Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене  Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 12.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна

На 12.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: 06286.502.39, Гоздовска 13, 10, Еретин, Клисура 14, Петров Камък, бившето вп, бивше вп, бивше военно поделение

На 12.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./  На 13.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./  На 14.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./  На 15.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./  На 16.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бегуновци: къща

На 13.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 13.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 13.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26, вила, къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 13.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 14.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Долна Секирна: махала  Каменица&Quot;

На 14.08.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна: МТП Д.Секирна

На 15.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Станьовци: Яничова Махала

На 15.08.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  БРЕЗНИК: МТП РЪЖДАВЕЦ

На 16.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 16.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Александър Филипов 32, Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1, Гребен 1, 4, 2, Елена Георгиева 68, 66, 70, Иван Тимофеев 15, 2, 11, Изгрев 1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19, 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33, Октомври 3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14

Община Ковачевци

На 12.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  СИРИЩНИК: махала ДЕНЕВА

На 12.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Сирищник

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Врабча: махала Деяновци, Стопански Двор, къща

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Глоговица

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Дивля: махала Кукувичарска, махала Фильова

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Врабча

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Еловдол: IV-355 Кв.23, Кв.15

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Калище: къща

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Калотинци

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци: XxIV-1148, Кв.49, XxxII, Кв.54а, М. Циганка Пи-5, махала Калайджийска, Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци, Нупи 1146, махала Стаменкова, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка, Жил.Сграда, къща, махала Каладжийска

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Косача: махала Дръжкарска , къща, къща, махала Малинова

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево: 000339, махала Ранинци , къща

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лобош: Нупи 14, Яз.Пчелина

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Мурено: къща

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Радибош

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ракиловци: къща

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Светля: УПИ XIx-298 Кв.22, До Черквата

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сирищник: УПИ IV-1161 КВ.39, УПИ ІV-494, КВ.38, махала Денева

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Смиров Дол

На 14.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Чепино: Над Центъра

Община Перник

На 15.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 16.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Боснек: 3-ти Март 6, 01, 4, 5, 8, Борич 10, 6, 5, Витоша 2, 3, 1, 4, Добри Дол 2, 9, 07, 06, 5, Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 106, 98, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 2, 01, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ловен Дом 02, 04, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 1, Н.Й.Вапцаров 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Ранковица 2, 6, 4, 1, Славей 12, 6, 14, Струма 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XIII-342, Кв.32, Христо Ботев 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 38, 36, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, 3

На 12.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, 14, 8, 19, 15, 17, 18, 24, 10, 10а, 22, 20, 12, 11, 13, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, 15, 17, 1, 4, 14, 12, 9, 21, 6, 11, 17а, 3, 5, 23, 16, 13, 19, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, 2, Васил Левски, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Джерман 2, 1, 18, 4, 16, 8, 12, 3, 14, 6, Железни Заводи 53, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, 93, 60, 105, 74, 95 къща, 72, 111, 99, 83, 80б, 58, 95, 80, 61, 101, 70, 87, 78а, 76, 62, 70, 107, 67, 72, 110, 91, 77, 103, 75, 89, 62, 86, 85, 78, 84, 97, 79, 113, 115, 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 36, 59, 36, 69, 46, 67, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 32, 57, 48, 51, 52, 63, 61, Златна Панега 8а, 10, 9, 1, 5, 11, 4, 8, 12, 6, 3, Иван Асен Втори 90, Калкас 12, Кап.Петко Войвода 16, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, 106, Дърводелна Работилница, 106, Кариери, Китка 10, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, 19, 21, 17, 23, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, 6, 7а, 22, 8а, 1, 7в, 16, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Кристал, Кристал Блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11, Куциян 3, 6, 4, 7, 2, Луда Яна 2/4, 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, махала Ракьовец вила, 1, 1, Местн.Шевърляк 36, 15, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Нов Живот 4, 2, 12а, 1, 6, 3, Осъм 2, 1, 4, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, 43, 45, 47, 51, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13, Шамък 117, 117а, вила, къща, 179

На 12.08.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Иван Асен Втори 90, Кап.Петко Войвода 16, Китка 10, Кристал, Кристал Блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11

