• Инж. Дамян Дамянов получи почетен плакет за принос в развитието на горската педагогика

 

С почетен плакет за принос в развитието на горската педагогика беше удостоен директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов. Отличието му беше връчено от председателя на Съюза на лесовъдите в България проф. Иван Палигоров по време на първата Национална среща на горските педагози в страната, на която ЮЗДП беше съорганизатор и спомоществовател. Над 100 горски педагози от цялата страна се включиха в срещата, на която бяха представени постигнатите до момента резултати и се набелязаха бъдещите стъпки за развитието на мрежата от горски педагози в нашата страна.

Участниците научиха повече за дейностите по горска педагогика в Европа и у нас, както и за предизвикателствата пред българските лесовъди. Бяха представени презентации за развитието на горската педагогика и заниманията с деца като част от ангажиментите на лесовъдите в различни райони на страната. Общо 32-ма са обучените горски педагози от централно управление и държавните горски и ловни стопанства на територията на ЮЗДП. От тях 28 са преминали първо ниво, 3-ма имат второ ниво на обучение, а 2-ма са завършили последното трето ниво “мастър клас”. По време на инициативите “Лесовъд за един ден”, “Растем заедно с нашата гора” и “Горска педагогика” от 2016 г. до момента са проведени занимания с над 2000 деца.