Служител в пощенска станция в пернишко село е с наложено наказание за присвояване на чужди парични средства и документно престъпление. Наказанието стана факт, след като съдът одобри споразумение, сключено между Районна прокуратура-Перник и защитата на обвинената В.А. В периода 01.03.2017 г. – 28.04.2017 г. подсъдимата А., в качеството си на длъжностно лице – служител в пощенска станция и пощенски раздавач в село Р., област Перник, присвоила чужди парични средства. Общият им размер възлиза на 5700,60 лева, представляващи собственост на „Български пощи“ ЕАД. Тя съставила 38 официални документа – дневни отчети „Касова книга“, в които удостоверила неверни обстоятелства относно размера на касовата наличност. В графи „Наличност от предходния ден“ (начално салдо) и „Наличност в края на деня“ (крайно салдо) били посочени неотговарящи на действителността суми. Подсъдимата А. се е признала за виновна за извършените от нея престъпления и се е съгласила да й бъде наложено едно общо наказание „Пробация“, включваща следните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 месеца. До приключване на съдебното следствие присвоените парични средства са били върнати от нея. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.