Виктор Янев

На основание чл. 23, ал.1 от ЗМСМА областният управител свиква първото заседание на новоизбраните общински съвети. В област Кюстендил първите заседания ще се проведат, както следва:

  • Заседание на ОбС – Трекляно – 04.11.2019г. – 15,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Невестино – 05.11.2019г. – 11,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Бобов дол – 06.11.2019г. – 11,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Бобошево – 06.11.2019г. – 14,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Кюстендил – 07.11.2019 г. – 10,30 ч.
  • Заседание на ОбС – Кочериново – 07.11.2019г. – 14,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Рила – 08.11.2019г. – 10,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Дупница – 11.11.2019г. – 11,00 ч.
  • Заседание на ОбС – Сапарева баня – 11.11.2019г. – 14,00 ч.

По време на първото заседание ще бъде положена клетва от новоизбраните кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства. На същото заседание ще бъде избран и председател на новоизбрания Общински съвет.