Цялата група на ТД “Пирин”-Разлог успешно е изкачила връх Гран Парадизо (4061 м н.в.) в Грайските Алпи (Италия). Планинският преход е продължил 11 часа.
Групата вече се намира в хижа „Виктор Емануел” за заслужена почивка.