За втора поредна година, в продължение на три месеца, местна фирма извърши отпушване и почистване на канализационната система в района на ул. „Св. Софроний Врачански“ и терена на голф игрището, съобщиха от община Ихтиман. Някои от дъждопреливниците, минаващи под самото голф игрище, които бяха запушени и затлачени от години, към момента са открити, отпушени и работещи. Главният колектор и ревизионните шахти по ул. „Св. Софроний Врачански“ също са почистени и отпушени. Отвеждащият канализационен колектор от Чугуно-леярния комбинат (ЧЛК), преминаващ до пречиствателната станция през река Мътивир, също бе основно почистен.


На кръстовището при ул. „Св. Софроний Врачански“ и ул. „Димитър Попов“ бе извършен основен ремонт. Изграден е нов преливник към канализационната система, с който се очаква да бъде предотвратено събиране на вода при проливен дъжд.