Местата в детските ясли в областта намалява с 21.

14 самостоятелни детски ясли и яслени групи функционират в област Кюстендил, като общо местата в тях са 452, сочат данните на Териториалното статистическо бюро в областния град към края на миналата година. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 21, или с 4.4%. В градовете детските ясли са 12 с 410 места, а в селата – 2 с 42 места. В областта към края на м.г. самостоятелните детски ясли разполагат със 170 места и са обслужени 128 деца, а яслените групи към ДГ – с 282 места, като са посещавани от 245 деца.

В детските ясли работят 103-ма медицински и други специалисти. Медицинските специалисти по здравни грижи са 60, като 96.7% от тях са медицински сестри (58). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 43-ма души.