Община Долна баня реализира инициативата „Лятна ваканция за децата и младежите от резидентни услуги”. Лятната ваканция се проведе в Приморско, Екоцентър „Родни простори“, в непосредствена близост до гората на резерват „Ропотамо“. За децата бяха осигурени 7 пълни пансиона, 24-часово медицинско обслужване, безплатни чадъри на плажа, ползване на басейна и шезлонгите около него, лятно кино, нептунова вечер, нестинарски танци, езда на понита и коне, богата анимационна програма, всяка вечер дискотека около басейна и лагерния огън. Още при изготвяне на проектното предложение мястото бе избрано, защото има осигурена 24-часова жива охрана, видеонаблюдение, собствен спасител на плажа. В допълнение за децата там има множество анимации – езда, ежедневни занимателни игри, като се планира и посещение до замъка „Равадиново”.

Целевата група беше деца от ЦНСТ “Констанца Ляпчева“ и Преходно жилище за деца. Целта беше постигната – чрез осъществяване на пътуване, почивка, забавления да се подпомогне изграждане на умения за общуване с връстници (вкл. и деца от други места, а не само от Долна баня), развиване на способности за самостоятелност, независимост, обменяне на  информация, чувства, опит, обогатяване на знанията си. През цялото времетраене на мероприятието се реализираха дейности, насочени към развитие на социални умения – умения за общуване, за изразяване и утвърждаване на собствената личност, за участие в груповия живот, за решаване на проблеми, за справяне с трудни житейски и обществени ситуации. Именно попадането в обичайна среда, каквато е лятната ваканция край морето, допринася за това децата да изградят правилни модели на общуване. Изказваме благодарност към кмета на община Долна баня – Владимир Джамбазов, за грижата му към децата от уязвимите групи.

Милена Мачканова – директор