Районна прокуратура-Благоевград е предала на съд В.А. (на 55 години) по обвинение за извършено от нея престъпление. Обвиняемата полагала грижи за децата си – Б.А. и Р.А., подпомагана от биологичния им баща – Б.Д. Законният им баща по удостоверенията за раждане бил И.А. След извършено проучване и констатиран риск за двете деца в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански спрямо тях била предприета мярка за закрила в семейна среда, а впоследствие настаняване в приемно семейство в с. Катунци, община Сандански. През м. юни 2013 г. обвиняемата А. депозирала молба, чрез която изразила желание да полага грижи за сина си и дъщеря си. След смъртта на биологичния им баща – Б.Д. на 15.06.2014 г., жената изпаднала в затруднение да осигурява потребностите на двете деца, поради което заминала да работи в Гърция. Момчето и момичето били оставени на грижите на законния им баща – И.А., който впоследствие подал молба в отдел „Закрила на детето“ за настаняването им в Център за настаняване от семеен тип – Благоевград. До м. януари 2017 г. синът на обвиняемата – Б.А., бил в приемно семейство, което било прекратено поради депозирана от майка му молба, в която тя изразила желание да поеме грижи за отглеждането и възпитанието му в семейна среда. В тази връзка от отдел „Закрила на детето“ към ДСП – Благоевград било извършено проучване, при което било констатирано, че В.А. се установила да живее трайно в гр. Благоевград в жилището на починалия й съпруг И.А. (законният баща на двете й деца) в жк „Еленово“ в гр. Благоевград. Жената заявила, че има работа и доходи, с които да осигурява потребностите на двете си деца, както и че ще получава наследствени пенсии за тях от починалия им баща.

След връщането на момчето в биологичното семейство в отдел „Закрила на детето“ били получени няколко сигнала, че то отсъства от училище поради често боледуване и е оставяно от майка му без надзор, когато тя заминава за гр. Сандански и гр. София. Подобен сигнал имало и относно сестра му – Р.А. При посещения на социален работник било констатирано, че момчето било само с висока температура и не били закупени лекарства за лечението му, а сестра му също оставяна в жилището без родителски надзор, без храна и парични средства. При извършените повторни проверки било установено, че за живота и здравето на децата възникнал сериозен риск и било необходимо спешното им настаняване или предприемане на мярка за закрила.

Междувременно в отдел „Закрила на детето“ постъпили писма от Център за обществена подкрепа – Благоевград и СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград, с които институцията била информирана относно Б.А. – често оставян със сестра му за няколко дни в апартамента, лош външен вид, недохранен, проявява агресивно поведение към връстниците си.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемата Р.А., която с действията си създала опасност за физическото, душевното и моралното развитие на децата си, да продължи в съда.