Васил Станимиров

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобито имущество (КПКОНПИ) образува производство за установяване на конфликт на интереси срещу кмета на община Ковачевци (област Перник) Васил Станимиров и председателя на местния Общински съвет Венцислав Тодоров. Кметът Васил Станимиров е проверяван по сигнал, че свързани с него лица ползват общински имоти, с част от които са участвали в проекти, кандидатствали пред Държавен фонд „Земеделие“ и са получили субсидии. В хода на производството ще бъдат проверени данни и за това, че местният управник ръководи търговските дружества на майка си, като използва ресурси на общината. Проверка ще бъде извършена и за твърденията, че кметът използва суми, отделени за снегопочистване в общината, за предоставяне на бонуси на служители по негова преценка. Сигналът срещу председателя на Общинския съвет Венцислав Тодоров е, че негови роднини ползват общински имоти за получаване на субсидии от Държавен фонд „Земеделие“./БНР