информация относно проект „Живот за птиците“ може да откриете на: https://lifebirds.eu/

Пресцентър на ЧЕЗ