На 13.08.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ –  Перник: Ален Мак 32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, 57, 55, 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Балван, Бачо Киро 41, 29, 39, 6, 25, 23, 27, 31 къща, 25а, 11, 21, 9, 4, 8, 13, 23, 19, 2, 21б, 4, 7, 7а, 5, 15, 17, Божур 9а, 5а, 5, 13б, 4, 11, 3, 15, 4, 2, 4, 13, 7, 7а, 4а, 11а, 3а, 9, 3, 1б, 1, 1, 1а, 17, Бузлуджа 3 А, 1, 3, 6, 7, 5, 4, 2, Васил Априлов 10, Васил Петлешков 5, 2, 6, 3, 1, Витоша 2а, 98, 98, 77, 82а, 82, 83а, 80, 75а, 81, 96, 90, 72, 75, 86, 84а, 76, 79, 73, 88, 83, 74, 77б, 75б, 87, 92, 77а, 78, 94, 78а, 85, 84, Вихрен 25, 23, 22, 20, 2, Дъга 5а, 11, 2, 9, 1, 1а, 5, 3, 13, 7, Ела 1, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Зюмбюл 38, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Калина 1, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Кръстец 1, 3, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, 16а, 17, 16, 18, 15, 19, Липа 8, Люлин 12, 9, 15, 50, 40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26, 65, 41, 45, 50, 57, Малашевска 1, 14, 6, 11, 13, 2, 15, 7, 17, 12, 4, 8, 9, 15а, 5, 3, 10, Мальовица 1, 3, 7, 2, 5, 5а, 1а, Могиличе 2, 15, 4, 16, 3, Момина Сълза 13, 5, 9, 3, 7, Мургаш 6, Никола Козлев 54, 42, 27, 48а, 24, С/У 12-То У-Ще, 44, 28, 34, 50, 25, 26, 23, 31, 33, 22, 48, 40, 36, 46, 29а, 30, Оборище 78, 73, 85, 79, 75, 71, 63, 61, 70, 55, 59, 56, 66, 52, 81, 89, 68а, 57, 64, 79а, 87, 85а, 83, 67, 72, 65, 55, 77, 60, 91, 58, 74, 54, 81а, 62, 76, 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, 115, 69, Острица 3, 4, 2а, 1, 2, 5, Отец Паисий 65, 63, 63, 69, 98, 98, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, 47, 46, 28, 31, 38, 34, 21, 40, 42, 36, 39а, 33а, 25, 45, 20, 30а, 37, 23, 44, 22, 46а, 32, 24, 41, 27, 33, 39, 40б, 30, 43, 29, 26, 48, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Пантелеи 10, 12, 12, 14, Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5, Пирин 27, 10, 23, 8, 20, 6, 25, 19, 18, 4, 35, 12, 16, 33, 9, 15, 21, 31, 22, 17, 10, 22, 29, 8, 14, 11, Протожерица 22а, 5, 14, 7, 43, 29, 17, 3, 23, 18, 28, 12, 31, 36, 15, 38, 13, 34, 19, 24, 35, 16, 39, 13а, 6, 41а, 21, 32, 22, 41, 30, 37, 33, 11, 26, 4, 8, 10, 25, 20, 9, Рила 8, 2, 10, 4, 4, 1, 5, 6, 12, 50, 48, 44, 52, 46, 38, 42, 37, 35, 38а, 38б, 40, 21, 28, 20, 24, 11, 3, 23, 33, 31, 30, 11, 26, 34, 30, 16, 29, 18, 9, 22, 27, 36, 25, 32, 7, Родопи 4, 6, 7, 3, 2, 1, 5, Роза 3, 5, 1, 2, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, 68, 61, 72а, 95, 91, 72а, 96, 65, 63, 66, 92, 93, 66 А, 72, 61, 68а, 70, 63, 94, 65, 68б, 56, 61, Селимица 8, Сергей Румянцев 24, 23, 3, 4б, 22, 11, 10, 1, 13, 1а, 2, 9, 17, 1б, 18, 19, 4, 24, 16, 15, 21, 14, 6, 20, 7, 5, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 38, 38, 40, 38, 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Средец 36, Стара Планина 24, 26, 28, 29, 23, 17, 22, 19, 25, 14, 34а, 33, 20, 37а, 37, 19, 32, 30, 34, 31, 17, 42, 41, 38, 35, 56, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 43, 55, 44, 50, 40, 65, 61, 53, 54, 57, 47, 45, 63, Стефан Караджа 24а, 21, Стоян Заимов 63, 64а, 60, 69, 66, 55, 72, 59, 80, 46, 57а, 75, 77, 55а, 78, 84, 47в, 61а, 61, 53, 64, 56, 71, 40, 50, 58, 55б, 86, 52, 68, 38, 54а, 62, 82, 44, 53а, 42, 51, 44а, 36, 47а, 47, 74, 47б, 58а, 54, 38, 57, 49, 90, 48, 76, 51а, 5, 2-2а, 2б, 2, 1, 1, 3, 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, 41, 43, Странджа 3, 11, 6, 8, 5, 4, 2, 1, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3, Христо Ясенов 11, 9, 5, 1, 13, 7, Чавдар 14, 15, 13, 10а, 12, 7, 11, 17, 10, 9, 14а, 6, 3, 4, 1, 8, Чинар 24, 10, 14, 4, 2, 18, 8, 6, Шибой 1, 5, 3, Шипка 5, 9, 6, 3, 7, 2

