В седем различни читалища от област Кюстендил се проведоха инициативи, популяризиращи европейското културно многообразие сред местната общност и младите хора. Пред местното население бяха представени характерни традиции, обичаи, култури и част от изкуството на Румъния, Италия и Гърция. Всяко читалище представи собствени изяви, пресъздаващи обредности и легенди, кулинарни ателиета и изложби, детски работилници и музикално-сценична програма на европейското и родно изкуство. Пъстра и колоритна програма представиха пред местните общности и младите хора самодейци от читалищата „Владимир Димитров-Майстора – 1919“, с. Шишковци, „Христо Ботев – 1978“, гр. Дупница, „Спасовица – 2008“, с. Николичевци и читалище „Просвета – 1920“, с. Слатино. Изяви представиха и читалищата „Христо Ботев – 1918“, с. Смочево, „От извора – 2013“, гр. Сапарева баня и от община Кочериново, с. Стоб – читалище „Самообразование – 1914“. Инициативите бяха свързани с изпълнението на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Те се реализираха по проект и с подкрепата на Областна администрация-Кюстендил.