Голямо дарение бе осигурено за МБАЛ-Разлог. От общинската администрация посочват, че то е в изпълнение на приоритетната политика по отношение на здравеопазването на община Разлог в лицето на кмета инж. Красимир Герчев и в сътрудничеството с д-р Мария Копанарова – председател на ОбС-Разлог.

Дарението е от Германия и съдържа 42 броя болнични легла, негативоскоп, 7 инвалидни колички, 3 компютъра, 6 кушетки, 3 комплекта хирургичен инструментариум, както и 30 броя перфузори, необходими за коректното дозиране на интравенозно приложими медикаменти. Дарението стана възможно благодарение на любезното съдействие на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, и д-р Теофана – принцеса на Саксония.

След приложените мерки за енергийна ефективност и модернизираното оборудване на МБАЛ-Разлог през 2020 година продължава поетапното ремонтиране на отделенията. За настоящата година ОбС-Разлог гласува средства за ремонт на Неврологично отделение. В бюджета на община Разлог е предвидено и закупуване на нов генератор.

„Това е социално значима инвестиция. Чувство за отговорност към обществото. През последните години община Разлог активно инвестира в здравеопазването. Това е приоритет на общинската политика. Средствата се използват за подновяване на материалната и техническа база в МБАЛ – Разлог, която дава възможност за качествена медицинска услуга“, коментира инж. Красимир Герчев.

Всичко това, както и настоящото обзавеждане и оборудване е част от продължаващата грижа на община Разлог за лечебното заведение и съответно за здравето на хората от общината.