На 13.08.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Перник: Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Бабуна 1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4, Багова махала 28а, Балван 25, 17, 20, 3, 6, 5, 17а, 1, 22, 2а, 20а, 9а, 24, 11, 4, 13, 12, 15, 9, 7, 27, 16, 10, 2, 17, 10а, 23, 8, 7а, Балкан 3, 6, 4, 1, 2, Батуля 4, 8, 6, 8, 3, 10, 7, 2, 9, 5, Беласица 32, 27, 25, 28, 25, 23, 8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7, Боянова Поляна 12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4, Буная 17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11, 3, 2, 1, 2а, 4, 6, 8, 26, 22, 8, 16, 12, 22, 24, 14, Венец 14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Веслец 7, 8, 14, 12, 4, 3, 10, 10, 12, 14, 2, 1, 6, 18, 11, 5, 9, 16, 8, 13, 18, 5, Витоша 14а, 5, 21а, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 20, 19, 13, 10, 9, 11, 3, 16, 71, 71, 66, 58, 59, 55, 65а, 63, 65а, 57, 69, 68, 60, 61, 64, 65, 70, 62, 65, 67, 62, 58, 46, 22, 47, 51а, 39, 30, 50, 25, 29, 49, 48а, 28, 41, 24а, 53, 43, 50а, 38, 44, 56, 28а, 26а, 26, 51, 27, 37, 40, 34, 33, 45, 48, 35, 31, 52, 32, 24, 54, 36, Вихрен 14, 11а, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 6, 3, 10, 15, 19, 12, Връх Богдан 8, 4, Връх Вола 2, 4, 6, 8, Голобръдска 3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6, Горски Извор 15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а, 4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15, Гр. Перник, Крепост Кракра , Градище 8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4, Девети Май 15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12, Драгановец Залес.Пояс 7, Дъга 25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 20а, 35а, 45, 20, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41, Еделвайс 8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 4, Елбрус 9а, 2, 13, 20, 18, 11, 9, 15, 16, 1, 3, 14, 19, 22, 5, 12, 7, 16а, 23, 24, 26, 21, 19, Китка 1, Колош 10, 12а, 1, 3, 5, 12б, 6, 14, Ком 3, 6, 5, 12, 9, 1, 7, Краище 5, 1, 3, 4, 2, 20, 11, 13, 7, 9, 12, 13, 6, 8, 10, 8а, 10, 14, 16, Кракра 71, 71/5, 71, 5 71, 73, 73, 12 71, 2 71, Крепок 7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4, Кристал 1, Кристал Блокове 11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5, 4в, 7, 59, 35, 4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 37, 12, 8, 10, 6, 6, 29, 27, 33, 35, 30, Лисец 12, 5, 1а, 3, 1, 2, 4, 13, 9, 8, 10, 13, 12, 11, Люлин 121, 111а, 111, 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Марина Бара 69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19, 41, 34, 71а, 40, махала Багова 38а, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6, Морозов 14, 15, 11, 13, 17, 17, 1а, 9, 1, 4а, 3, 2, 4, 7, 5, Оборище 86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 86а, 101, 99а, 92, Околчица 6, 1, 4а, 3, 5, 7, 4, 8, Осогово 7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15, Отец Паисий 102, 100, 110, 108, 106, 108, 100, 102, Партизан 8, Пирин 2, Предел 10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4, Протожерица 44, 57, 65, 49а, 49, 46, 40, 57а, 52, 56, 50, 63а, 42, 54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56, 53, 47, 48, 60, 62, 45, 63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145, 71, 85, 101, 121, 75, 84, 87, 93, 77, 90, 96, 64, 74, 69, 103, 99, 97, 68а, 67, 91, 127, 76, 82, 115, 92а, 66а, 73, 80, 105, 113, 78, 102, 109, 81, 100, 125, 115, 119, 92, 93, 98, 111, 72, 104, 102, 94, 66, 83, 84а, 89, 99, 79, 86, 123, 107, 68, 88, 95, 70, 117, Ралица 5, 130, 5а, 6, 7, 1, Рупите 2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1, Самодивска 14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а, Сандански 40, 38, 42, 36, Сахат Тепе 1, Сини Връх 7, 10, 2, 18а, 5, 6, 11, 9, 1, 13, 7, 16, 14, 18, 10, 4, 3, 5, 8, 8, 7а, 12, 14а, 13а, Славей 6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2, Средец 34, 34, 12, 4, 28, 30, 26, 21, 15, 14, 11, 8, 11, 11, 15, 44, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11, 16, 20, 22, 24, Средна Гора 1, 14, 30, 15, 17, 31, 32, 13, 33, 36а, 25, 28, 22, 2, 3, 33а, 24, 4, 7, 10а, 29, 8, 34, 36, 11, 10, 16, 26, 12, 18, 9, 20, 5, 24 А, 21, 6, 23, 19, Стара Планина 133, 140, 142, 131, 138, 71, 69, 60, 80, 69, 76, 84, 85, 79, 83, 82, 70, 64, 67, 78, 77, 75, 81, 72, 78, 74, 87, 85, 106, 88, 98, 94, 104, 100, 90, 92, 102, 86, 99, 101, 96, 115, 121, 124, 110, 134, 109а, 117, 105, 114, 130, 116а, 118, 113, 112, 136, 107, 103, 127, 105а, 110, 109, 120, 116, 119, 128, 118, 125, 132, 122, 113, 125, 111, 131, Столетов 130, 63, 60, 69, 61, 65, 11, 15, 14, 12, 7, 3, 5, 9, 4, 13, 1, 34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25,

