Физкултурният салон се изгражда след спечелен проект от община Петрич по ОП „Развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Стойността на инвестицията е 545 000 лв. с ДДС, която сума представлява 100% от разходите за съоръжението, припомни на първа копка днес директорът на дирекция „Административно-правна“ Рилка Филипова.

С реализирането на проекта ще бъде изградена необходимата спортна инфраструктура в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – с. Първомай, а новият салон с площ над 700 кв. м практически ще бъде най-голямото от този тип училищни съоръжения. Физкултурният салон ще бъде свързан посредством „топла връзка“ с основната училищна сграда, обясниха още от ръководството на община Петрич. „Ще бъде база, която ще разполага с всичко необходимо за часовете по физическо възпитание на учениците, осигуряваме необходимите добри условия за учениците“, посочи кметът Димитър Бръчков.

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Първомай е едно от големите учебни заведения на територията на община Петрич. В него се обучават над 400 ученици от първи до дванадесети клас. „За всички нас се сбъдва една десетилетна мечта. Благодарим за усилията на кмета Димитър Бръчков и неговия екип, които подготвиха и защитиха проекта за физкултурен салон“, каза директорът на училището Румен Стоянов. Срокът за изпълнение на проекта е осем месеца.