Малко над 114 000 лв. са средствата за поддръжка и на общинските пътища в Бобовдолско за тази зима. Общината в миньорския град обяви обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа за 2020 година с обща дължина 57,200 км. Ще се почистват пътищата  Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Голема Фуча. Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Бабинска река – Долистово, Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово- Паничарево – Голем Върбовник, Невестино – Дупница/ Долистово – Новоселяне – Коркина, Голем Върбовник – Мали Върбовник, Невестино – Дупница/ – Локвата – Блато – Хановете, Коркина – махала Синокос, Горна Козница-Друмо-махала Киселичка – махала Клисурска. Снегът ще се чисти и до гробищните паркове в селата. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години минимум една дейност, идентична или сходна с тези на поръчката. Минималното изискване към участниците е да разполагат със собствено или наето техническо оборудване. То включва: два челни товарача, високопроходима машина с гребло за почистване на сняг; 3 МПС-та, оборудвани със снегоринна дъска и пясъкоразносвачка. Участникът следва да притежава поне една наета или собствена материална база на територията на община Бобов дол за складиране на материали (пясък, сол и пясъчно-солни смески). Кандидатът следва да разполага и с определен брой технически лица за изпълнение на поръчката: ръководител техника и отговарящ за контрола на качеството; оперативен дежурен; правоспособни водачи на ППС, отговарящи на броя на предлаганите транспортни средства. Стойността на поръчката е 95 333 лв. без ДДС (114 399 лв. с ДДС), а процедурата по избор на изпълнителя – публично състезание. Офертите ще се събират до 23 декември и ще бъдат отворени на 27-и същия месец. Досега зимното поддържане в община Бобов дол извършваше кюстендилският „Руен холдинг”.