На 13.08.2019 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Перник: Бабуна 1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4, Балкан 3, 6, 4, 1, 2, Беласица 8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7, Градище 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4, Девети Май 15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12, Дъга 25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, Пирин 2, Сахат Тепе 1, Черковна 4, 8, 5, 6, 12, 1, 2

На 14.08.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Боснек

На 14.08.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Землище Мктп Щрабаг, извън регулация С.Студена Кариера, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 14.08.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв.18

На 14.08.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 16.08.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б, 926, II, Кв.23, IV-744, Кв.49, V-648 5, XI-790, Кв.55, XII-375, XIII-755, Кв.47, XIV-586, XIV-990, Кв.71, XVII-1662 Кв.37, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ I, Кв.43, УПИ IV-838, Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ XxI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40, ТП Калугерица, къща, вила, вила, ТП Вилите , къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща

На 16.08.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горна Диканя: III-1699, Кв.194, VII, Кв. 154, X-1583, Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ I-1026, Kb.103, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165, УПИ І, Кв.115, къща, вила, махала Джорговица, къща, вила, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 16.08.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Долна Диканя: XIII-755, Кв.47, XIV-990, Кв.71, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ XIII-990, УПИ XxI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, вила

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Гълъбник: Кв.25 УПИ Xііі-353, Пи 110, Кв.16, УПИ Vіі-112, Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6, До Селската Чешма, вила, къща, 11-12, вила

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б, 926, IV-744, Кв.49, V-648 5, XI-790, Кв.55, XII-375, XIII-755, Кв.47, XIV-990, Кв.71, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ I, Кв.43, УПИ IV-838, Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ XxI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40, Милева Махала, вила, Гусева Махала, къща, вила, вила, ТП Вилите , къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща, ТП Калугерица

