Днес фирмата “Телетол” е сезирала Европейската комисия (EК) и българската прокуратура с конкретни детайли за злоупотреба с власт, престъпление по служба, съмнения за кражба и корупция от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това съобщиха от “Телетол” в писмо, изпратено до Actualno.com. “Вторият национален доставчик на електронни винетки “Телетол” поиска от държавното обвинение да започне разследване срещу председателя на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски и директора на Националното тол управление Олег Асенов за действия и бездействия, които умишлено облагодетелстват трети страни и които нарушават правата и законните интереси и свободите на гражданите и потребители на електронни винетки”, пише в сигнала на доставчика. На прокуратурата е предаден и детайлен доклад, съдържащ информация, факти, документи в подкрепа на твърденията за извършване на действия от гореспоменатите лица. Според “Телетол” става дума за злоупотреба с власт, манипулиране и прикриване на публична информация и документи, ощетяване на потребителите на е-винетки, както и сериозни нарушения на договора за изграждане на тол системата. В сигнала са посочени и факти, доказващи незаконосъобразността на договора за опериране на единствения действащ национален доставчик “Интелигентни Трафик Системи” ЕАД, който и до момента продължава да е монополист”, пише още от писмото до медиите.

“В сигнала до прокуратурата “Телетол” прилага документи и сочи конкретни данни и доказателства, че: – АПИ не е собственик и реално няма достъп към момента до собствената си система за електронни винетки, която e в експлоатация от януари 2019 г., и би трябвало правата да са предоставени на българската държава. Това е нарушение на Договора за изпълнението на тол системата, сключен след проведена обществена поръчка, както и на Закона за пътищата, тъй като в последния изрично е регламентирано, че преди стартиране на експлоатация, само АПИ трябва да притежава достъп до системата, без да има съвместно опериране, с което и да било трето лице; – Българската система за електронни винетки е създадена за аржентинското дружество Kapsch TrafficCom Argentina, а избраният след проведената обществена поръчка изпълнител – консорциум на дъщерни фирми на австрийското дружество “Капш” – е уредил за себе си пълните права върху българската система чрез основния си подизпълнител. В договора на “Капш” с АПИ изрично е посочено, че собствеността на системата трябва да принадлежи на българската държава и системата не може да се предоставя или използва от трети страни; – Договорът на единствения засега национален доставчик на услуга, “свързан” със системата на АПИ – “Интелигентни Трафик Системи” ЕАД, е нищожен, тъй като е сключен един ден преди да бъдат приети и публикувани правилата и общите условия за регистриране на други желаещи доставчици. Това еднозначно показва, че същият договор е подписан в резултат на предварителни противоправни уговорки. В допълнение са предоставени доказателства, че монополистът “ИТС” АД не използва собствена система, каквото е изискването за всеки регистриран доставчик, а реално използва същата система, която „Капш” е разработила за АПИ. Това категорично потвърждава, че “Капш” действа като напълно незаконен оператор, работейки в сянка и осъществявайки чрез монополиста разпространението на е-винетките, а в бъдеще – и на тол таксите”, твърдят от фирмата “Телетол”.

“Сезираме прокуратурата, след като ни бе оказан административен натиск в продължение на 6 месеца, целящ да се откажем да бъдем доставчик на електронни винетки и да не ги разпространяваме чрез изработеното от нас мобилно приложение. Дързостта на държавни служители да препятстват дейност, която подлежи единствено на регистрационен режим, е в пълен разрез с принципите на свободния пазар и е груба демонстрация на административен произвол. Това е липса на елементарен морал в институциите и използване на методи като сплашване и принуда, за да се подчинят бизнеси и реално да се ограничат правата на гражданите”, заяви Мартин Димитров от “Телетол”.

“Очакваме от прокуратурата да започне незабавно производство по този особено важен за националната сигурност въпрос, който засяга пряко всеки един гражданин на България и всеки един икономически оператор, било български или чуждестранен”, допълни и съоснователят на “Телетол” Лиляна Деянова./ Actualno.com