Повече от половината хора от 18 до 35-годишна възраст не вярват на политиците у нас, сочат данни от социологическо изследване на “Алфа Рисърч” по поръчка на Асоциация “Прозрачност без граници”. Според проучването основният проблем на местния вот е неучастието на хората в изборите.

В националното представително проучване един от основните акценти е изследване на доверието на младите хора в политиката и причината за ниската степен на участие на младите хора в политическия процес. Отчетените резултати са показателни, смята директорът на Асоциация “Прозрачност без граници” Калин Савов:

“За младите хора политиката е мръсна дума. Те смятат, че политиците не работят за общественото благо, така казват 52% от тях – а за себе си и клиентелистки кръгове. Не желаят да се занимават с политика, защото я свързват с корупция. Това е отговор на 32% от анкетираните младежи”.

Запитани кои са най-сериозните проблеми на местните избори, анкетираните посочват, на първо място, нежеланието на избирателите да участват в изборите, допълни Ваня Нушева от “Прозрачност без граници”:

“46% са посочили този отговор на първо място. На второ място, купуването на гласове – 34% от избирателите. Негативната предизборна кампания – 28%. Липсата на достатъчно дискусии по проблемите на населеното място, в което живеят хората, отговор, подкрепен от 16%”.

До 12% варира делът на купения и корпоративен вот според проучването на “Прозрачност без граници”. Отчитайки данните за младите у нас, Ваня Нушева обобщи:

“Младите хора не са засегнати от проблема с купения и контролирания вот”./БНР