Община Петрич предлага изграждане на ново пътно трасе на изход от ГКПП „Кулата“. Това съобщиха от пресцентъра на община Петрич. Писмото е адресирано до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“ и е по повод съществуващите проблеми заради затрудненото придвижване на моторни превозни средства (МПС) в участъка преди ГКПП „Кулата“, което води до сериозни задръствания, предизвиквани от интензивния трафик на вход и изход на българо-гръцката граница. Към момента движението в този участък – пред граничния пункт, е организирано, като са осигурени по едно пътно платно за вход и изход от пункта.
При ситуации, в които колони товарни автомобили изчакват пред пункта за влизане в Република Гърция, останалите МПС-та, пътуващи в същата посока, навлизат в насрещното платно, по което се движат автомобили, излизащи от пункта и влизащи в България, а това води до предпоставки за произшествия. Именно малката пропускателна способност на пътното платно за влизащите в Гърция автомобили и конфликтните ситуации с излизащите от пункта МПС-та, в комбинация с интензивния трафик, са основната предпоставка за честите задръствания на това място. Този маршрут е най-натовареният път, минаващ през България по направлението Север-Юг.
В тази връзка община Петрич предлага да се реализира предвижданото в застроителния план на ГКПП „Кулата“, одобрен със заповед на кмета на община Петрич, който сега е актуализиран. Съгласно устройствения план изходът и подходът към пункта е предвидено да се осъществяват както следва – за вход към ГКПП „Кулата“ в посока Гърция е предвидено двулентово пътно платно с обща ширина 10 м. За изход от ГКПП и вход към нашата страна се предвижда ново пътно трасе с ширина 7 м. Според отразеното в плана в обхвата на изходното трасе сега има изградена крайпътна ивица, но с одобряването на устройствения план се предвижда нейното премахване с цел изграждане на новото трасе./Фокус