• Новата придобивка благослови енорийският свещеник Ангел Кочев

Новият клуб на пенсионера се открива след последователна работа по реновиране на подходящо помещение за целта. Към клуба на пенсионера има още репетиционна зала за подготовка на самодейни състави и колективи. Помещенията са напълно оборудвани за пълноценно функциониране. Изградена е нужната инфраструктура за достъп на хора с двигателни проблеми.

Новата придобивка благослови енорийският свещеник Ангел Кочев. От община Петрич отчетоха, че през изминалите четири години са извършени неотложни ремонти в много от клубовете на пенсионера в града и селата, създадени са нови там, където няма. Въведен е в експлоатация пенсионерският клуб в село Старчево, направен е нов в село Кърналово, защото досегашният се помещаваше в частна сграда, открит е нов клуб на пенсионера и в село Кавракирово.

Извървяна е цялата процедура за помещение в кв. „Виздол“, което да бъде клуб на пенсионера. Вече има дадено разрешение от страна на Министерството на образованието и до два месеца клубът на пенсионера в този квартал ще бъде готов. Нови помещения са осигурени през последните години също за клуба на слепите, клуба на глухите и организацията на инвалидите в община Петрич, които преди това се намираха в компрометирана сграда. Работата на общинското ръководство в тази посока продължава.