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Дрен: V-420 Кв.4, Втора 4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23, Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9, Двадесет и Девета 1, 5, 4, 2, 1, 3, Двадесет и Осма 1, 3, Двадесет и Пета 6, Двадесет и Първа 2, 10, 6, Двадесет и Седма 3, 1, Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21, Двадесет и Четвърта 8, 6, 2, 9, 13, 3, Двадесет и Шеста 3, Двадесета 3, 2, 6, Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5, Девета 1, 2, 4, Деветдесет и Девета 5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7, Деветдесет и Осма 2, 9, 7, 3, 1, Деветдесет и Седма 9, 1, 11, 13, 5, 2, 4, Деветдесет и Трета 1, Деветдесет и Четвърта 5, Деветнадесета 5, 6, 8, Десета 5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3, Единадесета 18, 6, 1, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 14, М.Попова Махала, махала Мали Дрен 5, 6, 33, 5, 3, 11, къща, 10, 17, 41, 8, махала Тареина, Осемдесет и Девета 5, 7, 9, Осемдесет и Осма 6, 3, 5, 2, Осемдесет и Пета 4, Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4, Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12, Осемдесет и Четвърта 6, 3, Осемдесет и Шеста 13, 17, 23, 10, 3, Осемдесета 2, 1, Осемнадесета 4, 4, Осма 7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26, Пета 6, 2, 5, 4, Петдесет и Втора 2, 10, Петдесет и Девета 2, 9, Петдесет и Осма 6, 8, Петдесет и Пета 7, 6, 2, Петдесет и Първа 3, 7, Петдесет и Седма 2, 6, Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19, Петдесет и Четвърта 5, 6, Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3, Петнадесета 21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5, Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1, С.Дрен, Седемдесет и Втора 7, 9, Седемдесет и Девета 4, 10, 6, 3, Седемдесет и Осма 1, 4, 2, Седемдесет и Пета 1, Седемдесет и Седма 3, Седемдесет и Трета 3, 1, 5, Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8, Седемдесет и Шеста 4, 6, Седемдесета 2, 4, Седемнадесета 1, Седма 18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11, Сто 4, 6, 2, Сто и Втора 3, 5, 7, 1, Сто и Девета 6, 21, 1, 18, Сто и Единадесета 2, 7, Сто и Осма 8, 2, Сто и Пета 4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18, Сто и Петнадесета 6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4, Сто и Първа 5, 3, 1, Сто и Седма 4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16, Сто и Трета 1, 5, Сто и Тринадесета 6, 4, 2, Сто и Четвърта 4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9, Сто и Шеста 1, 4, 8, 2, 6, Трета 7, 9, Тридесет и Втора 3, 1, Тридесет и Девета 5, 3, 1, 1, Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12, Тридесет и Пета 2, Тридесет и Първа 1, Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3, Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2, Тридесет и Шеста 12, 1, 4, Тридесета 20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1, Тринадесета 8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7, Хейзел Майнер, Четвърта 89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18, Четиридесет и Втора 7, 12, 3, 14, Четиридесет и Девета 7, Четиридесет и Осма 4, Четиридесет и Пета 18, 5, 15, 16, 29, 25, Четиридесет и Първа 9, 1, 7, Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14, Четиридесет и Трета 8, 1, 14, Четиридесет и Четвърта 16, 14, 22, Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7, Четиридесета 27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19, Четиринадесета 1, 2, 5, 3, Шеста 20, 11, 9, 1, 3, 5, 7, Шестдесет и Втора 4, Шестдесет и Девета 2, Шестдесет и Пета 7, 9, Шестдесет и Първа 6, 1, 4, Шестдесет и Седма 3, 5, 1, Шестдесет и Трета 2, 5, Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5, Шестдесет и Шеста 5, 7, 66, Шестдесета 2, 10, 2, 3, 4, Шестнадесета 3, 1, 2, 4, 5, 7, 3, къща

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, VII-157 Кв.17, XxVіі-XxVііі Кв.12, махала Дукова, къща

