Здравчо Тодоров
  • 2376 дка са засегнати от огнените стихии, причините са горещините, сушата и небрежност

 

Трикратно е увеличението на горските пожари на териториалния обхват на РДГ-Кюстендил за 2019 г. Това съобщи пред медиите директорът на РДГ-Кюстендил инж. Здравчо Тодоров. Общо 2376 дка гори са били засегнати при огнените стихии през тази година.

„На територията на РДГ-Кюстендил необходимите мерки и мероприятия за опазване и защита на горските територии от пожари през 2019 година се извършиха съгласно изготвената регионална програма. През 2019 година защитата на горските територии от пожари се проведе при утежнена противопожарна обстановка. Продължителният период от високи температури, придружени със засушаване, значително повиши степента на пожарна опасност”, каза Здравчо Тодоров. Увеличението на горските пожари през тази в сравнение с миналата година е над три пъти. През 2018 година горските пожари са били 22, обхванати са 173 дка територии. През настоящата година броят на пожарите е 79, а засегнатата площ е 2376 дка. Основната причина за възникналите пожари си остава небрежното боравене с открит огън при почистване на земеделски земи от треви и растителни остатъци. През пожароопасния сезон горските инспектори в РДГ-Кюстендил извършваха обход на места с висока пожарна опасност и проверки по спазване на противопожарните правила в горите. Разпространяваха се изготвените от РДГ-Кюстендил листовки и брошури с правилата за пожарна безопасност в горските територии”, информира Здравчо Тодоров.

Той допълни, че отшумява проблемът с върховия корояд на територията на дирекцията. През тази година са били усвоени след санитарни сечи, във връзка с вредителя, общо 352 хил. куб. м дървесина.

Съвместно с противопожарната служба са извършени 36 проверки. В Кюстендилска област те са 16, в област Перник са 20. Контролът е включвал проверки на собствениците на гори за изпълнените от тях противопожарни мероприятия и готовността им за потушаване на горски пожари.

При взаимодействие с други институции – над 50 лица са проверени с КАТ и Охранителна полиция при транспортиране на дървесина по главните пътища, както и взаимодействие при извършване на горскостопански дейности в близост до тях.

Над 70 проверени лица с ОИТ на собственици на обекти за складиране, продажба и преработка на дървесина по чл. 206 от ЗГ. Над 30 проверени лица с ГП на работници и лицензирани лесовъди на дърводобивни обекти и претоварни станции относно оторизиран достъп.

Над 200 лица, извършващи лов, проверките с КОС са били не само при откриване и закриване на ловния сезон, но и текущи, в това число и оперативно съдействие при всяко едно констатирано нарушение, извършено от лица, носещи оръжие. Над 20 проверки на изпълнение на забраната за достъп до територии и ловните излети в места със случаи на АЧС. 18 случая при съвместна реакция по сигнали на телефон 112.

Съвместните акции с ИАРА са били 28 бр. с проверени 92-ма риболовци.