Перничани отхвърлиха на обществено обсъждане инвестиционно намерение на столична фирма, възнамеряваща
да внедри технологии за обезвреждане на отпадъчни химически вещества на територията на бившия завод за токоизправители.

„Поисках срещата с управителя на „Екома“ ЕООД да бъде публична, за да може всеки един гражданин, който желае, да зададе въпроси за намеренията, които фирмата има. Срещи като тази трябва да бъдат организирани първо от фирмите, които искат да инвестират в Перник. Колкото повече се дава гласност на дадено производство и рисковете, които носи, толкова по-малко притеснения ще има в обществото“. Това каза кметът Станислав Владимиров по време на среща с управителя на „Екома“ ЕООД Атанас Калев във връзка с инвестиционно предложение на фирмата за унищожаване на опасни отпадъци на територията на бившия завод „Токоизправители“.

Инвеститорът предвижда да неутрализира над 100 вида отпадъци, сред които различни видове киселини, утайки, съдържащи опасни вещества, метален живак, масла и концентрати от сепариране, сажди, отпадъци, съдържащи цианиди, различни видове масла и опаковки, спирачни накладки, съдържащи азбест, лекарствени продукти, пластмаса и каучук и др.

В момента част от бившия завод за токоизправители се използва като площадка за съхранение на отпадъците. Тя се намира на 250-280 м от жилищни сгради в гъсто населените пернишки квартали “Изток” и “Църква”. Перничани са обезпокоени, че екосредата ще бъде засегната и това е поредният замърсител на града. Гражданите категорично заявиха, че няма да допуснат подобна дейност близо до домовете си. Те адмирираха намеренията на инвеститора, но определиха, че не е това мястото за реализиране на намерението му.

„Не можахте да убедите мен и съгражданите ми, че инвестицията, която предлагате, гарантира здравето на перничани. Не успяхте да ме убедите, че това е мястото за вашата дейност. Няма да подкрепя никаква инвестиция, никаква дейност, която застрашава сигурността и здравето на хората във всички населени места от общината“, категоричен бе Владимиров.

Гражданите оспориха, че сградата, която е предназначена за бъдещата дейност, е много стара, покривът й тече и няма как да се използва за поставената цел. Хората са притеснени и за евентуално замърсяване на река Струма и ползване на питейна вода за промишлени нужди.

Кметът коментира, че и след тази среща въпросите са повече от отговорите и обясни, че ще съдейства питанията на перничани да бъдат отнесени до РИОСВ и МОСВ. Перник има възможност да развива далеч по-екологична икономика и ще работим в тази посока, каза още Владимиров.