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка 7, 6, 5, 9, 11, 4, 3, Барбеш 9, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 8, Бистрица 4, 2, 5, 1, 6, Боровец, Вардар 1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3, Върбица 2, Вършец 6, 5, 3, 7, 2, 8, 4, Голо Бърдо 7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 8, 14, 5, 6, 2, Ерма 4, 6, 1, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов 6, 4, 2, 3, 1, 8, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец 8, 2, вила, 13б, 1, 56, 7, 28 къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6, махала Кашова, махала Рулева 3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, Местн.Каражинец/И.Р./ 15, 29, Простор 8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7, Разсадника 2, 4, 1, 3, Рила 2, Родопи 3, 2, 7, 1, 6, 5, Ропотамо 4, 9, 3, 2, 1, 7, Рулева 2а, 2, 4, 1а, 8, Сините Вълни 4, 2, Стария Площад 8, 2, 1, 5, 4, 3, 6, Струма 26, 36, 34, 40, Христо Ботев 215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, .264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен.Бл. -Стълби, 264, 264 1, 2, Воен.Бл.-Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 16.08.2019 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

Община Радомир

На 13.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Радомир: Преспа 1, Райко Даскалов 38, 16, 31 У-Ще Св.Св.Кирил И Методий , 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22, 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, Свобода 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16, 19, 11, 20, Цар Освободител 2, 1

На 13.08.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Алеко Константинов 24, 26, 20, 32, 45, 28, 30, 22, Батак 4, 8, 2, 12, 10, 6, Братя Миленкови 37, 43, 45, 49, 39, 47, 41а, 41б, 51, 35, Иван Вазов 18, 7, 13, 8, 2, 9, 20, 3, 14, 15, 12, 4, 5, 16, 10, 11, 1, Милин Камък 8, 3, 10, 7, 9, 1, 6, 5, 2, 4, Пейо Яворов 11, 20, 13, 18, 9, 22, Райко Даскалов 58, 4, 54 2, 60, 57, 52 3, 52, 50 4, 54, 56, 2, 1, Христо Смирненски 5, 3, 7, 1

На 13.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Отец Паисий 33, Тракия 3, 4, 44 6, 6 6, 7, 6, 3 В

На 14.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Радомир: Деян Гебрев 41, 20, 35, 31, 29, 49, 52, 34, 27, 47, 47, Пейо Яворов 24, 26, Тракия 33, 45, 48, 26, 42, 23, 40, 37, 28, 49, 22, 32, 2, 47, 39, 25, 36, 27, 30, 46, 38, 52, 43, 34, 50, 44, 1, 41, Христо Смирненски 14, 6, 4, 19, 12, 17, 21, 10, 8

На 14.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Гаврил Радомир 9, 3, 1, 15, 7, 18, 2, 4, 12, 13, 22, 5, 10, 14, 20, 16, 8, 11, Дядо Анани Николов 1, 2, Ивайло 19, 11, 7, 6, 1, 2, 2, 14, 5, 9, 8, 4, 18, 3, 12, 10, 15, 17, 16, 13, Никола Вапцаров 23, 13, 25, Парижка Комуна 16, 28, 21, 19, 24, 27, 20, 15, 9, 11, 22, 17, 23, 14, 18, 25, Пчелинци 17, 29, 19, 22, 21, 33, 33, 31, 23, 27, 26, 14, 18, 24, 16, 15, Хайдут Дамшо 6, 8, 14, 25, 1, 15, 10, 12, 21, 23, 2, 17, 3, 13, 4, 7, 9, 19, 11, 16, Юрий Гагарин 21, 26, 29, 24, 27, 25, 15, 30, 16, 28, 17, 23, 22, 20, 14, 18

Община Трън

На 12.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Трън: Бор 1, Денчо Знеполски 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, Десета 1, махала Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3

На 13.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Джинчовци: къща

На 13.08.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 14.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв.15

На 14.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Богойна

На 14.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Друган

На 14.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 14.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Трън: 9ти Септември 1, Александър Стамболийски, Атанас Ботев 21, Китка, махала Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, Мосаловска 11а, Нпи 070026, М.Китка, Петко Д. Петков 22, 24, Яким Тошков 7, 8, М.Смърденица, Хижа

На 14.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Врабча

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Мелна: Нупи 12

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бусинци: махала Трап, къща

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Видрар: къща

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горочевци: над МТП Ракитов Дол

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Докьовци

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еловица, Общ. Трън: къща

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Костуринци

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Къшле

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лева Река

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пенкьовци

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радово

На 15.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стайчовци: 000621, къща

На 16.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Зелениград: УПИ XXXIII – 371кв 20

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

              CEZ GROUP