Отчетът за касовото изпълнение на общинския бюджет за 2018 г. очерта поредната разделителна линия между управляващи и опозиция в Дупница. Според изнесените от главния финансист на общината Павел Петров на публичното обсъждане данни приходите на общината са били 31 млн. 288 хил. 230 лв.. В това число 16 млн. 659 хил. 595 лв. от държавни дейности и 14 млн. 628 хил. 635 лв. – от местни дейности. Наличните средства по сметките на общината са били в размер на 2 млн. 333 хил. 159 лв.. В това число 2 млн. 331 хил. 560 лв. и 1 599 лв. във валута.

От опозицията смятат, че управляващите не спазват законовата процедура за отчитане на разходваните средства от общинската хазна и отчетът е формален. Според тях това е в ущърб на интересите на гражданите, които като данъкоплатци имат право на информация и мнение за изразходваните финансови средства. От коалицията „Аз съм Дупница“, издигаща за кандидат-кмет независимия общински съветник д-р Пламен Соколов, посочват недостатъци. Визират, че представяната на публичното обсъждане информация трябва да е в по-окрупнени и по-достъпни за широката общественост показатели и също така да се публикува на интернет страницата на общината или да се разпространява по друг подходящ начин, което не е направено. Упрекват общинското ръководство в управленска незаинтересованост.

На обсъждането беше представен и одитен доклад с резултатите от проведената от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФ) проверка. АДФ, както и Сметната палата към дата 31 декември 2018 г. нямат никакви забележки. „Някои обаче си помислиха, че това е предизборно мероприятие и се занимаваха с картините и портретите в залата. Законите, които цитираха, че сме нарушили, са променени, което показва, че са политически динозаври. Хора, които са управлявали общината преди години и заради резултатите гражданите са им дали оценката, поставила ги извън управлението”, коментира председателят на Общинския съвет Емил Гущеров (ПП ГЕРБ). Във връзка с критика заради недостатъчните средства, отпускани по селата, ОбС шефът подчерта, че в този мандат две от селата – Яхиново и Самораново, най-сетне са се сдобили с кметства, а в Джерман изцяло е ремонтиран площадът. „Поел съм ангажимент да изнеса информация, с конкретни числа за това колко средства община Дупница е отпуснала на селата. Данните ще бъдат изнесени на сесията на 20 септември”, допълни Гущеров.