Дупница и Бобов дол остават без автобусен транспорт на 13 януари. В понеделник ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинските, областните и републиканските транспортни схеми, както и международните такива.
По информация от Конфедерацията на автобусните превозвачи и Камарата на автобусните превозвачи се планира протестните действия да продължат до поемането на ангажименти с конкретни срокове и предприемане на конкретни стъпки от страна на правителството за решаването на поставените от транспортните фирми проблеми, свързани с обхвата на тол системата и прилагането на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
Почти всички превозвачески фирми на територията на България са заявили, че ще се включат в националния протест. Ако не се стигне до разбирателство до 13 януари, ефективните протестни действия ще бъдат факт.