Успешно приключиха походите в планината към клуб „Туризъм”, заложени в лятната програма на общината и организирани от МКБПМН – oбщина Банско. Под професионалното водачество на спасителите от ПСС-Банско учениците осъществиха преходи по планираните маршрути: м. Бетоловото – х. „Яворов”, х. ”Гоце Делчев” – х. „Мочарата” и ПСС – Конаревска поляна.
Уастниците се учиха да правят най-често използваните възли с въже, както и да се ориентират в планината. Проявиха любопитство към различните билки и повечето се завърнаха с различни видове грижливо бран планински чай. 
Походите в планината учат децата както на търпение, издръжливост и взаимопомощ, така и на уважение към природата и стремеж към нейното опазване.
„Екологичното възпитание на учениците ни е факт”, сподели ръководителят Марияна Георгиева
„След всяка почивка децата оставяха след себе си чисто, повтаряйки израза „Ако обичаш гората – боклукът в торбата.”.