Наводнението в Благоевград на 2 юли 1954 г. (Снимката е от фондовете на РИМ-Благоевград)
  • Тогавашният кмет М. Зашев издава заповед всички от 18 до 60 г. да се включат в разчистването, глобата за неизпълнение била 400 лв.

 

Навършват се 65 г. от голямото наводнение, потопило Благоевград на 2 юли 1954 г. Придошлата река разрушава улици и жилищни сгради, завлича стоки и инвентар от магазини, складове и работилници, унищожава обществено и частно имущество за милиони левове, взема и човешки жертви.

В Държавен архив-Благоевград се съхраняват документи за нанесените щети и за възстановяването на града. Там се пази Наредба от Градския народен съвет на депутатите на трудещите се – Благоевград с призив към гражданите за включване в разчистването на града от последиците от наводнението. В наредбата, подписана от тогавашния кмет М. Зашев, се казва, че всички граждани от 18  до 60 години трябва да са на разположение и да носят със себе си лопати, кирки, ръчни колички. При неизпълнение на наредбата се налага глоба от 400 лв.

Апел към населението на града за включване жителите на града във възстановяването след наводнението

„Населението е дало 33 000 трудови дни. За разлика от днешните реакции при бедствия тогава никой не обвиняваше никого, а всеки даваше каквото и колкото може”, споделя Роза Ангелова, спомняйки си, че е носела вода на бригадирите: „Веднага започна мобилизацията и имаше много голяма солидарност”.

Наредбата на тогавашния кмет М. Зашев

Пази се и почетна грамота на Методи Петров Христов за активно участие във възстановяването на Благоевград след наводнението от 11 юли 1954 г.

На 2 юли 1954 г. придошлата след поройни дъждове река Джумайска Бистрица, която пресича града,
“полудява”. Воден талаз, висок 5-6 метра, влачещ със себе си
камъни, дървета и тиня, за минути залива къщи, магазини,
складове, дюкяни, улици, площади. Природното бедствие взема 13  жертви, унищожени са имоти, стоки, наводнени са 58 къщи, от  които 31 стават напълно негодни за обитаване. Завлечени са и 6 моста. Стотици доброволци се включват самоотвержено в спасителните и възстановителните дейности след страшното наводнение.
Всяка година в Благоевград отдават почит на
жертвите на водната стихия.

Наводнението. Снимки: Исторически музей-Благоевград

“Ние, признателните потомци, изказваме своята почит и преклонение към
всички доброволци, военни и обикновени граждани, взели участие във възстановяването и изграждането на Благоевград след трагичното наводнение от 2 юли 1954 г.”. Това пише върху
паметната плоча, открита преди няколко години на моста на река Благоевградска Бистрица при Младежкия дом.