Районен съд-Дупница наложи административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. на подсъдимия Анжело М. (на 45 години, неосъждан), като го призна за виновен.
В салон за красота в гр. Дупница Анжело М. е извършил акт на психическо насилие спрямо Ю.В. (не е изпълнил задължението си по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН, забраняващ му да доближава Ю.В. и обитаваното от нея жилище, месторабота, местата за личен отдих и контакти за срок от 18 месеца), като е доближил местоработата й – застанал е на входната врата на салона, в който същата работи, и е произнесъл думите: „Идвай! Това така няма да го оставя! Ще те прибера дома жива или умрела!“, с което не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, постановена по гражданско дело, по описа на РС-Дупница, влязло в сила на 30.04.2019 г.
Присъдата може да се обжалва и протестира пред ОС-Кюстендил в 15-дневен срок, информират от Окръжен съд-Кюстендил.