Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 август с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ , ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ , ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22, къща

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Конска: IV-310, 311, Местност Райкова Страна

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала  Ахчийски Кошари, махала  Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 27.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Билинци

Община Ковачевци

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Байкалско: 084033, Общ. Радомир-мах. Накева, къща

На 26.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч./ –  Сирищник

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил: махала Чакъревска

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Дебели Лаг: къща, къща, до Паметника на Свилен Русев, Храм

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Егълница: п-л VI-70, Кв. 8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28, къща, вила

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица, махала Пириница, УПИ V-138 Кв. 24, 1

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Калище: IV-278, Кв. 29а, УПИ VI-260, Кв. 15, УПИ X-306, Кв. 15, УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 29.08.2019 г. /09:30 – 10:45 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Углярци

Община Перник

На 29.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Боснек: 3-ти Март 6, 01, 4, 5, 8, Борич 10, 6, 5, Витоша 2, 3, 1, 4, Добри Дол 2, 9, 07, 06, 5, Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 106, 98, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 2, 01, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ловен Дом 02, 04, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 1, Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Ранковица 2, 6, 4, 1, Славей 12, 6, 14, Струма 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XIII-342, Кв. 32, Христо Ботев 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 38, 36, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, 3

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв. 18

На 26.08.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143, Калкас до Кат, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9

На 26.08.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Радомир

На 26.08.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала  Егреците

На 26.08.2019 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Перник: Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Калкас до Кат, Караманица 15, Куциян 13, 10, 8, 12, 9

На 27.08.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Перник: 1-ва 34а, 25, 21, 36, 34б, 30б, 38, 34, 30, 23, 14-та 1, 8а, 12а, 8, 9, 12, 5а, 10, 3, 11, 7, 2, 16-та 6, 1а, 7, 11, 30, 8, 13, 24, 2а, 2, 18, 8, 28, 3, 5, 15, 10, 17, 12, 1, 22, 26, 17-та 26, 24, 22, 10, 11, 12а, 21, 7а, 3, 18, 16, 19, 17, 10а, 14, 2, 27, 7, 24а, 9, 12, 4, 8, 20, 13, 5, 6, 1

На 27.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Боснек

На 27.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Землище Мктп Щрабаг, извън регулация С. Студена Кариера, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала  Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 27.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала  Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 27.08.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Кладница: Брюксел 10, Жк. Делта Хил, УПИ VI-33, Кв. 12, Лондон 72, 35, 55, 53, 70, Рим 46, 48, 44, 52, 50, 60, 58, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище  Делта Хил, София 91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64, Стадиона 35, 38, 41, УПИ V||-Кв. 20, УПИ Ііі-21 Кв. 20, ХVіі-11010, 11038

Община Радомир

На 28.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Радомир: Автогарата, Арката 5, 3, 2, 15, 6, Павилион, Автомивка, 13, 1, 14, 4, Кв. 1, Милан Грънчаров 1

На 28.08.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Велчо 27, 40, 36, 33, 34, 42, 28, Гарата 9, 1, Иван Вазов 31, 31, Искър 2, 6, 7, 14, 5, 3, 1, 10, 11, 13, 9, 16, 12, 4, Отец Паисий 1а, 1, Янтра 16

На 28.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Батенберг, Бузлуджа 2, Каблешков 2, Младост 3, 7, 4, 6, 2, 1, 5, Черковна 15, 10

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Беланица: 10 вила

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Бобораци: XIII-216, Kw. 31, Ііі – 323 Кв. 26, УПИ V-219, Kw. 32, ХVIII-136, Кв. 23, къща

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Кошарите: п-л VII-117, Кв. 18, УПИ Vііі, Кв. 17, Къша

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Негованци: VI-355, УПИ-130 Кв. 37

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Поцърненци: махала Калугерски Чифлик 65, Хан, Фургон

На 29.08.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 30.08.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Прибой: Фасулкова махала, къща, махала  Гърбева, вила, Мах  Кайтаска, къща, Бунгало

На 29.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала  Егреците Фургон, къща

На 29.08.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала  Егреците къща

На 29.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Друган: УПИ ХV-407 Кв. 49

На 30.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Владимир: 209, Кв. 29, ПИ 149 Кв, 14

На 30.08.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: Васил Левски 19, 14, 12, 11, 21, 16, 15, 12, Дядо Анани Николов 19, 3, 9, Земеделска 15, 13, 24, 26, 14, 12, 17, 18, 11, 20, 16, Люлякова 40, 40а, 44, 42, Рилска 36, 29, 35, 37, 33, 46, 44, 34, 27, 37, 32, 38, 39, 40, 48, 25, 30, Стефан Караджа 11, 7, 12, 17, 16, 3, 1, 19, 4, 5, 15, 18, 23, 8, 14, 13, 25, 9, 21, 6, Училищна 30, 52, 31, 29, 40, 35, 46, 54, 50, 42, 38, 48, 44, Хаджи Димитър 2, 4, Хан Аспарух 2, 8, 6, 5, 1, 4, 3, Черковна 18, Юрий Гагарин 3, 6, 3а, 4, 1, 2

Община Трън

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ломница, Общ. Трън: М. Ждрелото

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бераинци: вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-ХI-148, къща, вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън: вила, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Джинчовци: къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Забел: II, Кв. 5, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, Кв. 40, УПИ XxxIII – 371кв 20, вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лешниковци: Имот 32, Кв. 5

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рани Луг: п-л ХХІ-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 махала  Пещер, вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Реяновци: УПИ ІІ-161

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Слишовци

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци: 56, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март 1, Бор 1, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91, 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, Десета 1, махала  Горно Баринци Параклис, 36, махала  Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3, Мурговица 6, 24, до Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Кв. Власина

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Туроковци: вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил. Сграда

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв. 18, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв. 40, вила

На 28.08.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Студен Извор Общ. Трън

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP